Baner skal kridtes op, børn skal trænes, klubhuset skal passes og kampe planlægges. I en fodboldklub skal der løses mange frivillige opgaver hver eneste uge året rundt.

Nu er det snart generalforsamlingstid, så DBU Jylland står klar med hjælp til et skulderklap til jeres trofaste frivillige.

Anerkendelse fastholder frivillige
Det er sjældent kroner og ører, der driver motivationen hos en ærke-frivillig i en fodboldklub. Og det er da heller ikke særligt ofte de frivillige, der ryger på forsiden af dagbladene.

Men hvis du gerne vil gøre lidt ekstra for de frivillige, der får fodboldhjulene til at dreje lettere i din klub, så er den årlige generalforsamling måske et passende forum at hylde dem i?

En hædersbevisning bliver man måske nok heller ikke rig eller berømt af, men en rungende tak med et tydeligt tegn på skulderklappet er for mange en stor begivenhed.

Disse hædersbevisninger kan din klub ansøge om
Minimum 15 års frivilligt foreningsarbejde skal der til for at komme i betragtning til DBU Jyllands hædersbevisninger. Bemærk, at der skal ansøges minimum 1 måned før overrækkelsen, så søg i så god tid som muligt.

DBU Jyllands Sølvemblem

Kan søges til ledere og trænere, som har gjort sig særlig fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for unionen eller dens klubber. Der skal være tale om min. 15 års arbejde som ulønnet leder og træner i en klub - enten i bestyrelse, udvalg, som ulønnet træner, kampfordeler eller andre for klubben vigtige, løbende funktioner. De 15 år regnes fra personens fyldte 15. år.
Se mere og ansøg her

DIF's Frivilligdiplom

Kan søges til frivillige i din forening, som fortjener en ekstra anerkendelse for deres store, frivillige arbejde i mere end 15 år.
Se mere og ansøg her

DBU Jyllands Hædersemblem

Kan søges til ledere og trænere, der har gjort sig særligt fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for DBU Jylland eller DBU Jyllands klubber i normalt min. 20 år, og som tidligere har modtaget DBU Jyllands Sølvemblem.
Se mere og ansøg her

DBU Jyllands Guldemblem

Kan søges til klubledere med 30 års frivilligt fodboldarbejde i en klub/forening, heraf minimum 20 år som enten bestyrelsesmedlem i fodboldklub eller fodboldudvalgsmedlem i flerstrenget forening. Tid som direkte valgt hovedbestyrelsesmedlem i en flerstrenget forening med fodbold kan anvendes som supplement til de 20 år med max. 5 år. Alternativt minimum 40 års frivilligt fodboldarbejde i en klub.
Se mere og ansøg her


Kan din klub bruge endnu flere frivillige?

I DBU Breddes digitale værktøj - FRIVILLIGHEDSWEB - kan du finde masse af konkrete og brugbare tips og tricks til at rekruttere nye frivillige samt gøre frivilliglivet sjovere og nemmere.