Mens sofaerne i danskernes hjem mange steder er blevet udsat for forøget slitage det seneste år, så er det stik modsatte tilfældet for de jyske fodboldbaner.

Et år i corona-epidemiens jerngreb og medfølgende restriktioner har nemlig i lange perioder betydet, at de ellers så velbesøgte samlingssteder ofte har stået ubenyttede hen.

Det kan læses i medlemsstatistikkerne, lyder det fra de jyske fodboldklubber.

I en rundspørge blandt cirka 200 jyske fodboldklubber fremgår det, at 62 procent har mistet medlemmer. I 34 procent af klubberne har tilbagegangen været så stor, at klubben nu råder over færre hold end før epidemiens udbrud, lyder klubbernes vurdering i rundspørgen.

- Der er ingen tvivl om, at det her har gjort ondt på vores medlemsklubber. Det har været en meget svær opgave for klubberne at fastholde deres medlemmer i en periode, hvor det ikke har været muligt at spille fodbold, lyder det fra DBU Jyllands direktør, Ove Lyhne, som understreger, at det kræver hårdt arbejde at få de mistede medlemmer tilbage i folden.

- Der venter helt sikkert en meget stor opgave i at få de savnede medlemmer tilbage i fodboldklubberne og ud på fodboldbanerne igen, siger Ove Lyhne, og understreger, at det især ser ud til at faldet er sket hos børne- og ungdomsholdene i klubberne.

Klubber skal (gen)rekruttere frivillige

Fodboldens nedlukning har ikke kun kostet på listen over fodboldspillere. I mange fodboldklubber har man ligeledes oplevet et fald i antallet af frivillige hænder. Mens halvdelen af de adspurgte kan melde om status quo i antallet af frivillige ildsjæle, fortæller 38 procent, at de i mindre grad (23 procent), i nogen grad (11 procent) eller i høj grad (4 procent) har oplevet et fald. I samme ombæring efterspørger mange klubber ekstra værktøjer for at få vendt den negative udvikling.

- Der er ingen tvivl om, at vi, og klubberne, står foran et stort genopretningsarbejde. Derfor har vi besluttet, at vi vil give klubberne og deres frivillige en ekstra håndsrækning, lyder det fra Ove Lyhne, om et initiativ, hvor DBU Jylland i første omgang vil bære ny fodboldfaglig inspiration og viden ud til de klubber, som har mistet børne- og ungdomsspillere.

I DBU Jyllands undersøgelse angiver 49 procent af klubberne, at der er brug for værktøjer til at få styrket fællesskaberne i fodboldklubberne igen.

Læs også:
Konklusioner fra klubundersøgelsen (pdf-dokument)
Mistede børn og unge skal tilbage i fodboldklubberne

 

Genstart Nyhed Grafik 1000X200