Fra A til Å om DBU Jylland Turneringer

I venstremenuen fremgår en masse oplysninger om de årgange/rækker, der administreres af DBU Jylland Turneringer:
- 11:11 for U14 Drenge/Piger til og med U19 Drenge/Piger og U13 ligarækker (11:11 og 8:8)
- 11:11 for senior herrer (JS-S5) og kvinder (KSV-S2)

DBU Jylland Turneringer kan kontaktes via info@dbujylland.dk eller 8939 9979.

Se mest stillede spørgsmål her.

Nedenfor er der i alfabetisk orden en masse praktiske informationer om turneringen.

A
Afbestilling af dommer
Aflysning af kamp pga. banen
Hvis en bane-ejende myndighed aflyser en kamp pga. banen, skal de 2 klubber gå i dialog om at finde et nyt tidspunkt eller at flytte kampen til den anden klubs bane eller evt. til kunstgræs.

B
Banestørrelser

C
C-rækkehold - der er ingen bindinger mellem den centrale turnering (liga-rækkerne) og den regionale c-række turnering. Her må spillere benyttes frit, forudsat aldersgrænserne er overholdt.
Vi opfodrer dog klubberne til at have stor fokus på, at C-rækkerne er det laveste niveau og derfor tiltænkt spillere på dette niveau.

D
Datoplaner
Dispensation
Dommerafregning
Dommerafregning - solidarisk
Dommerbestilling

E
Eftertilmelding

Der er mulighed for at eftertilmelde hold til og med tirsdagen efter 3. spillerunde (for rækker med midtvejsombrydning gælder andre regler).
En eftertilmelding kræver, at der er en ledig plads eller kommer en ledig plads pga. en udtrækning fra puljen.

Ekstra spiller på banen
Elektronisk holdkort

F
Fleksibel spilleform
Fleksibilitetsregler
Flytning af kampe
En klub kan forlange en kamp spillet på den oprindelige spilledato, såfremt anmodning er fremsendt via kluboffice inden de pågældende frister.
Fyn-samarbejde

Fodboldloven (11:11 spilleregler)
Frister

H
Halvårsspiller § 8.1
Børne- og ungdomshold må benytte op til 3 spillere (11:11), der er født i juli-december året før (altså spillere der er op til 6 måneder for gamle).
Undtaget er dog U19 Drenges øverste niveau.
Halvårsspillere er lovlige spillere og skal således ikke markeres med D eller andet på holdkortet. Halvårsspillere anføres på holdkortet som øvrige spillere.
I 8:8 er det max. 2 spillere og i 3:3, 5:5, futsal og indefodbold er det dog max. 1 spiller. Læs om yderligere muligheder for benyttelse af ældre spillere i § 8 her.

Helårsspiller § 8.2
I U13 og U14 Drenge Liga 1 kan der, som et forsøg, i efteråret 2023 og foråret 2024 anvendes spillere, der er et år for gamle.

Helårsspiller § 8.3 og 8.4
I U19 Drenge Liga 2, 3 og 4 samt i U17 Piger Liga 1, 2 og 3 kan der anvendes op til 5 spillere, der er op til et år for gamle.

Hjemme/udebane - krav om hjemmebane i returopgøret ved afbud fra udehold til 1. kamp:
§ 24.1 Har en kamp i en turneringsdel ikke kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse/udvandring kan holdet fratages hjemmekamp i et indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel. Ønsker modstanderholdet at anmode om dette, skal det meddeles DBU Jylland skriftligt senest 8 dage efter pågældende kamp.

Holdkort
Holdkort skal udfyldes inden kampstart med alle spillere og minimum 1 official.

I
Indrangering - se hvordan de forskellige rækker er rangeret i forhold til hinanden.

J
Jysk Mesterskab (Jysk/Fynsk Mesterskab)

K
Kampfordelerinfo
Karantæner
Klubskifte
Kvinder på herrehold og M+hold


M
Medlemskab af DBU Jylland (klub)

N
Nedrykning af spillere i de 2 sidste kampe

O
Ombrydning ungdomshold
Op- og nedrykning seniorhold
Op- og nedrykning af spillere mellem hold

En spiller må altid rykke op ad (fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold) - det skal blot ske til en ny spilledag.
En almindelig uge indeholder 5 spilledage - mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er 4 forskellige spilledage, mens fredag, lørdag og søndag er én og samme spilledag - læs om undtagelser i § 19.1.
For at en spiller kan rykke ned ad/spilles fri (fra et højere rangerende hold til et lavere rangerende hold), skal det højere rangerende hold spille en kamp i mellemtiden eller samme spilledag, hvor spilleren IKKE er med, før spilleren kan spille for det lavere rangerende hold. Læs § 19.1.
Spilleren kan også "spilles fri" til nedrykning fra det højere rangerede hold ved, at det lavere rangerede hold, spilleren oprindeligt kom fra og som spilleren ønsker at spille for igen, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er med. For senior gælder reglen om nedtrapning jf. § 19.11.

Vær opmærksom på at det er den dag, kampen spilles, der er afgørende - ikke den dag den skulle have været spillet eller den runde, kampen i sin tid hørte til. Det er selve spilledagen, der afgør, om en spiller er spilleberettiget.
Der er i øvrigt ingen bindinger mellem den centrale turnering og den regionale c-række turnering. Her må spillere benyttes frit, forudsat aldersgrænserne er overholdt. Husk dog, at at c-rækkerne, som udgangspunkt, er forbeholdt klubbens c-spillere.

Trappes ned - mellem flere seniorhold gælder reglen om, at en spiller skal trappes ned.
Hvis en spiller skal rykke fra 1. seniorhold til eks. 3. seniorhold, gælder, at spilleren først skal spilles fri af 1. seniorholdet og derefter (og det skal være en ny spilledag) af 2. seniorholdet, før spilleren er spilleberettiget på 3. seniorholdet.
For en ungdomsspiller der skal rykkes fra eks. 1. U19 til 3. U19 gælder blot, at spilleren skal spilles fra af 1. U19 holdet, før han er spilleberettiget på 3. U19 holdet.

Oprettelse af klub

P
Piger på drengehold - læs om mulighederne i §§ 7.3 og 8.5
Protest
Pokalturneringer - se denne side.

R
Regionale turneringer (3:3, 5:5, 7:7, 8:8 samt indefodbold og futsal):
Region 1 (Nordjylland)
Region 2 (Midt- og Vestjylland)
Region 3 (Østjylland)
Region 4 (Syd- og Sønderjylland)


Resultatindberetning
Det er hjemmeholdets opgave at indberette resultatet senest 1 time efter kampen.

Rækkebeskrivelser

S
Samarbejde med DBU Fyn i ungdom
Samarbejde mellem klubber
Solnedgang
Spilleformsskifte U13
I efteråret spiller alle U13-rækker 8:8 - i foråret spiller U13 Liga-rækkerne 11:11, mens de regionale U13 c-rækker fortsat spiller 8:8.
Spilleregler 11:11 (fodboldloven)
Spilleregler øvrige
Spilles fri - se under op- og nedrykning af spillere

T
Turneringsbestemmelser
Turneringsreglement
Turneringsreglement Jysk/Fynsk

U
Udeblivelse § 11
Når et hold melder afbud til en kamp, hedder det udeblivelse med afbud. Hvis man ikke melder afbud, hedder det udeblivelse uden afbud.
Udtrækning af hold
Udvist spiller/bortvist træner eller leder

Æ
Ændring af kamp
Klubberne har mulighed for at ændre kampene via KlubOffice indtil 8 dage før kampens afvikling. Indenfor 8 dages perioden skal klubberne henvende sig skriftligt til den lokale dommerpåsætter.
En aflysning/ændring på spilledagen skal dog meddeles til Dommervagten på tlf. 8939 9970. Læs mere om dommervagten her.