Tom Andersen fra Egtved IF modtog i 2022 DBU Jyllands Ungdomslederlegat. Video: Martin Weibel.


DBU Jylland uddeler hvert år en række legater og priser til nogle af de mange frivillige, som er helt uundværlige i de jyske fodboldklubber. Nu er tiden igen kommet til at indstille kandidaterne til priserne, og alle typer af frivillige kan indstilles.

Er det holdlederen, banepasseren, assistenttræneren, bestyrelsesformanden eller en helt femte i netop din klub, som fortjener et skulderklap for sin ihærdige indsats, vil vi meget gerne høre om det.

Du kan se kriterierne for de forskellige priser og legater, samt hvordan du indstiller en frivillig til DBU Jylland nedenfor.

Se også mere om muligheden for at søge om emblemer, nåle, mm. her.

DBU Jyllands Ungdomslederlegat

Legatet gives til ulønnede ildsjæle, der har ydet en ekstraordinær indsats for en fodboldklub. For eksempel skal modtageren være markant/initiativrig i forbindelse med projekter, specielle tiltag og lignende i klubben. 

Legatmodtageren belønnes med en tur for to til udlandet – så vidt muligt til en af det danske landsholds udekampe. Legatet bliver overrakt på DBU Jyllands delegeretmøde i januar. Indstillinger skal være DBU Jylland i hænde senest 1. oktober 2022.

DBU Jyllands Rejselegat

Legatet gives til ulønnede fodboldledere, som har arbejdet for jysk og dansk fodbold i flere end 30 år. Hæderen udløser en tur for to til en international fodboldbegivenhed. Rejselegatet bliver overrakt på DBU Jyllands delegeretmøde i januar. Indstillinger skal være DBU Jylland i hænde senest 1. oktober 2022.

Gør en forskel-prisen

Prisen gives til ulønnede personer, som har mindst 10 års frivilligt arbejde i klubben bag sig og i alle årene har gjort et eksemplarisk stykke frivilligt arbejde. Modtageren må hellere end gerne have sit virke i klubbens børne- og ungdomsafdeling. Gør en forskel-prisen uddeles til fire jyske fodboldledere – én i hver af DBU Jyllands regioner på de regionale årsmøder. Indstillinger sendes senest 1. oktober 2022.


Specialpriser i Region 2, 3 og 4

I Region 2, 3 og 4 har man herudover nogle særlige priser, der kun kan søges af klubberne i den pågældende regions område.

Region 2: Åge Eltons' Initiativpokal

Pokalen tildeles en forenings- eller regionsleder i DBU Jylland Region 2, fortrinsvis en yngre, der ved særligt initiativ, gerne utraditionelt, efter regionsbestyrelsens vurdering i særlig grad har levet op til unionens formål "At fremme fodboldspillet i Jylland". Modtagerne af Åge Eltons' Initiativpokal modtager en pokal samt en check på kr. 5.000. Klubbens indstilling skal være regionskontoret i hænde senest 1. oktober 2022.

Region 3: Unglederprisen

Personer, der indstilles, forventes at kunne matche denne profil: klubleder eller træner max. fyldt 25 år i året for indstillingen, ildsjæl - markant/initiativrig i forbindelse med projekter, specielle tiltag o.l., er “synlig” i klubben, ulønnet, er et frivilligt forbillede for andre unge i klubben. Prisen omfatter et diplom og en spændende tur for modtageren til en valgfri landskamp på dansk jord. Indstillinger skal være DBU Jylland Region 3 i hænde senest den 15. oktober 2022.

Region 4: Initiativpris

Den sydjyske pris tildeles en person eller en gruppe af personer, der i løbet af året har taget et godt initiativ til styrkelse af fodbolden i klubben? Det kan være indenfor mange områder i klublivet;- herunder kursusvirksomhed, målsætning & organisation, medlemsfremgang, større træneraktivitet, øget forældrearbejde, alternative arrangementer, mm. Modtagere af Initiativprisen modtager en pokal samt kr. 1.000. Klubbens indstilling skal være regionskontoret i hænde senest 1. november 2022.