Dommernes sikkerhed

Skulle du være uheldig at opleve en episode, hvor du har afbrudt kampen på grund af vold eller trusler mod din person, kan du på denne side finde hjælp og vejledning til at løse situationen optimalt. Det er vigtigt, at du bruger disse vejledninger, fordi du på denne måde sikrer, at du får den bedst mulige hjælp og beskyttelse.

Du bedes følge denne fremgangsmåde:

 • Stands omgående kampen, hvis du bliver udsat for vold.
 • Få spillerens navn og/eller nummer hvis det er muligt. Undgå kontakt med den pågældende spiller uanset hvor rolig han/hun må virke. Få informationerne fra klubansvarlige såfremt det er muligt.
 • Få det andet hold til at aflevere et eller flere telefonnumre - de kan bruges som vidner.
 • Notér om muligt nogle stikord herunder klokkeslæt, så du siden hen kan indberette det passerede så præcist som muligt.
 • Ring straks til et medlem fra DBU Jylland Dommerudvalg og orienter om hændelsen. Såfremt du er medlem af en dommerklub, kan du ligeledes kontakte denne.
 • Kontakt læge / skadestue for at få registreret eventuelle følger af overfaldet.
 • Du har samtidig mulighed for at få psykologbistand – du kan evt. drøfte det med formanden for dit dommerområde. Mere information her.
 • Efter kontakt til læge / skadestue skal du anmelde hændelsen til politiet – drøft eventuelt situationen med formanden for dit dommerområde.


Kontakt under ingen omstændigheder presse, tilskuere, øvrige spillere eller klubben efterfølgende.

Når du er klar til det, laver du en skriftlig indberetning af hændelsen og fremsender til DBU Jylland Disciplinærudvalg på olef@dbujylland.dk. Har du behov for hjælp til udformning, skal du være velkommen til at kontakte formanden for din dommerområdegruppe.

Kontakt en af nedenstående personer og få hjælp:

DBU Jylland Dommerudvalg:

 • Morten Rask Thomsen – Formand – 30373311 /mort@dbujylland.dk
 • Henrik Nystrup Kragh – Formand dommerområde 2 – 22102457 / hnk@sparnord.dk
 • Dan Weller – Formand dommerområde 3A – 53 55 44 63 / dan.weller@hotmail.com
 • Anders Søgaard Kristensen – Formand dommerområde 3B – 30112372 / anders@1conzept.dk
 • Martin Clausen – Områdechef Syd  – 20238475 / macl@dbujylland.dk


DBU Jylland administration:

Du spørger - vi svarer

Hvordan melder jeg afbud til en kamp?+

Du meddeler dit afbud til din lokale dommerpåsætter, hvis det er til en kamp inden for de næste otte dage.

Er afbuddet akut, dvs. på spilledagen eller fredag eftermiddag op til en weekendkamp, så kontakter du dommervagten på 8939 9970.

Er jeg dækket af en forsikring, når jeg dømmer?+

Dommere er dækket af DIF's fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring, som Danmarks Idræts-Forbund har tegnet.
Se mere her

Hvor finder jeg spillereglerne til de forskellige turneringsformer?+