Forsikring

Dommere er dækket af DIF's fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring, som Danmarks Idræts-Forbund har tegnet i Tryg.

Der gælder følgende regler på området:

I officielle kampe, stævner, turneringer mv., hvor dommerpåsættelsen foretages centralt af et hovedforbund eller en lokalunion/-kreds – f.eks. en DGI landsdelsforening, DBU eller en af DBU’s lokalunioner (f.eks. DBU Jylland), er det det pågældende hovedforbund, lokalunion eller distriktsforbund, der betragtes som arbejdsgiver i forhold til dommeren, da det er de ovennævnte, der påsætter dommerne og har instruksbeføjelser over for disse.

I tilfælde af en dommers tilskadekomst skal forbundet mv. som ”arbejdsgiver” for dommeren anmelde skaden.

Dommeren skal derfor sende oplysninger om tilskadekomst og hændelsesforløb til Lene Nielsen på mail leni@dbujylland.dk, der anmelder skaden til Tryg.

Læs mere om idrættens fælles forsikringer her