Samarbejde mellem klubber

Der findes i dag forskellige muligheder for samarbejde mellem klubber:

 

I menuen fremgår yderligere oplysninger om hver enkelt samarbejdsform - klik på linksene herover.

Bemærk de begrænsninger og krav der er ved indgåelse af de forskellige samarbejdsformer.

Læs her DBU's cirkulære om de forskellige samarbejdsformer.

Før I kommer for langt i processen, er det altid en god idé at have DBU Jylland med på sidelinjen, så I ikke løber ind i uforudsete problemer.

I er derfor altid velkomne til at kontakte os på info@dbujylland.dk eller 8939 9999.

Læs DBU Jyllands navneregulativ her.

Læs DBU Jyllands politik vedr. samarbejde her.

 

Bemærk venligst:
En spiller kan spille på sin klubs hold samt på hold, klubben er i samarbejde omkring - de almindelige op- og nedrykningsregler mellem holdene skal i alle tilfælde overholdes.

 

Inden indgåelse af et samarbejde, er der en række spørgsmål, klubberne bør stille sig selv og hinanden:

Hvorfor ønsker I samarbejde?

 • Er det ambitionen om at skabe et fælles 1. hold i området?
 • Er der problemer med at stille hold i en eller flere klubber?
 • Er der generelt et ønske om et tættere samarbejde mellem klubberne?

 

Hvem skal høres i klubben/klubberne?

 • Spillerne – trænerne – forældrene?

 

Hvad er målet med samarbejdet?

 • Er klubberne enige om målet?

 

Hvor lang tid skal samarbejdet løbe?

 • Hvordan skal hold og spillere fordeles ved evt. ophør af overbygningsaftale og klubsamarbejde?

 

Hvordan vil I nå målet?

 • Nedsættelse af et samarbejdsudvalg?
 • Udarbejdelse af handlingsplan?

 

Hvad med økonomien?

 • Deler I alle udgifter og indtægter?
 • Hvem skal stå for økonomien i det daglige?
 • Vær opmærksom på at alle klubber i et samarbejde hæfter lige overfor 3. mand (eks. DBU Jylland).

 

Og så det praktiske!

 • Hvem finder trænere?
 • Hvad skal trænerne have i løn?
 • Hvad med materialer – bolde, kegler, veste m.v.?
 • Hvilke farver skal holdene spille i?
 • Hvor skal der trænes?
 • Hvor skal der spilles kamp?
 • Hvor skal evt. nye medlemmer meldes ind?