Reglerne for op- og nedrykning af spillere mellem klubbens forskellige turneringshold 11 mod 11 er ikke helt ligetil, og specielt for ungdomsspillere er der en del ekstra-regler at tage højde for.

Men de overordnede regler kan du finde forklaret i web-afsnittet "Fra A til Å om DBU Jylland turnering" under bogstavet O. Bemærk, at reglerne for op- og nedrykning af en spiller gælder, så længe spilleren spiller for samme klub.

Husk finten i den simple oprykningsregel
For at tage den mest simple regel først, så starter vi med at rykke en spiller op, altså fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold. Det må man altid, når blot oprykningen sker til en ny spilledag.

Finten er her, at en fodbold-uge indeholder 5 spilledage: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er 4 forskellige spilledage, mens fredag, lørdag og søndag er én og samme spilledag (læs om undtagelser i § 19.1).

Nedrykningsreglerne består af flere del-regler
Hovedreglen for at rykke en spiller ned til et lavere rangerende turneringshold er forholdsvis enkel. For at en spiller kan rykke nedad eller "spilles fri" (fra et højere rangerende hold til et lavere rangerende hold), skal det højere rangerende hold spille en kamp i mellemtiden eller samme spilledag, hvor spilleren IKKE er med, før spilleren kan spille for det lavere rangerende hold.

Det er også muligt at blive "spillet fri" til nedrykning ved, at det lavere rangerende hold, som spilleren oprindeligt kom fra og som spilleren ønsker at spille for igen, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er med. Læs § 19 her.

Vær opmærksom på at det er den dag, kampen spilles, der er afgørende - ikke den dag, den skulle have været spillet eller den runde, kampen i sin tid hørte til. Det er selve spilledagen, der afgør, om en spiller er spilleberettiget.

Der er i øvrigt ingen bindinger mellem den centrale turnering 11 mod 11 (inkl. U13 Ligaturnering 8 mod 8) og den regionale c-række turnering. Her må spillere benyttes frit, forudsat aldersgrænserne er overholdt (husk dog, at c-rækkerne som udgangspunkt er tiltænkt klubbernes c-spillere).

Særlig nedtrapningsregel for seniorhold
Mellem flere seniorhold gælder reglen om, at en spiller skal trappes ned.

Hvis en spiller skal rykke fra 1. seniorhold til f.eks. 3. seniorhold, gælder, at spilleren først skal spilles fri af 1. seniorholdet og derefter (og det skal være en ny spilledag) af 2. seniorholdet, før spilleren er spilleberettiget på 3. seniorholdet.

Denne regel er simplere for en ungdomsspiller, der skal rykkes fra eks. 1. U19 til 3. U19. Her gælder det blot, at spilleren skal spilles fri af 1. U19-holdet, før han er spilleberettiget på 3. U19-holdet.

Fleksbilitetsreglen er for ungdomsspillere
Du har måske af og til hørt om fleksibilitetsreglen, men hvad går den egentlig ud på? Vi prøver at holde det kort, men det er med at holde tungen lige i munden.

En spiller kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at han/hun deltager på ét højere rangeret hold i klubbens årgange over holdets årgang. Ved "frit" forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold og reglen om kun én kamp pr. spilledag ikke gælder.

Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang, og spilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.

Halvårsspillere, 1. års seniorer og piger på drengeungdomshold kan også spille fleksibelt
Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for halvårsspillere, 1. års seniorer og de op til et år for gamle spillere, der i henhold til §§ 8.1-8.5 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen.

Skærpelsen er, at reglerne i § 19.13 omkring nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder for disse spillere med et krav om, at spillerne skal have deltaget – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget - i det angivne antal kampe inden de sidste 2 kampe.

Hvis klubben ikke har et hold i halvårsspillerens eller helårsspillerens egen årgang, betragtes den yngre årgang som spillerens årgang, og spilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.

Piger på drengehold og kvinder på herrehold
Piger kan benyttes på drengehold (i børne- og ungdomsrækker) jfr. turneringsreglementets § 7.3.
Endvidere kan der i drengeungdomsrækker (U13-U19) deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver - det giver § 8.5 lov til.
Disse pigespillere kan endvidere anvendes fleksibelt på ét pigehold og ét drengehold jfr. § 19.4.

NYT: På seniorsiden må kvinder også deltage på herrehold i DBU Jyllands turneringer (inkl. regionale turneringer).

Særregel for Serie 5 Herrer og Serie 2 Kvinder
Der kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmest højere rangerede DBU Jylland-seniorhold.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold og reglen om kun én kamp pr. spilledag ikke gælder. Læs mere om reglen i § 19.5 her.

Spillere, der er karantæneramt, må ikke benyttes.

Ved sæsonstart kigges på sidste kamp i seneste sæson
Er det første kamp i en ny sæson, gælder reglerne for nedrykning af spillere stadig, idet der kigges på, hvilket hold de sluttede foråret af på. Er det helt nye spillere i klubben, må de starte sæsonen, hvor de vil.

Op og nedrykning mellem DBU's og DBU Jyllands turneringer
Når der er tale om spillere, der skal rykkes op eller ned mellem DBU's og DBU Jyllands turneringer er der særlige regler – kontakt DBU eller DBU Jylland for at få hjælp.