Dommervagt

Dommervagten bedes benyttes af klubber og dommere i forbindelse med akutte aflysninger/afbud.

Kontakt dommervagten
på tlf. 8939 9970


Dommervagtens åbningstider er: 

Efterår 2022:

Weekenddommervagten:
 
Fredag 15.30 - 19.00
Lørdag 8.30 - 19.00
Søndag 8.30 - 12.00

Hverdagsdommervagten:

Hverdagsdommervagten åbner første gang mandag 8. august kl. 16.00 - 19.15.
Hverdagsdommervagten har åben man- torsdag 16.00 - 19.15. 

En aflysning/et afbud fredag efter kl. 14.30 til en kamp fredag, lørdag eller søndag i den pågældende weekend bedes meddelt dommervagten.

VIGTIGT: Skriftlige henvendelser sendt fredag efter kl. 14.30 vedr. aflysning/afbud i weekenden kan IKKE forventes besvaret/håndteret af den lokale dommerpåsætter.
Lav gerne kamp- eller dommernummer. klar, inden du ringer op, så går ekspeditionen lidt hurtigere.

Dommervagt i hverdagen - også på tlf. 8939 9970
En aflysning/et afbud på spilledagen skal til hverdag også meddeles dommervagten.
Fra mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-14.30 passes dommervagten af DBU Jyllands administration.
Den lokale dommerpåsætter skal kontaktes såfremt en aflysning/et afbud ligger indenfor 8 dages perioden (dog ikke på spilledagen) - find din lokale dommerpåsætter her. 


Hvilken klub skal kontakte dommervagten ved aflysning af en kamp?
Udgangspunktet er, at det er arrangør-/hjemmeklubben, men hvis klubberne aftaler, at den anden klub sørger for at få aflyst kampen, er det også ok - det vigtigste er, at dommervagten får besked.