JM-/puljevinderkampe

230622 U15piliga2a Randersq Nibeskalborg Jansand 014

Efter forårets turnering spilles der om det jyske mesterskab (eller det jysk/fynske mesterskab).
Der spilles ikke om JM efter efterårets turnering (kun i M+32 og M+40 - læs her).
Der spilles ikke om det jyske mesterskab i seniorrækkerne.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvornår spilles kampene?+

Puljevinder-/JM-kampe for 11:11 ungdomsrækkerne spilles i juni 2024.

Se spilleplanen for puljevinder-/JM-kampe i juni 2024 her
Der var desværre fejl i den udgave, der tidligere har været tilgængelig på denne side - gem venligst ovenstående spilleplan.

De ordinære turneringskampe skal afvikles senest hhv. 16/6 og 23/6 for at kunne tælle med i forhold til JM-kampene (se spilleplanen).

Program med puljenumre:
Drenge-ungdom
Pige-ungdom

Kampene sættes som udgangspunkt til afvikling kl. 19.00 på hverdagsaftner (25/6 dog kl. 18.30) og som udgangspunkt til kl. 13.00 om lørdagen og søndagen. Der tages forbehold for, at en kamp kan flyttes til kampstart tidligere eller senere ved flere kampe på samme spillested.

Må vi flytte en JM-kamp/finale?+

Ja, hvis de 2 spillende klubber er enige om anden spilledag end det, der er angivet af DBU Jylland, må kampen gerne flyttes, så længe det ikke ødelægger afviklingen for øvrige hold.

Alle kampe skal dog være spillet senest 30. juni.

Besked om andet spilletidspunkt end DBU Jyllands skal mailes hurtigst muligt til info@dbujylland.dk af hensyn til afviklingssted, dommer, evt. repræsentant, m.v.

Det samme gælder evt. flytning af spillested.

Besked om andet spillested end DBU Jyllands skal mailes hurtigst muligt til info@dbujylland.dk af hensyn til afviklingssted, dommer, evt. repræsentant, mv.

Hvornår kan vi se, hvem vi skal møde?+

I kan allerede nu se hvilken anden puljevinder, I skal møde via disse kampprogrammer:

Når puljerne er afgjort/færdigspillet, sættes holdnavnene ind i turneringsprogrammet.

Der tages forbehold for forkert indberettede resultater og evt. protestsager.

Der sendes mail ud til klubberne i den pågældende JM-række, når alle hold er på plads.

Hvem skal spille puljevinder/JM-kampe?+

Det skal kun puljevinderne!

Du kan i Turneringsreglementets § 11 læse hvordan pointstillingen opgøres.

Hvis et hold, pga. eks. en ekstraordinær dispensation (markering D) eller pga. udtrækning af højere rangeret hold (markering J), har fået frataget retten til at spille om det jyske mesterskab, betragtes det næstbedst placerede hold i puljen som puljevinder. Et hold placeret lavere end nr. 3 vil dog aldrig skulle spille om JM.

Hvis man som puljevinder ikke ønsker at deltage i disse puljevinder-/JM-kampe, kan man uden økonomiske konsekvenser melde fra. Det skal blot ske senest 14. juni pr. mail til info@dbujylland.dk. Et evt. senere afbud vil medføre bøde til klubben. Et afbud fra en puljevinder betyder IKKE, at nr. 2 skal spille puljevinderkampe.

Hold med lavere slutplacering end nr. 3 vil i intet tilfælde kunne kåres som puljevinder eller kunne spille om det jyske mesterskab.

I rækker med kun én pulje vil DBU Jylland kontakte den jysk/fynske mester vedr. overrækkelse af præmier. Det er i 2024 U15 Drenge Liga 1 samt U15 og U14 Piger Liga 1.

Hvilke regler gælder i JM-kampe?+

Op- og nedrykning af spillere - læs venligst § 19 her - de samme regler gælder, således også de skærpede regler omkring nedrykning af spillere i de 2 sidste kampe.

Særlige regler som f.eks. fleksibel spilleform og ekstra spiller på banen gælder i JM-kampene som i den ordinære turnering.

Der må benyttes 14 spillere pr. kamp.

Spilletiden er som i en alm. turneringskamp for den pågældende række.

Hvis en kamp ender uafgjort efter ordinær spilletid, sparkes straffespark. Der spilles ikke forlænget spilletid.

Holdkort
Holdkort skal udfyldes elektronisk som normalt.
For at få kampen ind i KampKlar skal JM-turneringsholdet tilknyttes - læs mere her.

Resultat
Førstnævnte hold sørger for indberetning af resultatet straks efter kampen. Dette kan ske via app'en eller KlubOffice.
Ligesom ved ordinære turneringskampe kan der bruges livescore fra JM-kampe.

Karantæner
Udviste spillere må ikke benyttes, før klubben har modtaget meddelelse herom fra DBU Jylland.
En karantæne tildelt i den sidste ordinære turneringskamp skal udstås i den/de første JM-kampe.
En karantæne tildelt i en JM-kamp skal udstås i den/de kommende JM-kamp(e), og evt. i efterårets turnering.

Kan vi bestille ekstra medaljer og t-shirts?+

Ja, klubben kan, mod betaling, bestille ekstra medaljer og t-shirts.

Der er en pokal, 17 guldmedaljer og 17 t-shirts til den jyske mester (jysk/fynske mester), og der er 17 sølvmedaljer til nr. 2.

Bestilling sker ved at udfylde denne formular straks efter finalen.


De ekstra medaljer/t-shirts sendes ud i løbet af juli måned og klubben opkræves via månedsfakturaen.
Ved ekstrabestilling koster 1 medalje 30 kr. og 1 t-shirt koster 75 kr.

Kan vi bestille ekstra puljevinderdiplomer?+

Ja, klubben kan bestille puljevinderdiplomer her.

Diplomer sendes primo juli og er gratis.

Hjemme-/udebane eller neutral bane?+

Indledende kampe afvikles hos en af de spillende klubber (førstnævnte klub har hjemmebane og bedes sørge for, at der er bane, omklædningsrum, kampbold, overtræksveste klar til den pågældende kamp). Klubberne medbringer selv egne opvarmningsbolde.

Kampprogrammet er tilrettelagt på forhånd, så klubben kan se, hvor og hvornår holdet skal spille - der er dog undtagelser:

  • I det tilfælde hvor et hold har spillet sine 2 indledende kampe på udebane og hvor 3. kamp også er på udebane mod et hold, der har spillet sine 2 indledende kampe på hjemmebane, vil DBU Jylland ændre på hjemme-/udebanefordelingen.
  • I det tilfælde hvor et hold har spillet sine 3 indledende kampe på udebane og hvor 4. kamp også er på udebane mod et hold, der har spillet sine 3 indledende kampe på hjemmebane, vil DBU Jylland ændre på hjemme-/udebanefordelingen.
  • I det tilfælde hvor et hold har spillet sine 2 indledende kampe på udebane og hvor 3. kamp også er på udebane mod et hold, der har spillet 1 kamp på hjemmebane og 1 kamp på udebane, vil DBU Jylland IKKE ændre på hjemme-/udebanefordelingen.

Finaler afvikles på neutral bane. Hvis de 2 klubber er enige, må finalen gerne afvikles hos den ene klub.

 

Semifinalekampene henlægges til en af klubbernes hjemmebane, medmindre det af DBU Jylland skønnes hensigtsmæssigt at henlægge semifinalekampen på neutral bane for at imødegå lange kørselsafstande eller lange køretider.


Neutral bane er et spillested ca. midtvejs mellem de 2 spillende klubber.
Langt de fleste spillesteder til JM-kampene er hos jyske breddeklubber, der stiller faciliteter mv. til rådighed for de 2 klubbers hold.
Vi har i meget sjældne tilfælde mulighed for at benytte superliga- og divisionsstadions.

 

Vi arbejder så hurtigt som muligt for at finde et rigtigt spillested som neutral bane, og når det er på plads, vil kampprogrammet blive opdateret.

Hvad koster det at spille JM-kampe?+

Der er udgifter til dommere. Udgiften til dommerne deles mellem de spillende klubber og opkræves via månedsfakturaen. Der er én dommer til indledende kampe og trio til finaler.

Udeklubben kan kræve, at hjemmeklubben dækker halvdelen af transportudgiften, der beregnes med max. 8 kr. pr. km tur/retur. En sådan opkrævning sker mellem de 2 klubber, og ikke via DBU Jylland.

Hvordan kan vi blive (neutral) værtsklub for en JM-kamp?+

Udfyld formularen her.

At være arrangørklub indebærer en eller flere gode 11:11-baner (helst stadion/opvisningsbane), omklædningsfaciliteter, åben kiosk/kantine og en person fra klubben, der er til stede til afklaring af evt. spørgsmål fra de deltagende klubber.

Arrangørklubben får et fast beløb på 800 kr. for ulejligheden og DBU Jylland sørger for opkrævning hos de spillende klubber og afregning til arrangørklubben.

DBU Jylland kan tidligst et par dage før kampen give besked, om der bliver brug for at benytte en bane hos klubben, da de spillende klubber først skal kvalificere sig.