DBU Jyllands Sølvemblem

DBU Jyllands Sølvemblem er indstiftet den 1. januar 1966.

 

Målgruppe 
Ledere og trænere, som har gjort sig særlig fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for unionen eller dens klubber.

Der skal være tale om min. 15 års arbejde som ulønnet leder og træner i en klub - enten i bestyrelse, udvalg, som ulønnet træner, kampfordeler eller andre for klubben vigtige, løbende funktioner. De 15 år regnes fra personens fyldte 15. år.

En leder/træner betragtes som ulønnet, hvis han/hun alene har oppebåret omkostningsdækning i den pågældende periode.

Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder (modtager af A-indkomst), regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen. 

DBU Jyllands bestyrelse kan i særlige tilfælde hædre danske eller udenlandske personer - udenfor unionen - med sølvemblemet.

DBU Jylland bestyrelsesmedlemmer:

  • 5 års bestyrelsesarbejde.


Regionsbestyrelsesmedlemmer:

  • 10 års regionsbestyrelsesarbejde.


Udvalgs-/arbejdsgruppemedlemmer centralt eller regionalt:

  • 15 år i udvalg- og arbejdsgrupper.


Evt. klubarbejde suppleres i åremålsoptællingen.

Hvem indstiller 
Klubben.
Regionsbestyrelsen kan indstille egne DBU Jylland-ambassadører.

Ansøgning 
Ansøgning om sølvemblemet skal indsendes til DBU Jyllands kontor via udfyldelse af elektronisk ansøgning her.   

Ansøgningen skal være DBU Jylland i hænde senest én måned før emblemet forventes overrakt.

Den skal indeholde en kronologisk oversigt med angivelse af, hvad kandidaten har lavet i klubben/unionen (med angivelse af årstal) foruden en kort begrundelse for indstillingen.

Tildeling 
DBU Jylland foretager vurdering på baggrund af den indsendte ansøgning.

Overrækkelse 
Primært af klubben selv. Men hvis det er muligt af et DBU Jylland-bestyrelses- eller regionsbestyrelsesmedlem Der medfølger et diplom fra DBU Jylland.

Særligt 
Sølvemblemet må kun bæres af indehaveren.

DBU Jylland Sølvemblem kan ikke tildeles en person, der ikke indenfor de seneste fem år har været aktiv i en klub under DBU eller DBU Jylland, eller aktiv i en bestyrelse, udvalg/arbejdsgruppe under DBU Jylland.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres for ovennævnte.

Ved dødsfald stilles der ikke krav om tilbagelevering af Sølvemblemet. 

Det skal bemærkes, at kriterierne for modtagelse af DBU Jylland Sølvemblem på væsentlige punkter adskiller sig fra kriterierne for DBU Sølvnål. Der kan således være lederhverv – godkendt af DBU Jylland – der ikke kan medregnes i åremålsopgørelsen til DBU Sølvnål.

Indehavere

DBU Jyllands Sølvemblem+
Jyske indehavere af DBU's Sølvnål+