Dommerafregning

Automatisk dommerafregning og opkrævning - DBU Jylland-kampe - år 2022

Alle økonomiske forhold i forbindelse med automatisk dommerafregning (afregning og opkrævning) varetages af DBU Jylland Regnskab.

Automatisk dommerafregning sker i alle DBU Jylland-arrangerede kampe og turneringer både udendørs og indendørs og omfatter alle AFVIKLEDE kampe. 

Her finder du oversigten vedrørende dommergodtgørelse 2022.

Opkrævning af udgifter til dommere sker på den månedlige faktura til klubberne. Dommerudgiften i den centrale 11-/8-mands turnering fordeles solidarisk.

Solidarisk betaling

Klubberne har vedtaget, at der i alle nedenstående rækker i den centrale turnering sker solidarisk betaling af dommerudgiften:

Kvinder: Kvindeserie Vest, Jyllandsserien, Serie 1 og 2
Herrer: Jyllandsserien, Serie 1, 2, 3, 4 og 5
Ungdom: 11-mands U13-U19 Drenge og Piger samt 8-mands U13 liga-rækker

Du kan her se proceduren for opkrævningen og de forventede dommerudgifter pr. hold i disse rækker.

Særligt vedrørende træningskampe

Som hovedregel foretages automatisk dommerafregning i alle træningskampe, der arrangeres af DBU Jyllands medlemsklubber og er omfattet af aftalen vedrørende omkostningsgodtgørelse til dommerne.

Arrangørklubben afholder dommerudgiften og opkrævning sker på den månedlige faktura til klubberne.

Det skal dog bemærkes, at træningskampe hvor hjemmeholdet er et Superliga, 1. eller 2. divisionshold afregnes/opkræves af DBU.

Definitioner vedrørende økonomi

Dommerens omkostningsgodtgørelse og kørselsgodtgørelse
Følger de af SKAT godkendte regler og retningslinjer.

Kampafgift 
Opkræves for en afviklet* kamp til dækning af udgifter, som DBU Jylland har vedrørende dommeradministration, uddannelse, udvikling m.v.

*Afviklet kamp
En kamp betragtes som afviklet, når der foretages afregning med dommeren. Der foretages opkrævning af kampafgift pr. dommer/linjedommer.Af: Inge Lund-Nielsen / 29042022