DBU Jyllands Hædersemblem

DBU Jyllands Hædersemblem er indstiftet den 12. januar 2008.

 

Målgruppe
Ledere og trænere, der har gjort sig særligt fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for DBU Jylland eller DBU Jyllands klubber i normalt min. 20 år, og som tidligere har modtaget DBU Jyllands Sølvemblem.

Således accepteres normalt ikke tid som medlem af et klubhus-, klubblad-, stadion- og bankoudvalg, tid som medlem af et lilleput- eller veteranudvalg eller tid som holdleder for et oldboys- eller veteranhold, o.lign.

I ganske særlige tilfælde kan DBU Jyllands Hædersemblem tildeles danske eller udenlandske personer, der ikke er tilknyttet DBU Jylland.

Hvem indstiller
Bestyrelserne i DBU Jylland, DBU Jyllands regioner og DBU Jyllands klubber.

Ansøgning 
Ansøgning om DBU Jyllands Hædersemblem skal indsendes til DBU Jyllands kontor, via udfyldelse af elektronisk ansøgning her.

Ansøgningen skal være DBU Jylland i hænde senest én måned, før emblemet forventes overrakt.

Den skal indeholde en kronologisk oversigt, med angivelse af, hvad kandidaten har lavet i klubben/unionen (med angivelse af årstal) foruden en kort begrundelse for indstillingen.

Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder (modtager af A-indkomst), regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen.

Tildeling 
DBU Jylland foretager vurdering på baggrund af den indsendte ansøgning.

Det tilstræbes, at tildeling af DBU Jyllands Hædersemblem tidligst kan ske 1 år efter tildeling af DBU Jylland Sølvemblem.

Overrækkelse 
Overrækkelsen foretages af et DBU Jylland-bestyrelsesmedlem, et regionsbestyrelsesmedlem eller en anden person udpeget af DBU Jyllands regionsbestyrelse. 
Der medfølger et diplom fra DBU Jylland og et partoutkort til DBU Jyllands kampe.

Særligt
Hædersemblemet må kun bæres af indehaveren.
DBU Jylland Hædersemblem kan ikke tildeles en person, der ikke indenfor de seneste fem år har været aktiv i en klub under DBU eller DBU Jylland, eller aktiv i en bestyrelse, udvalg/arbejdsgruppe under DBU Jylland.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres for ovennævnte.
Ved dødsfald stilles der ikke krav om tilbagelevering af Hæderstegnet Hædersemblemet. 
Det skal bemærkes, at kriterierne for modtagelse af DBU Jylland Hædersemblem på væsentlige punkter adskiller sig fra kriterierne for DBUs Sølvnål. Der kan således være lederhverv – godkendt af DBU Jylland- der ikke kan medregnes i åremålsopgørelsen til DBUs Sølvnål

Indehavere

DBU Jyllands Hædersemblem+