Corona: Status og anbefalinger

Vi følger løbende sundhedsmyndighedernes påbud og anbefalinger vedrørende corona-smitten. Det betyder, at klubber må starte corona-træning pr. 11. maj, men kampe og kurser er stadig ikke muligt at igangsætte. 

Opdateret pr. 11. juni 2020 kl. 9.00:
(spørgsmål og svar-afsnittene opdateret pr. 11. juni 2020 kl. 9.00)

Klubber må starte med corona-træning
I forlængelse af udmeldingerne fra de danske myndigheder annulleres DBU Jyllands forårsturneringer, da fristen for en rimelig afvikling var med genstart 17. maj, hvilket ikke kan lade sig gøre.

Den 8. juni blev genstartsdagen for kampaktiviteter, hvor DBU Jylland har aktive tilbud om Sydbank Pokalen, DBU Jyllands Ungdomspokalturnering, 2020 Cup og indspilskampe til DS på hylderne.

Kursusaktiviteter igangsættes efter måneders dvale pr. 8. juni 2020.

Klubberne har kunnet igangsætte træningsaktiviteter fra den 11. maj, men med en række restriktioner. Se denne protokol, der beskriver, hvilke forholdsregler der skal følges for at kunne starte træning. Indendørs foreningsaktiviteter må igangsættes pr. 8. juni, iflg. myndighederne.


Helt overordnet følger vi og bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger og skal derfor generelt henvise hertil.

Vores fælles ansvar
Vi er fuldt ud klar over, at corona-situationen og de ovennævnte tiltag/konsekvenser vil påvirke fodbolden og mange fodboldklubber negativt, men vi har den klare opfattelse, at vores samfundsmæssige ansvar som organisationer og foreninger og vores fælles interesse i at beskytte de danske borgere og hjælpe myndighederne vægter højest i denne helt ekstraordinære situation.

Kontakt til vores medarbejdere
Som følge af Corona-krisens fortsatte udvikling er omkring 90 procent af den samlede medarbejderstab i DBU Jylland hjemsendt gældende fra og med onsdag den 25. marts. Dette er gældende til og med 2. august (inkl. afvikling af ferie).

Hjemsendelsen af medarbejderne betyder helt konkret, at DBU Jylland er overgået til et nødberedskab, hvilket bl.a. indebærer, at telefontiden bliver indskrænket til to timer dagligt (kl. 10-12), ligesom man må forvente noget længere svartider på bl.a. mail-henvendelser. Desuden er alle interne mødeaktiviteter aflyst, herunder fagudvalg og lignende, såvel centralt som regionalt.

DBU Jyllands minimumsdrift opretholdes for at kunne håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene.

Har du brug for at komme i kontakt med DBU Jylland, kan det fortsat ske via info@dbujylland.dk.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi skal desuden henvise til ”spørgsmål og svar-afsnittet” på denne side, hvor man vil kunne finde hjælp i forhold til de mest stillede spørgsmål. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Yderligere informationer
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger. Nyttige kilder er:

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk

Den myndighedsfælles hotline er: 7020 0233

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

Statens Seruminstitut: www.ssi.dk

Udenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)

Idrættens forsikringer: www.idraettensforsikringer.dk

Spørgsmål og svar om træning og kampe

Hvad sker der med de planlagte træningskampe og regionale træningsturneringer?+

Pr. 8. juni må klubberne igen planlægge træningskampe. Dette kan ske via KlubOffice, inkl. dommerbestilling. Er der mindre end 8 dage til afvikling, sendes mail til info@dbujylland.dk hurtigst muligt.

Alle planlagte træningskampe blev i nedlukningsperioden annulleret, inkl. de regionale træningsturneringer. DBU Jylland sørgede for at afbestille dommere, også for private træningskampe, hvor dommeren var bestilt via KlubOffice.

Hvad sker der med alle turneringskampe og pokalkampe?+

Statsministerens udmelding torsdag den 7. maj har endeligt afgjort, at DBU Jyllands 11-mands turneringer i forårssæsonen annulleres.

Iflg. de oprindelige scenarier skulle turneringen senest kunne genoptages 17. maj, hvilket ikke længere kan lade sig gøre, da breddefodbold med kropskontakt fortsat ikke er tilladt. Derfor annulleres den ordinære 11-mandsturnering for foråret.

Læs mere om annullering og konsekvenser her.

Hvad sker der med de nye eFodboldstævnekampe?+

Alle planlagte eFodboldstævner i forårssæsonen annulleres.

Fortsættes Skolepokalens afsluttende kampe?+

Slutspillet i Skolepokalen annulleres, og sæsonen afsluttes med otte kredsvindere.

Skal vi selv afbestille dommere?+

Nej. DBU Jyllands afbestiller dommere til alle kampe i nedlukningsperioden, hvis holdet er tilmeldt eller kampen arrangeret via KlubOffice.

Må vi stadig gå til træning i klubben?+

Fra 11. maj er det tilladt at åbne for træning - også i breddefodboldklubber. Dog med en række restriktioner i form af corona-regler.

Se alle corona-reglerne her.

Må vi bruge klubbens anlæg, stadion, kunstgræsbane, multibane, mv. til træning i privat regi?+

Inden fodboldklubben genstarter træningen, er det vigtigt, at kommunen godkender dette, hvis de ejer anlægget.

Afsones karantænedage, når kampe er udsat?+

Nej, det gør de ikke.

I turneringsreglementets § 20.10 står således:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.

Spørgsmål og svar generelt

Hvad er konsekvenserne for breddefodbolden lige nu?+

DBU Jyllands forårsturneringer er annulleret - se mere her.

Pr. 8. juni aktiveredes en række kamptilbud fra DBU Jylland:


DBU Jyllands kursusaktiviteter igangsættes igen pr. 8. juni 2020. Alle DBU Jyllands kurser, seminarer, klubbesøg og andre arrangementer har været aflyst i perioden fra og med torsdag den 12. marts 2020 og til og med søndag den 7. juni 2020.

Kan vi komme i kontakt med DBU Jyllands personale?+

Som følge af Corona-krisens fortsatte udvikling er omkring 90 procent af den samlede medarbejderstab i DBU Jylland hjemsendt gældende fra og med onsdag den 25. marts til og med den 2. august (inkl. afvikling af ferie).

Hjemsendelsen af medarbejderne betyder helt konkret, at DBU Jylland fra onsdag morgen overgår til et nødberedskab, hvilket bl.a. indebærer, at telefontiden bliver indskrænket til to timer dagligt (kl. 10-12), ligesom man må forvente noget længere svartider på bl.a. mail-henvendelser. Desuden er alle interne mødeaktiviteter aflyst, herunder fagudvalg og lignende, såvel centralt som regionalt.

DBU Jyllands minimumsdrift opretholdes for at kunne håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene.

Har du brug for at komme i kontakt med DBU Jylland, kan det fortsat ske via info@dbujylland.dk.

Hvad sker der med fodboldkampene i corona-perioden?+

Forårsturneringer er annulleret - se mere her. Pr. 8. juni er en række kampaktiviteter dog igangsat.

Se spørgsmål og svar om turneringer i ovenstående boks.

Hvordan skal vi forholde os i vores egen klub?+

I kan starte træning med corona-regler fra 11. maj - se mere her, hvor vi bl.a. opfordrer bestyrelsen til overvejelser inden opstart.

Pr. 8. juni må kampaktiviteter også afvikles.

Spørgsmål og svar om kurser, møder, mv.

Kan vi udskyde afholdelse af generalforsamlingen?+

Myndighederne har den 17. marts forbudt alle forsamlinger med mere end 10 deltagere frem til den 7. juni. Forbuddet trådte i kraft fra kl. 10 onsdag den 18. marts. Pr. 8. juni gælder forsamlingsforbuddet for mere end 50 deltagere.

DIF bakker op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne. På baggrund af ovenstående, er det derfor DIF's generelle opfordring, at også generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder udsættes eller afholdes online, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger. Også selvom der er færre end 50 deltagere.

Hvad sker der, hvis vi udsætter en generalforsamling?+

Hvis en generalforsamling udsættes, bør bestyrelsen ifølge Danmarks Idrætsforbund handle efter følgende anbefalinger:

Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende. Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne - heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.

Regnskab for foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne. Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling.

Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt. Den udsatte generalforsamling afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret. Bemærk, at det er det ordinære møde, der udsættes og derfor også det ordinære møde, der senere afholdes. Dagsorden skal blot følge normalen for foreningen eller forbundet. Den midlertidige bestyrelse kan desuden overveje at aflægge en uformel beretning for mellemperioden, så medlemmerne orienteres særskilt om dette.

Se også Danmarks Idræts-Forbunds anbefalinger her.

Jeg er tilmeldt et kursus/seminar via DBU Jylland, skal jeg møde op?+

Pr. 8. juni er DBU Jyllands kursusaktiviteter igen klar til at køre.

Spørgsmål og svar for dommere

Hvad sker der med mit kampprogram i foråret?+

Forårsturneringer er annulleret grundet corona-situationen - se mere her.

Dog har DBU Jylland pr. 8. juni igangsat en række kampaktiviteter (se øverste boks om turneringer), som du kan blive påsat i juni.

Skal jeg møde op til obligatorisk teorigennemgang eller fysisk/teoretisk test?+

ALLE obligatoriske teorigennemgange, fysiske- og teoretiske test er aflyst, og du skal derfor ikke møde op til disse arrangementer.

På grund af de ekstraordinære omstændigheder har DBU Jyllands Dommerudvalg valgt at suspendere kravene til obligatorisk teorigennemgang, fysisk og teoretisk test for forårssæsonen 2020.

Det vil sige, at når fodboldturneringen genoptages, vil du som dommer kunne blive påsat kampe - uanset om du har gennemført obligatorisk teorigennemgang fysisk og teoretisk test eller ej. Hvornår turneringen genoptages, vides endnu ikke.

Du vil samtidig beholde din nuværende indplacering i forårssæsonen, uanset om du har deltaget i test og teorigennemgang eller ej.

Bliver mit kursus gennemført i perioden frem til 8. juni?+

ALLE kurser under den strukturerede dommeruddannelse har indtil 7. juni været aflyst, men pr. 8. juni genoptaget kursusprogrammet.

Vi er i fuld gang med at planlægge efterårets kursusaktiviteter.

Hvem kan jeg henvende mig til med andre dommerrelaterede spørgsmål?+

Har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte DBU Jylland på mail: info@dbujylland.dk.

Spørgsmål og svar om økonomi

Kan medlemmer kræve kontingentet retur?+

Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

Det er DIF's klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid. 

Formelt set kan medlemmer heller ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er nemlig udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

Læs desuden vores opfordring til medlemmerne her.

Vi står med en økonomisk udfordring, fordi vores klubstævne er blevet aflyst. Hvad gør vi?+

For at afbøde konsekvenserne af COVID-19 har regeringen i deres hjælpepakke foreløbigt iværksat to ordninger.

Kompensationsordning for arrangementer +350
Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 350 deltagere på grund af coronavirus.
For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Ordningen kan være relevant for:
1) Professionelle klubber, som fx fodbold, håndbold, ishockey
2) Forbund, foreninger og klubber med arrangementer

Varighed: Fra og med 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Ansøg her og læs mere om satser, kriterier og FAQ på virksomhedsguiden.dk

Vi tager forbehold for informationerne. Det er DIF's tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. DIF anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

Se mere om den udvidede hjælpepakke på DIF's hjemmeside her

Lønkompensationsordning
Den 25. marts åbnede virk.dk for ansøgninger til lønkompensationsordningen eller den såkaldte trepartsaftale.

Nyttige links: 
• Aftale og fakta om ordningen – herunder krav ifm. ansøgning
• Læs mere på Finansministeriets hjemmeside

Hvornår skal vi aflyse et privat klubstævne?+

Der er desværre ikke et klart svar. Vi kan kun opfordre til at følge myndighedernes henvisninger.

Kan vi få vores depositum for et planlagt stævne/arrangement tilbage?+

Ja, det er muligt.

Tryg har indført et særligt tiltag, der gør det muligt for forbund, foreninger og klubber under DIF at få refunderet sit depositum for planlagte events via Idrættens forsikringer.

Tiltaget gælder for idrætsarrangementer, som er planlagt til afholdelse inden 1. juli 2020, og som der skal betales restbeløb for inden 1. maj 2020.

De nærmere betingelser for at få dækket depositum er:

  • At der er indbetalt depositum for et sports- eller idrætsarrangement, som er planlagt til afholdelse inden 01.07.2020
  • At der skal betales restbeløb inden 01.05.2020
  • Aftalen gælder ALENE police 654 1440 938 828 til DIF/DGI (ingen andre kunder er omfattet). Se policen for Idrættens forsikringer her
  • Max. erstatning pr. sag udgør 70.522 kr.
  • Anmeldelse til FGA (Falck Global assistance) skal ske max. 3 dage før dato for betaling af restbeløbet
  • Foreningen/forbundet kan ikke opnå dækning under rejseforsikringen, hvis der bestilles rejser m.v. til samme arrangementet/konkurrence (eller et der afløser det oprindelige), med mindre corona-situationen er normaliseret jf. udenrigsministeriets rejseanvisninger for destinationen
  • Tryg vil ved erstatning af kompensation for depositum indtræde i Foreningernes/Forbundenes eventuelle rettigheder overfor udbyderen af rejsen.

Har du spørgsmål?
Du kan læse mere om Idrættens forsikringer, herunder policer og forsikringsvilkår her. Siden vil løbende blive opdateret med seneste nyt.

Har du konkrete spørgsmål vedr. skadesdækning, så læs mere på Trygs hjemmeside eller ring på telefon 44 20 26 76.

Opkræver DBU Jylland holdgebyrer?+

DBU Jylland udsendte tirsdag den 31. marts månedsfaktura til de jyske fodboldklubber vedr. årskontingent. Der opkræves ikke holdgebyrer.

Se meget mere i denne artikel.

Skal trænere stadig have betaling (nu hvor alting er lukket ned og der ikke trænes og spilles kamp)?+

De fleste idrætsforeninger gør brug af skattefri omkostningsgodtgørelse til trænere, som skal have betaling. Omkostningsgodtgørelse er ikke løn, men godtgørelse for afholdte omkostninger. Derfor skal der som sådan ikke ske nogen reduktion af den aftalte godtgørelse. Men der kan/skal selvfølgelig ikke betales kørselsgodtgørelse for kilometer, der ikke er blevet kørt.

Hvis der er tale om et decideret ansættelsesforhold, skal en træner, der normalt får løn, også have løn i den periode som denne, hvor han/hun ikke kan arbejde i idrætsforeningen.

Der kan dog være mange forhold, der spiller ind. Derfor er det svært at give et præcist svar.

Kan en fodboldklub søge lønkompensation til f.eks. en lønnet forretningsfører eller en cafeteriamedarbejder?+

Den 25. marts åbnede virk.dk for ansøgninger til lønkompensationsordningen eller den såkaldte trepartsaftale. Alle virksomhedsformer er omfattet af ordningen, inklusiv foreninger, hvis de modtager mindre end 50 procent af deres driftsudgifter i offentlige tilskud. Andelen af medarbejdere, der skal hjemsendes, skal være mindst 30 procent, eller mere end 50 ansatte. Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne.