JM-/puljevinderkampe

Efter forårets turnering spilles der om det jyske mesterskab (eller det jysk/fynske mesterskab).
Der spilles ikke om JM efter efterårets turnering (kun i M+32 og M+40 - læs her).

Plan for puljevinder-/JM-kampe juni 2024 offentliggøres medio/ultimo marts.

Klubben kan bestille et puljevinderdiplom via dette link.
Diplomer udsendes fra DBU Jyllands kontor ultimo juni/primo juli.

Ungdom 
Puljevinder-/JM-kampe for 11:11 ungdomsrækkerne afvikles i juni 2023.
Afviklingsplanen findes her.
Kampprogram drengeungdom.
Kampprogram pigeungdom.

Puljevinderne sættes løbende ind i turneringsprogrammet, og der sendes mail ud til klubberne i en række, når alle puljevindere er fundet.
Der tages forbehold for forkert indberettede resultater og evt. protestsager.

De ordinære turneringskampe skal afvikles h.h.v. senest 11/6 og 18/6 (se datoplanen) for at kunne tælle med i forhold til JM-kampene.

Senior
Der spilles ikke om det jyske mesterskab i seniorrækkerne.

Hvem skal spille puljevinder-/JM-kampe? 
Det skal kun puljevinderne!
Du kan i Turneringsreglementets § 11 læse hvordan pointstillingen opgøres.
Hvis et hold, pga. eks. en ekstraordinær dispensation (markering D) eller pga. udtrækning af højere rangeret hold (markering J), har fået frataget retten til at spille om det Jyske Mesterskab, er det det næst-bedst placerede hold i puljen, der betragtes som puljevinder.
Et hold placeret lavere end nr. 3 vil dog aldrig skulle spille om JM.

Hvis man som puljevinder ikke ønsker at deltage i disse puljevinder-/JM-kampe, kan man uden økonomiske konsekvenser melde fra. Det skal blot ske senest 8. juni pr. mail til info@dbujylland.dk. 
Et evt. senere afbud vil medføre bøde til klubben. Et afbud fra en puljevinder betyder IKKE, at nr. 2 skal spille puljevinderkampe.
Hold med lavere slutplacering end nr. 3 vil i intet tilfælde kunne kåres som puljevinder eller kunne spille om det jyske mesterskab.

Jysk/Fynsk Mesterskab
I de rækker hvor der er fællesturnering mellem DBU Jylland og DBU Fyn, spiller puljevinderne om det jysk/fynske mesterskab.

Jysk Mesterskab
I de rækker hvor et fynsk hold deltager i en DBU Jylland-række uden, at der er fællesturnering, kan en fynsk puljevinder spille med om det jyske mesterskab.

Hjemme-/udebane og neutral bane
Indledende kampe afvikles hos en af de spillende klubber. Kampprogrammet er tilrettelagt på forhånd, så klubben kan se, hvor og hvornår holdet skal spille - der er dog undtagelser:

I det tilfælde hvor et hold har spillet sine 2 indledende kampe på udebane og hvor 3. kamp også er på udebane mod et hold, der har spillet sine 2 indledende kampe på hjemmebane, vil DBU Jylland ændre på hjemme-/udebane fordelingen.
I det tilfælde hvor et hold har spillet sine 3 indledende kampe på udebane og hvor 4. kamp også er på udebane mod et hold, der har spillet sine 3 indledende kampe på hjemmebane, vil DBU Jylland ændre på hjemme-/udebane fordelingen.
I det tilfælde hvor et hold har spillet sine 2 indledende kampe på udebane og hvor 3. kamp også er på udebane mod et hold, der har spillet 1 kamp på hjemmebane og 1 kamp på udebane, vil DBU Jylland IKKE ændre på hjemme-/udebane fordelingen.

Finaler afvikles på neutral bane. Hvis de 2 klubber er enige, må finalen gerne afvikles hos den ene klub.
Semifinalekampene henlægges til en af klubbernes hjemmebane, medmindre det af DBU Jylland skønnes hensigtsmæssigt at henlægge semifinalekampen på neutral bane for at imødegå lange kørselsafstande eller lange køretider.
Neutral bane er et spillested ca. midtvejs mellem de 2 spillende klubber.

Vil din klub stille faciliteter til rådighed for en finale eller en semifinale, så læs mere her.

Vi arbejder så hurtigt som muligt for at finde et rigtigt spillested som neutral bane, og opdaterer det herefter i kampprogrammet.

Såfremt de 2 spillende klubber kan blive enige om en anden spilledag eller et andet spillested, der er angivet af DBU Jylland, må kampene gerne flyttes, så længe det ikke ødelægger afviklingen for øvrige hold.
Alle kampe skal dog være spillet senest 30. juni.
Besked om anden afvikling end DBU Jyllands skal mailes hurtigst muligt til info@dbujylland.dk af hensyn til afviklingssted, dommer, evt. repræsentant m.v.

Kampene SKAL afgøres
Spilletiden er som i en alm. turneringskamp for den pågældende række.
NYT: Såfremt en kamp ender uafgjort efter ordinær spilletid, sparkes straffespark. Der spilles ikke forlænget spilletid.

Hvilke regler gælder i JM-/kval. kampe?
Op- og nedrykning af spillere - læs venligst § 19 her - de samme regler gælder, således også de skærpede regler omkring nedrykning af spillere i de 2 sidste kampe.
Særlige regler som eks. fleksibel spilleform og ekstra spiller på banen gælder i JM-kampene som i den ordinære turnering.
Der må benyttes 14 spillere pr. kamp.

Kampene sættes som udgangspunkt til afvikling kl. 19.00 på hverdagsaftner (19/6 dog kl. 18.30) og som udgangspunkt til kl. 13.00 om lørdagen og søndagen. Der tages forbehold for, at en kamp kan flyttes til kampstart tidligere eller senere ved flere finaler på samme spillested.

Praktiske oplysninger
De indledende kampe afvikles hos en af de spillende klubber.
Vi beder klubberne om at tjekke, om de har hjemmekamp og om at sørge for, at der er bane, omklædningsrum, kampbold, overtræksveste klar til den pågældende kamp.
Klubberne medbringer selv egne opvarmningsbolde.
I tilfælde af trøjelighed er det sidstnævnte hold, der skal skifte trøje.

Præmier
Der er en pokal, 17 guldmedaljer og 17 t-shirts til den Jyske Mester.
Der er 17 sølvmedaljer til nr. 2.
En klub kan, mod betaling, bestille ekstra medaljer og t-shirts. Det sker ved at sende en mail til info@dbujylland.dk straks efter finalen med antal og størrelser.

Holdkort
Udfyldes elektronisk som normalt.
For at få kampen ind i KampKlar skal JM-turneringsholdet tilknyttes - læs mere her.

Resultater
Førstnævnte hold sørger for indberetning af resultatet hurtigst muligt efter kampen. Dette kan ske via app'en eller KlubOffice. 
Ligesom ved ordinære turneringskampe kan der bruges livescore fra JM-kampe.

Udvisninger 
Udviste spillere må ikke benyttes, før klubben har modtaget meddelelse herom fra DBU Jylland.
En karantæne tildelt i den sidste ordinære turneringskamp skal udstås i den/de første JM-kampe.
En karantæne tildelt i en JM-kamp skal udstås i den/de kommende JM-kamp(e), og evt. i efterårets turnering.

Økonomi 
Der er bestilt enten dommer eller dommertrio til alle kampe - udgiften til dommerne deles mellem de spillende klubber og opkræves via månedsfakturaen. Der er én dommer til indledende kampe og trio til finaler. 
Udgifter til transport deles også mellem de spillende klubber. Udeklubben kan kræve, at hjemmeklubben dækker halvdelen af transportudgiften, der beregnes med max. 8 kr. pr. km tur/retur.