Corona-pandemien fylder mindre og mindre i samfundet. Den 1. februar ophørte de sidste officielle corona-restriktioner, og nu sløjfer DBU Jylland også de sidste særlige principper for corona-udsættelser af kampe.

Under pandemien indførte DBU Jylland den ordning, at hold og klubber - uden dokumentation - kunne kræve kampe udsat på grund af smitte eller mistanke om smitte, ligesom DBU Jylland heller ikke opkrævede gebyrer ved corona-udsættelser.

Alle disse særlige principper er nu på grund af virussens tilbagetog blevet sløjfet.

Ikke længere grundlag

- Særordningerne har hjulet klubberne gennem nogle svære og udfordrende perioder, men nu er der ikke længere grundlag for at opretholde dem, siger Kristian Nørgaard Thomsen, formand for DBU Jyllands Disciplinærudvalg.

Konsekvensen er med andre ord, at alle kampe under DBU Jylland igen er omfattet af de almindelige kampændrings-regler, og man vil også frem over blive pålagt de sædvanlige gebyrer for ændringer, også selv om det er pga. corona-forhold.

Alt er med andre ord stort set tilbage ved det normale, og det er nu ikke så ringe endda……