Samarbejde mellem klubber

Der findes i dag forskellige muligheder for samarbejde mellem klubber:

 • fusion (fuldstændig sammenlægning af to eller flere klubber)
 • delvis fusion (fuldstændig sammenlægning af en eller flere afdelinger hos to eller flere klubber)
 • overbygningsaftale
 • klubsamarbejde
 • holdsamarbejde

 

I venstremenuen fremgår yderligere oplysninger om hver enkelt samarbejdsform.

Du kan her læse lovteksten for de forskellige samarbejdsformer.

Bemærk de begrænsninger og krav der er ved indgåelse af de forskellige samarbejdsformer.

Før I kommer for langt i processen, er det altid en god idé at have DBU Jylland med på sidelinjen, så I ikke løber ind i uforudsete problemer.

I er derfor altid velkomne til at kontakte os på info@dbujylland.dk eller 8939 9999.

Læs DBU Jyllands navneregulativ her.

Læs DBU Jyllands politik vedr. samarbejde her.

 

Bemærk venligst:
En spiller kan spille på sin klubs hold samt på hold, klubben er i samarbejde omkring - de almindelige op- og nedrykningsregler mellem holdene skal i alle tilfælde overholdes.

 

Inden indgåelse af et samarbejde, er der en række spørgsmål, klubberne bør stille sig selv og hinanden:

Hvorfor ønsker I samarbejde?

 • Er det ambitionen om at skabe et fælles 1. hold i området?
 • Er der problemer med at stille hold i en eller flere klubber?
 • Er der generelt et ønske om et tættere samarbejde mellem klubberne?

 

Hvem skal høres i klubben/klubberne?

 • Spillerne – trænerne – forældrene?

 

Hvad er målet med samarbejdet?

 • Er klubberne enige om målet?

 

Hvor lang tid skal samarbejdet løbe?

 • Hvordan skal hold og spillere fordeles ved evt. ophør af overbygningsaftale og klubsamarbejde?

 

Hvordan vil I nå målet?

 • Nedsættelse af et samarbejdsudvalg?
 • Udarbejdelse af handlingsplan?

 

Hvad med økonomien?

 • Deler I alle udgifter og indtægter?
 • Hvem skal stå for økonomien i det daglige?
 • Vær opmærksom på at alle klubber i et samarbejde hæfter lige overfor 3. mand (eks. DBU Jylland).

 

Og så det praktiske!

 • Hvem finder trænere?
 • Hvad skal trænerne have i løn?
 • Hvad med materialer – bolde, kegler, veste m.v.?
 • Hvilke farver skal holdene spille i?
 • Hvor skal der trænes?
 • Hvor skal der spilles kamp?
 • Hvor skal evt. nye medlemmer meldes ind?