Futsalloven

DBU udsender hermed sin 6. udgave af FUTSALLOVEN

Det har været et kaotisk år på grund af Covid 19, hvor kampe og turneringer har måtte omlægges. På trods af Covid 19 er der dog en del lovændringer i FUTSALLOVEN 2021/2022. Der arbejdes stadig på at harmonisere FUTSALLOVEN med FODBOLDLOVEN, og især er hands-reglen nu formuleret på samme måde som i FODBOLLOVEN.
Dette indebærer, at en uforsætlig hands fra en angriber, som sender bolden hen til medspiller, som umiddelbart derefter scorer, ikke længere skal straffes.

Endvidere henledes opmærksomheden på de særlige forhold der gør sig gældende i forbindelse med berøven en oplagt scoringsmulighed, hvor målmandens placering er afgørende. Dette punkt er også tydeliggjort.

Vær ligeledes opmærksom på de specielle forhold der gør sig gældende når dommerne lader bolden falde, og den sidst er rørt af en angrebsspiller i straffesparksfeltet, samt ændringer når et mål flyttes.

Der er en del redaktionelle ændringer uden praktisk betydning, og endvidere er der enkelte slåfejl som er blevet rettet.

Ændringer er markeret med en streg i siden.

Det skal nævnes, at der ikke er udarbejdet nogen engelsk sproget udgave af FUTSALLOVEN 2021/2022 med lovændringer. Ændringerne for 2021/2022 er derfor udelukkende i den danske udgave.

FIFA opererer med princippet ”What would be in Futsal’s best interest”. Et princip som DBU’s lovgruppe helt tilslutter sig.

Dette er den danske udgave af Futsalloven, og såfremt nogen måtte ønske at studere den engelske udgave, kan den findes her & den danske her

Vi ønsker alle en god fornøjelse med læsningen af Futsalloven 2021/2022.

Gengivelse af lovbogen i trykt eller digital form eller som lydfil – helt eller delvis – må kun ske med DBUs tilladelse, ligesom alle henvendelser om loven og dens fortolkning bedes rettet til DBUs dommeradministration.

Lovgruppen

På vegne af

DBU’s Dommergruppe

August 2021