Dispensation

Generel dispensation

I de regionale ungdomsrækker kan – uden konsekvens for sportslige resultater – anvendes pr. kamp/stævne max. 2 spillere (5:5, 7:7 og 8:8) eller 1 spiller (3:3), som er født i perioden 1. juli - 31. december året før den pågældende aldersgruppe.

Der fordres ingen ansøgning og godkendelse, men på kampkortet skal pågældende spiller(e)s fødselsmåned (og år) påføres.

Fleksibilitetsreglen (§9, stk. 9) er også gældende for pågældende spiller(e).

Ekstraordinær dispensation

I de regionale ungdomsrækker kan et hold ansøge om ekstraordinær alders-dispensation til at benytte max. 2 spillere (5:5, 7:7 og 8:8) eller 1 spiller (3:3), som er født før 1. juli i året før pågældende aldersgruppe.

Et hold, der bevilges ekstraordinær dispensation, fratages normalt retten til at blive puljevinder. Der gives kun ekstraordinær dispensation efter skriftlig ansøgning med begrundelse fra klubberne, e-mail godkendes som skriftlig ansøgning.

Ansøg her
 

BEMÆRK!
Der må aldrig på et hold deltage mere end 2 spillere (7- & 8-mands) eller 1 spiller (3- og 5-mands) med dispensation (generel og/eller ekstraordinær) pr. kamp/stævne!

Ansøgning om ophævelse af ekstraordinær dispensation skal være foretaget inden 1. turneringskampe i hver turneringshalvdel.

Når en klub har opnået dispensation til et eller flere hold er det vigtigt, at klubbens ledelse/trænere er sig bevidste, hvad intentionerne med dispensationsmulighederne er, og at de i foreningen er opmærksomme på:
  • at kampene ikke "ødelægges" for de andre hold i rækken, Hvilket kan ske, hvis de "for gamle" spillere går ind og styrer kampene med store nederlag til følge for de andre hold.
  • at de "svagere" spillere på holdet/afdelingen ikke skubbes ud af holdet/afdelingen, hvorved der opnås det stik modsatte af hensigten. For det første at forstærke det yngre hold, for det andet blot at skubbe problemet yderligere en aldersgruppe ned, og for det tredje at henlægge frafaldet et andet sted.
I sådanne tilfælde bør ledelsen og trænerne i foreningen drage omsorg for, at de " for gamle" spillere bruges som indskiftningsspillere.

Dispensation skal alene bruges som en positiv mulighed for at få flere i kamp med mindst mulig ulempe for modstanderne.

Disciplinærudvalget kan skride ind i tilfælde, hvor det skønner, at en klub åbenlyst tilsidesætter ovennævnte bestemmelser alene for at opnå sportslig succes.