Hvad må man kalde sin klub?

Der findes hundredevis af jyske fodboldklubber med vidt forskellige navne. Nogle udspringer af et geografisk tilhørsforhold, mens andre er mere finurlige.

 

Men hvad må man egentlig kalde sin klub?

DBU Jylland ønsker som udgangspunkt vide rammer for, hvad en klub må hedde. Ganske vist har langt de fleste klubber eksisteret i mange år og har derfor typisk traditionelle betegnelser, men der kommer løbende nye klubber til, og her kan navnet ofte afspejle et særligt fællesskab eller andre forhold, som knytter medlemmerne sammen. Den udvikling er vigtig at give plads til.

For at værne om fodboldens særlige sjæl og kultur har DBU Jylland dog vedtaget nogle få grundlæggende principper omkring klubnavne.

Herudover er DBU Jylland bundet af en række vedtagelser fra DBU.

Disse vedtagelser er gældende for klubber, klubbernes hold, overbygningsaftaler, delvise fusioner, klubsamarbejder og holdsamarbejder.

DBU-reglerne betyder, at alene en klubs 1. hold, der deltager i turneringer under DBU, kan få en tilladelse til at have et andet navn end klubben og klubbens øvrige hold – f.eks. FC Midtjylland.

Denne tilladelse gives af DBU og er kun gældende så længe holdet spiller under DBU.

 

DBU Jyllands principper indebærer følgende:

  • At der ikke kan godkendes navne, der allerede benyttes af andre klubber.
  • At såfremt et navn refererer til en geografisk placering, skal navnet med rimelighed begrænse sig til det geografiske område, hvor klubben er hjemhørende.
  • At klub- og holdnavne må ikke indeholde sponsor- og firmanavne.
  • At klub- og holdnavne må ikke tilkendegive en sammenblanding af politik eller religion og sport eller være krænkende. Derfor kan klubnavne heller ikke indeholde direkte eller skjulte politiske eller religiøse budskaber.

Principperne er vedtaget af DBU Jyllands bestyrelse 21. marts 2012.

Hver enkelt godkendelse sker på baggrund af en individuel vurdering.

Her kan du læse cirkulære vedr. ændring af holdnavn vedtaget af DBU's bestyrelse 2. juni 2012.