Overbygningsaftale

En overbygningsaftale er en aftale mellem to eller flere klubber om et fælles 1. hold for en kategori af spillere, eks. herrer, kvinder, U19 Drenge m.v.

 

En overbygning indebærer bl.a.:

  • etablering af et fælles 1. hold, der overtager det bedst placerede holds sportslige status.
  • at hold fra moderklubben ikke kan spille på samme niveau som overbygningsholdet. I tilfælde af at der skal findes en ekstra oprykker - eks. hvis en moderklub rykker op i samme række som overbygningsholdet - findes denne oprykker ved at finde det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje.
  • at spilleberettigede spillere kan benyttes på fælles-holdet, som aftalen omfatter og evt. kan gå tilbage og spille på hold i den af moderklubberne, der er i besiddelse af spillerens certifikat under forudsætning af, at spilleren i øvrigt er spilleberettiget.

 

Det skal af en aftale fremgå, hvorledes det fælles 1. holds sportslige placering fordeles i tilfælde af aftalens ophør.

 

Klik her for skema til indgåelse af aftale (skema udfyldes, underskrives og efterfølgende indsendes/mailes til DBU Jylland).

 

Den klub der står som kontaktklub for overbygningsholdet-/holdene, modtager fakturaer vedr. holdet/holdene (holdkontingent, dommerregninger, evt. bøder m.v.).

 

Ansøgning om overbygningsaftale indsendes til DBU Jylland senest h.h.v. 1. september eller 1. marts for ikrafttrædelse til en turnerings opstart i den efterfølgende turneringshalvdel.
Aftalen skal godkendes på de deltagende klubbers generalforsamlinger forinden.

 

Spiller holdet/holdene i en DBU-turnering, skal aftalen også godkendes af DBU.
Er der i overbygningsklubberne hold, der deltager i DBU's turnering, kan fusionen først træde i kraft fra turneringsopstart i efteråret, da DBU afvikler helårsturnering (efterår/forår).

 

Aftalen kan af den enkelte klub eller af alle klubber i aftalen skriftligt opsiges overfor DBU Jylland senest 1. september eller 1. marts med virkning fra h.h.v. den efterfølgende forårsturnering eller efterårsturnering.

 

Ophør af aftalen skal godkendes på den eller de udtrædendes klubbers generalforsamlinger forinden og skal bekræftes af evt. tilbageværende klubber.