Karantæner

Ordinær turnering
Hvis en spiller er blevet udvist i en ordinær turneringskamp, kan spilleren ikke deltage i en ordinær turneringskamp, før det pågældende hold har spillet sin(e) næste ordinære turneringskamp(e).
En karantæne tildelt i den ordinære turnering kan og skal ikke udstås i pokalturneringen.
En karantæne tildelt i den ordinære turnering kan og skal ikke udstås i vinterturneringen.

Særlige forhold
- Hvis en spiller idømmes en tidsbestemt karantæne, er denne gældende i såvel den ordinære turnering som i pokalturneringen. 
- Hvis en spiller idømmes en karantæne på 6 eller flere spilledage, skal denne karantæne afsones i de førstkommende kampe, uanset om det er ordinære turneringskampe eller pokalkampe.

Landspokalturneringen
Hvis en spiller er blevet udvist i en landspokalkamp, kan spilleren ikke deltage i en landspokalkamp, før det pågældende hold har spillet sin næste landspokalkamp(e).
Eventuelt ikke afviklet karantæne overføres automatisk til den ordinære turnering, når holdet slås ud eller vinder pokalturneringen.

DBU Jyllands pokalturnering

Hvis en spiller er blevet udvist i en DBU Jylland-pokalkamp, kan spilleren ikke deltage i en DBU Jylland-pokalkamp, før det pågældende hold har spillet sin næste DBU Jylland-pokal-kamp(e).
Eventuelt ikke afviklet karantæne overføres automatisk til den ordinære turnering, når holdet slås ud eller vinder pokalturneringen.

Træningsturnering
Normalt overføres der ikke karantæner fra træningsturneringen til den ordinære turnering. Det kan dog forekomme i ganske særlige tilfælde.

Øvrigt
- En udvist spiller, eller bortvist træner/leder, kan ikke benyttes i kamp, før meddelelse om afgørelsen foreligger, og indtil evt. karantæne er afsonet.
- En spiller i karantæne kan virke som træner dog ikke i forbindelse med tidsbestemte karantæner.
- En bortvist træner i karantæne kan virke som spiller undtaget på det hold, han er bortvist fra.
- En spillende træner bortvist som træner i karantæne kan hverken virke som træner eller spiller i forbindelse med karantæne.
- En spillende træner udvist som spiller i karantæne kan virke som træner dog ikke i forbindelse med tidsbestemte karantæner.

En træner/leder i karantæne
En træner/leder i karantæne kan ikke virke som træner/leder på det hold vedkommende blev indberettet fra - eller på andre hold, før det hold, vedkommende blev indberettet fra, har spillet det antal kampe, der svarer til den idømte karantæne.

Vedkommende må på karantænedagen fra tidspunktet 1 time før kick-off og indtil slutsignalet har lydt for kampen, ikke befinde sig tættere på holdet end på det pågældende stadions tilskuerpladser.

Vedkommende må således i det pågældende tidsrum hverken være til stede på spillepladsen, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor direkte kontakt med holdet kan opnås. Det forudsættes ligeledes, at vedkommende under sit ophold på tilskuerpladserne forholder sig i ro.

Vejledende strafudmåling
Se DBU Jyllands sanktionskatalog her.