Dommerafregning - solidarisk

Alle centrale 11-/8-mands rækker opkræves en solidarisk dommerafregning. Senior betaler acontobeløb plus slutafregning, mens ungdomsrækker afkræves til slut.

A conto opkrævning eller forventet afregning for hver enkelt række i foråret 2018 kan aflæses i nedenstående tabel (oversigt over a conto opkrævning eller forventet afregning for foråret 2019 offentliggøres snarest).

Med forbehold for ændring af puljestørrelser.

 
Alle seniorrækker opkræves a conto ved turneringsstart. 
Der laves en slutafregning efter turneringen.

I ungdomsrækker betales ikke a conto. 
Der laves derimod én total slutafregning for alle rækker efter turneringen. 
Opdateret marts 2019 / NS