DBU Jyllands Guldemblem

DBU Jyllands Guldemblem er indstiftet 28. august 1943.

 

Målgruppe

DBU Jyllands centrale bestyrelse

  • 10 års bestyrelsesarbejde samt min. 10 års klubarbejde herudover.


Regionsbestyrelsesmedlemmer 

  • 20 års bestyrelsesarbejde samt min. 10 års klubarbejde herudover. 


Klubledere

  • 30 års frivilligt fodboldarbejde i en klub/forening, heraf minimum 20 år som enten bestyrelsesmedlem i fodboldklub eller fodboldudvalgsmedlem i flerstrenget forening.


Tid som direkte valgt hovedbestyrelsesmedlem i en flerstrenget forening med fodbold kan anvendes som supplement til de 20 år med max 5 år.

Alternativt minimum 40 års frivilligt fodboldarbejde i en klub.

  • Det er en betingelse, at vedkommende har vist engagement i DBU Jyllands arbejde, herunder deltagelse i delegeret- og årsmøder 
  • Udvalgsarbejde og arbejdsgrupper indenfor DBU Jylland kan anvendes som supplement til ovenstående 
  • Den gerning, der er udført, skal være på amatørgrundlag


Der kan i særlige tilfælde gives dispensation for sidstnævnte. Dispensationen kan gives efter indstilling fra Arbejdsgruppen for Hædersbevisninger til DBU Jyllands bestyrelse.

Hvem indstiller 
Klubben kan indstille personer til at modtage DBU Jyllands Guldemblem.

Regionsbestyrelsen kan indstille egne DBU Jylland-ledere (også forhenværende).

Ansøgning/indstilling 
Ingen særlig blanket. 
Indstilling skal indsendes til DBU Jylland på mail til macl@dbujylland.dk

Ansøgningen skal være DBU Jylland i hænde senest én måned før emblemet forventes overrakt.

Den skal indeholde en kronologisk oversigt med angivelse af, hvad kandidaten har lavet i klubben/organisationen/unionen (med angivelse af årstal) foruden en kort begrundelse for indstillingen.

Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder (modtager af A-indkomst), regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen.

Overrækkelse 
Overrækkelsen foretages af et DBU Jylland-bestyrelsesmedlem, et regionsbestyrelsesmedlem eller en anden person udpeget af regionsbestyrelsen. 

Der medfølger et diplom fra DBU Jylland.

Tildeling 
DBU Jyllands bestyrelse foretager vurdering. Tildeling af Guldemblemet kan kun ske, hvis tre fjerdedele af DBU Jyllands bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Det er en forudsætning, at den pågældende klubleder har modtaget DBU Jyllands Sølvemblem og DBU Jyllands Hædersemblem.

Desuden kan man tidligst modtage Guldemblemet 2 år efter, man har modtaget DBU Jyllands Sølvemblem og tidligst 1 år efter man har modtaget DBU Jyllands Hædersemblem.

Særligt 
Nålen må kun bæres af indehaveren.

DBU Jyllands Guldemblem kan ikke tildeles en person, der ikke indenfor de seneste fem år har været aktiv i en klub under DBU eller DBU Jylland eller aktiv i en bestyrelse, udvalg/arbejdsgruppe under DBU Jylland.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres for ovennævnte.

Ved dødsfald stilles der ikke krav om tilbagelevering af Guldemblemet.

Indehavere

2020'erne+
2024 Michael Staun, Viborg Søndermarken
2024 Gerner Elholm Jensen, Kvissel/Ravnshøj Idrætsforening
2023 Teddy Pedersen, Haderslev FK
2023 Kristian Nørgaard Thomsen, DBU Jylland Region 1's bestyrelse og Kvissel-Ravnshøj IF
2023 Alex Nørgaard, Viby IF
2023 Arne Schürer, Nørresundby Forenede Boldklubber
2023 Frede Mortensen, Fårup-Sønderbæk IF
2023 Jan Petersen, Aalborg Freja
2022 Steen Mikkelsen, Viborg Søndermarken IK
2022 Kjeld Ranum, B52/AFC
2022 Peder B. Pedersen, Mammen IF
2022 Willy Nielsen, Sjørring B
2022 Anders Knudsen, Sunds IF
2022 Ole Olesen, Sunds IF
2022 Ole Ladefoged, DBU Jyllands bestyrelse og Næsbjerg/Rousthøje UI
2021 Finn Jensen, DBU Jylland Dommer
2021 Gunnar Plauborg, BV Oksbøl
2010'erne+
2019 Svend Åge Bach, Give Fremad
2019 Bent Aagaard Jensen, Gredstedbro Boldklub
2019 Axel Petersen, Svenstrup-Godthåb IF
2019 Lars Schaumburg Johannessen, Aalborg Freja
2019 Keld Jensen, Aalborg Freja
2018 Robert Torntoft, Vejle B
2017 Hans Mogensen, DBU Jyllands bestyrelse og Kristrup B
2016 Knud Erik Kristensen, DBU Jylland Region 2's bestyrelse og Skjern GF
2016 Kent Falkenvig, DBU Jyllands bestyrelse
2016 Flemming Nielsen, Erritsø GIF
2015 Hans Peter Johansen, DBU Jylland Region 2 og Sparkær IF
2015 Carl Chr. Grejsen, Bramming B
2014 Poul Eriksen, Lindholm IF
2012 Frits Kristoffersen, Brædstrup IF og Region 3's bestyrelse
2012 Preben Rechnagel, Rødding IF og Region 4s bestyrelse
2011 Poul Erik Kjeldgaard, Ulbjerg IF
2000'erne+
2009 Henry Matthiesen, Sædding/Guldager IF og Region 4's bestyrelse
2008 Bendt Uldahl, Nørresundby B
2007 Mogens Hansen, FC Horsens
2007 Leif Nielsen, Samsø UI
2007 Finn Overgaard, Esbjerg IF 92
2007 Thomas Jensen, Storvorde/Sejlflod B og Region 1's bestyrelse
2006 Niels-Jørn Hansen, Hune B
2006 Kurt Nørbalk, Sindal IF og Region 1's bestyrelse
2005 Bent Clausen, Haderslev FK og JBU's bestyrelse
2005 Lars Olesen, Vinding SF og Region 3's bestyrelse
2004 Holger Jørgensen, Høje Kolstrup B 81 og Region 4's bestyrelse
2004  Jens Christensen, Spjald IF og JBU's bestyrelse
2003 Christian Fynsk, Nørresundby B og Region 1's bestyrelse
2002 Asmus Carstens, Egernsund Frem
2002 Karl Nielsen, Spentrup IF
2002 Torben Jensen, JBU's bestyrelse
2001 Åge A. Eltons, JBU Region 2
2001 Kurt B. Frederiksen, Kolding IF og JBU's bestyrelse
1990'erne+
1999 Sven Tarp, Bolderslev B
1998 Erhardt Hansen, Skive IK
1998 Villy Johannesen, Dronningborg B
1998 Poul Hyldgaard, DBU's formand
1997 Jakob Olesen, IF Midtdjurs
1997  Jørgen Jørgensen, Rødding IF
1997 Svend Nielsen, Ringkøbing IF
1997 Poul Erik Wils Jensen, Silkeborg IF
1997 Finn Mølgaard Jensen, Silkeborg IF
1997 Egon O. Hansen, Ulsted B og JBU's bestyrelse
1996 Andreas Rasmussen, Bjerringbro IF
1996 Ansgar Nybo, Herning KFUM
1994 Verner Ebdrup, Vildbjerg SF
1993 Johan Nielsen, Esbjerg fB
1993 Magnus G. Nielsen, Bramming B
1991 Børge Kaiser, AGF
1991 Poul Bjerre, Silkeborg IF
1990 Benny Hansen, Glejbjerg SF
1980'erne+
1989 Godtfred Kristensen, Fårup-Sønderbæk IF
1988 Reinholdt Sørensen, Spjald IF
1988 Ejgil Jensen, Vejle B
1988 Flemming Kristensen, Horsens fS
1987 Henning R. Jensen, Skagen IK
1987 Erik Raaballe, Vejle B
1985 Jørgen Knudsen, Randers Freja
1985 Kaj Holm Jensen, AaB
1980 Bendi Sørensen, Stenvad B
1970'erne+
1979 Axel Lund-Sørensen, Dommerarbejde
1978 Søren Nielsen, AGF
1976 Hans Erik Jensen, Randers Freja
1975 Arne Pedersen, Skovbakken IK
1973 Vagn Aage Haagensen, Vejen SF
1970 Hans Mølgaard, Brande IF
1960'erne+
1966 Hugo Sørensen, Vejle B
1965 A. Dahl Engelbrechtsen, AaB
1965 Karl Pedersen, Silkeborg IF
1964 Johannes Bodilsen, AGF
1963 Andreas Handler, Randers Freja
1962 C. M. Nielsen, Viborg FF
1962 H. P. Hansen, Fredericia fF
1960 Aksel Petersen, Vejle B
1950'erne+
1956 Jens Thygesen, AIA, Århus
1956 Cornelius Appel, Vejen SF
1955 Johannes Højriis, AGF
1955 Hartvig Jensen, AaB
1953 L. Høyer-Nielsen, Esbjerg fB
1940'erne+
1949 Peder Friis, Varde IF
1949 Niels Madsen, AaB
1949 Harald Jensen, AaB
1949 Leo Frederiksen, Akademisk Boldklub
1949 Kristian Middelboe, Københavns Boldklub
1948 Kaj Eriksen, Aalborg Chang
1946 Gustav Andersen, Grenaa
1944 Emanuel Westphall, Skjold, Aalborg