Er det nogle gange lidt svært at overskue, hvilken alder dine spillere skal have for at spille f.eks. U10? Så hjælper vi dig lidt på vej med denne guide.

Disse årgange hører til U-betegnelserne
I efterårssæsonen 2022 hører disse årgange til de enkelte rækker:

Række Årgang Evt. bemærkninger
U5 Årgang 2018 & yngre  
U6 Årgang 2017 & yngre  
U7 Årgang 2016 & yngre  
U8 Årgang 2015 & yngre  
U9 Årgang 2014 & yngre  
U10 Årgang 2013 & yngre  
U11 Årgang 2012 & yngre  
U12 Årgang 2011 & yngre  
U13 Årgang 2010 & yngre  
U14 Årgang 2009 & yngre Region 1 og 4 8-mands: Rækken findes ikke
U15 Årgang 2008 & yngre Region 1 og 4 8-mands: Årgang 2008/2009 & yngre
U16 Årgang 2007 & yngre Region 1 og 4 8-mands: Rækken findes ikke
U17 Årgang 2006 & yngre Region 1 og 4 8-mands: Årgang 2006/2007 & yngre (findes også som pigerække)
U18 Årgang 2005 & yngre 11-mands Liga 1-2: Op til 5 spillere fra årg. '04 tilladt
Region 1 og4 8-mands: Pigerækken findes ikke
U19 Årgang 2004 & yngre 11-mands Liga 1: Ingen halvårsspillere tilladt
11-mands Liga 2-4: Op til 5 spillere fra årg. '03 tilladt


I drengeungdomsrækker må desuden deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver. Dette uden konsekvenser og uden forudgående ansøgning. Se mere i turneringsreglementets §8.4.

Så mange halvårsspillere må du have med
Begrebet halvårsspillere dækker over de spillere, som er født i sidste halvår (juli-december) årgangen ældre, end dit hold ellers berettiger til.

Disse spillere må frit (uden konsekvenser for at blive puljevinder, mv.) deltage på dit hold uden forudgående dispensationsansøgning, blot er der disse begrænsninger:

  • 3-mands: Der må deltage max. 1 'for gammel' spiller på holdet (inkl. halvårsspillere og evt. spillere med aldersdispensation).
  • 5-mands: Der må deltage max. 2 'for gamle' spillere på holdet (inkl. halvårsspillere og evt. spillere med aldersdispensation).
  • 8-mands: Der må deltage max. 2 'for gamle' spillere på holdet (inkl. halvårsspillere og evt. spillere med aldersdispensation).
  • 11-mands: Der må deltage max. 3 'for gamle' spillere på holdet (inkl. halvårsspillere og evt. spillere med aldersdispensation).
    Bemærk dog, at for 11-mands U18 Piger Liga 1-2 samt U19 Drenge Liga 2-4 gælder en særlig regel om at måtte anvende op til 5 spillere, som er 1. årssenior, dvs. årgangen ældre, end holdet ellers berettiger til.


Mulighed for ekstraordinær aldersdispensation
Udover halvårsspillere har du også mulighed for at søge en ekstraordinær aldersdispensation til spillere, der er født før 1. juli i året ældre end pågældende aldersgruppe.

Et hold, der bevilges ekstraordinær dispensation, fratages normalt retten til at spille om JM/regionsmesterskab.

Bemærk, at et hold med "D" (dispensation) eller "J" ombrydes nøjagtigt som alle andre hold, og at en puljevinder med "D" eller "J" også skal spille evt. kval. kamp om oprykning.

Der gives kun ekstraordinær dispensation efter skriftlig ansøgning med begrundelse fra klubberne.
Der kan søges ekstraordinær aldersdispensation her:


Bemærk, at der ikke på noget hold kan deltage flere end 1 'for gammel' spiller på 3-mandshold, 2 'for gamle' spillere på 5- og 8-mandshold og 3 'for gamle' spillere på 11-mands hold (inkl. halvårsspillere og evt. spillere med aldersdispensation). Dog er der en særregel for 11-mands 1. årsseniorspillere på hhv. U18 pigehold og U19 drengehold (se med kursiv i afsnittet ovenfor).

Disse spillere med ekstraordinær aldersdispensation må først benyttes, når ansøgningen er godkendt. Herefter skal de pågældende spillere markeres med "dispensation" på holdkortet.

Er et hold tildelt en ekstraordinær aldersdispensation i foråret 2022, skal der ansøges forfra til efteråret 2022.

Ungdomsspillere på seniorhold
Alderskravene for deltagelse på seniorhold er:

  • Drenge skal være fyldt 16 år, dog kan der søges dispensation fra 15 ½ år.
  • Piger skal være fyldt 15 år