Fleksibilitetsregler

Fleksibilitetsregel for ungdomsspillere i DBU Jyllands turneringer og i de jysk/fynske rækker.

Læs mere i § 19.3 her.

Følgende gælder:
En spiller kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at han/hun deltager på ét højere rangeret hold i klubbens årgange over holdets årgang.
Ved frit forstås, at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold og reglen om kun én kamp pr. spilledag ikke gælder.
Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang, og spilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.

Formålet med fleksibilitetsreglen er:
*at give klubberne mulighed for at stille hold lovligt ved brug af yngre spillere samt halvårs- og helårsspillere
*at give klubbernes spillere mulighed for at spille med på ét ældre og højere rangeret hold UDEN at skulle sidde over på eget hold
*at give klubbernes spillere mulighed for at spillere mere end én kamp pr. spilledag

Bemærk dog:
*at spilleren skal være fyldt 16 år for at deltage på herrehold (senior) og 15 år for at deltage på kvindehold (senior)
*at spilleren ikke må være karantæneramt
*at det ældre hold skal være højere rangeret (se indrangeringen)
*at spilleren ikke senest må have spillet for eller afsonet karantæne på et hold i en DBU-administreret turnering
*at fleksibilitetsreglen IKKE tilsidesætter de gældende regler for op- og nedrykning mellem 2 hold i samme årgang

Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for halvårsspillere, 1. års seniorer og de op til et år for gamle spillere, der i henhold til §§ 8.1-8.5 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen.
Skærpelsen er, at reglerne i § 19.13 omkring nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder for disse spillere med et krav om, at spillerne skal have deltaget – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget - i det angivne antal kampe inden de sidste 2 kampe.

Hvis klubben ikke har et hold i halvårsspillerens eller helårsspillerens egen årgang, betragtes den yngre årgang som spillerens årgang, og spilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.

Piger på drengehold
Piger kan benyttes på drengehold (både i børne- og ungdomsrækker) jfr. turneringsreglementets § 7.3.
Endvidere kan der i drengeungdomsrækker (U13-U19) deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver - det giver § 8.5 lov til.
Disse pigespillere kan endvidere anvendes fleksibelt på ét pigehold og ét drengehold jfr. § 19.4.

I Herrer Serie 5 og i Kvinder Serie 2 gælder følgende regel - læs § 19.5 her.
Der kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmest højere rangerede DBU Jylland-seniorhold.
Ved frit forstås, at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold og reglen om kun én kamp pr. spilledag ikke gælder.
Spillere der er karantæneramt, må ikke benyttes.

DBU's turneringer:
*der er forskellige muligheder for at benytte spillere fleksibelt (se
§ 17.2 i DBU's propositioner for drengeungdom og se § 17.2 for pigeungdom)
*for spillere under 21 år (må ikke være fyldt 21 år ved det seneste årsskifte op til turneringsåret) samt for reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som udskiftningsspiller i Herre-DM, Herre-DS og Kvinde-DM, gælder lempeligere regler, som er angivet i DBUs propositioner for disse rækker (Herre-DM § 17.1Herre-DS § 17.1 og Kvinde-DM § 17.1)