Når man skal jonglere den samme spiller mellem to eller flere hold i klubben fra kamp til kamp, er det med at holde tungen lige i munden.

Oprykning af spilleren (fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold) er ret simpelt, for det må man altid, blot det sker til en ny spilledag.

Men nedrykning er en kompliceret størrelse med mange hensyn og regler at forholde sig til - og faldgruberne er flere. Du kan få overblikket over reglerne for nedrykning af en spiller her.

Og reglerne for op- og nedrykning af en spiller har faktisk netop til efterårssæsonen 2022 fået en væsentlig tilføjelse, der bør sikre, at en klub/spiller ikke bliver ramt i evt. længere tid, ved at det højere rangerede holds kampe bliver udsat eller flyttet.

Den nye tilføjelse til § 19.10 lyder formelt sådan:

Spilleren kan også "spilles fri" til nedrykning fra det højere rangerede hold ved, at det lavere rangerede hold, spilleren oprindeligt kom fra og som spilleren ønsker at spille for igen, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er med.
For senior gælder reglen om nedtrapning jf. § 19.11.

Ny regel giver en ekstra mulighed for nedrykning
Den netop indførte regel er tiltænkt som hjælp til de spillere, der eksempelvis rykkes op for at hjælpe et afbudsramt førstehold, og så bliver fanget af, at førsteholdets næste kampe bliver udsat og flyttet til senere, og dermed kan spillerne ikke vende tilbage til deres normale hold.

Nu kan andetholdets næste kamp nemlig også løse den pågældende spiller, så han i den næstkommende kamp må rykke tilbage ned på sit normale hold.

Se eksemplet her:

Klubben i eksemplet her har to seniorhold, der spiller i Serie 3 og Serie 2, og som spiller følgende kampe:

20. juni - Serie 3
9. august - Serie 2
10. august - Serie 3
12. august - Serie 3

Med den nye regeltilføjelse kan spillere, der deltog i Serie 3-kampen den 20. juni og Serie 2-kampen den 9. august godt kan spille Serie 3 den 12. august, idet Serie 3 spiller en kamp den 10. august uden de pågældende spilleres deltagelse.

Man skal fysisk have spillet Serie 3-kampen den 20. juni, for at man kan spille både den 9. august og den 12. august.