Spørgsmål og svar

Fællesrækker mellem DBU Fyn og DBU Jylland: Fleksibilitetsreglen gælder ikke for halvårsspillere i de ungdomsrækker, der er omfattet af fælles turnering mellem DBU Fyn og DBU Jylland. Hvis halvårsspillere ønskes benyttet i en fællesrække, skal de først spilles fri af det ældre hold efter de helt almindelige op- og nedrykningsregler.

1. Må en U13 spiller deltage i en kamp for sit U13 hold og på et U14 hold uden at tænke på op- og nedrykningsregler?+

Ja, fordi U14 holdet rangerer højere end U13 holdet.

2. Må en U13 spiller deltage for 2 forskellige U14 hold samme weekend?+

Nej, U13 spilleren kan kun flekse fra U13 til U14 hold.

3. Må samme U13 spiller deltage i kamp for 2 forskellige U13 hold samme weekend? Hvad så hvis det ene hold er et regionalt C-hold?+

Nej, fleksibilitetsreglen gælder ikke mellem 2 U13 hold.

Hvis et af holdene er et C-hold, må spilleren gerne.

4. Vi har en spiller, der spillede på vores U19 Liga 1 hold i sidste uge. Han spillede ikke holdets seneste kamp, må han så spille for Serie 4- holdet tirsdag?+

Ja, det er de ganske alm. op- og nedrykningsregler – han bliver løst til nedrykning fra U19 holdet til Serie 4 ved at U19 holdet spiller en kamp uden ham.

5. Må man flekse fra U18 Piger til Serie 2 Kvinder?+

Ja, hvis U18 holdet er lavere rangeret end Serie 2 holdet.

U18 Liga 1 rangerer over Serie 2 Kvinder og U18 Liga 2 rangerer under.

6. Vil en U19 spiller kunne spille kamp for et af vores seniorhold og samme spilledag være berettiget til også at spille på U19 holdet?+

Ja, hvis seniorholdet er højere rangeret end U19-holdet.

7. En U19 dreng spiller for klubbens 1. seniorhold om lørdagen og spiller for U19 søndag jfr. fleksibilitetsreglen. Må han spille for klubbens 2. seniorhold tirsdag?+

Hvis han skal spille lovligt for 2. seniorholdet tirsdag, kræves, at 1. seniorholdet spiller kamp i mellemtiden eller samme dag uden ham (dvs. enten mandag eller tirsdag skal 1. holdet spille uden ham).

8. Må U19 spilleren spille lørdag og søndag for både U19 holdet og 2. seniorholdet jfr. fleksibilitetsreglen og så efterfølgende spille for 1. seniorholdet tirsdag?+

Ja, i det tilfælde er der tale om en ganske alm. oprykning til 1. seniorholdet og det er altid tilladt at rykke opad, så længe det sker til en ny spilledag.

9. Må man benytte en halvårsspiller på eksempelvis klubbens U14 hold om fredagen og på klubbens U15 hold om lørdagen eller søndagen (altså samme spilledag)?+

Ja, halvårsspillere kan også bruges fleksibelt. Det afgørende er, at det ældre hold er højere rangeret og alle U15 hold rangerer over alle U14 hold.

Bemærk at halvårsspillere ikke kan benyttes fleksibelt i DBU Jylland/Fyn-fællesrækker..

Bemærk de skærpede regler for brug af spillere i de sidste 2 kampe – se nederst.

10. Må en halvårsspiller spille kamp for U14 Piger mandag og onsdag og gerne spille for U13 Piger torsdag – alle i samme uge?+

Ja, hun må gerne spille for begge hold, når det ældre hold er højere rangeret. Alle U14 hold rangerer over alle U13 hold.

Bemærk at halvårsspillere ikke kan benyttes fleksibelt i DBU Jylland/Fyn-fællesrækker..

Bemærk de skærpede regler for brug af spillere i de sidste 2 kampe – se nederst.

11. Jeg træner et U16 Piger Liga 1 hold og vil gerne bruge en spiller fra U15 Liga 1 holdet. Den pågældende er U14 spiller og spiller fast på vores U15 hold. I klubben har vi også et U14 hold, hvor hun aldersmæssigt godt kan spille, men de bedste fra U14 årgangen spiller på U15-holdet. Må jeg bruge U14 spilleren på U16 holdet?+

Nej, via fleksibilitets-reglen, hvis klubben har et U14 hold.

En U14 spiller kan kun anvendes fleksibelt mellem U15 og U16, hvis klubben ikke har et U14 hold.

12. Må en U19 dreng spille de 3 første kampe for et højere rangeret seniorhold og så spille første turneringskamp for U19 holdet?+

Ja, som U19 spiller kan man spille både U19 og senior, så længe seniorholdet er højere rangeret.

13. Må en 1. års senior spille de 3 første kampe for et højere rangeret seniorhold og så spille første turneringskamp for U19 holdet?+

Ja, hvis der i den pågældende U19 række må benyttes 1. års seniorer.

14. En klub har en U13 spiller. Klubben har hold i U13 og U15, men har ikke hold i U14. Nu mangler klubbens U15 spillere en spilledag, og klubben ønsker at benytte en U13 spiller på U15 holdet via fleksibilitetsreglen - må de det?+

Ja, hvor skulle de ellers hente spillere til at kunne gennemføre U15 kampen.

15. I vores klub har vi U13, U14 og U15 hold. Må en U13 spiller benyttes fleksibelt mellem U13 og U15 holdene?+

Ja, klubben bestemmer selv hvilket ældre hold, spilleren skal anvendes fleksibelt på udover holdet i spillerens egen årgang.

16. Hvis en spiller udelukkende har været anvendt på et hold i en årgang ældre end sin egen, må han så - via fleksibilitetsreglen - "rykkes ned" i egen årgang og spille JM-kampe?+

Ja, en spiller kan benyttes fleksibelt i både ordinære turneringskampe og i JM-kampe.

17. Kan en spiller spille fleksibelt i en af eller begge de 2 sidste kampe i en turneringshalvdel?+

Ja.

Bemærk de skærpede regler for brug af spillere i de sidste 2 kampe – se nederst.

18. Kan en U16 pigespiller flekse mellem klubbens hold i U18 Piger DM og U18 Piger Liga 1?+

Nej. Hvis en U16 spiller skal benyttes fleksibelt i f.t. U18 Piger DM, skal det være til klubbens højest rangerede U16 pigehold.

Hvis hun skal benyttes på begge U18 hold, gælder de almindelige op- og nedrykningsregler mellem de 2 hold.

19. Kan samme U16 pige spille for klubbens hold i U16 Piger Liga 1 og U18 Liga 1 jfr. fleksibilitetsreglen?+

Ja, uden problemer.

20. Jf. turneringsreglementets § 8.4 må en U15 pigespiller spille på et U14 drengehold. Må hun også spille fleksibelt?+

Ja. Hun må spille både på U15 pigeholdet og U14 drengeholdet samme spilledag.

21. Vi har en U14 spiller, der spiller på vores U14 hold. Må han spille på vores U16 hold via fleksibilitetsreglen? Også selvom vi har et U15 hold.+

Ja, det må han.

Ja, også i det tilfælde.

22. Vi har ikke noget U16 hold, men vi har U16 piger, der spiller på vores U18 hold. Må U16 spillerne spille fleksibelt mellem U18 og Serie 2 Kvinder?+

Ja, det må de.

Det skyldes, at klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, og i det tilfælde betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang.

23. Må en U15 eller en U16 drenge spille på både sit U15 eller U16 hold samme weekend som på klubbens hold i U17 Drenge Ligaen/Divisionen?+

Ja, hvis han spiller på klubbens højst rangerede U15 eller U16 hold.

24. Må en U17 spiller, født i sidste halvår, der har spillet på vores hold i U17 Ligaen eller Division, anvendes fleksibelt på vores hold i U16 Drenge, der spiller i en jysk/fynsk række?+

Nej, det må spilleren ikke.

I de jysk/fynske rækker må der gerne anvendes halvårsspillere, men ikke fleksibelt.

Hvis der skal anvendes en halvårsspillere i en jysk/fynsk række, skal spilleren spilles fri af det ældre hold før han/hun må spille på det yngre hold.

+

Se indrangeringen her.

Læs om fleksibilitetsreglen her.

Se § 8 her om halvårsspillere samt om 1. års senior på U19 Drenge og U18 Piger.

Bemærk følgende vedr. fleksibilitetsreglen:
*at spilleren skal være fyldt 16 år for at deltage på herrehold og 15 år for at deltage på kvindehold
*at spilleren ikke må være karantæneramt
*at det ældre hold skal være højere rangeret (se indrangeringen)
*at fleksibilitetsreglen kun gælder for hold i DBU Jyllands turneringer:
- der kan dog flekses mellem U17 Drenge Ligaen/Divisionen og klubbens højest rangerede U16 Drenge eller U15 Drenge (se DBU’s § 17.2)
- der kan dog flekses mellem U18 Piger DM og klubbens højest rangerede U16 Piger eller U15 Piger (se DBU’s § 17.2)
- at for spillere under 21 år samt for reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som udskiftningsspillere i Herre-DM, Herre-DS og Kvinde-DM, gælder lempeligere regler, som er angivet i DBU’s propositioner for disse rækker (Herre-DM § 17.1Herre-DS § 17.1 og Kvinde-DM § 17.1)
*Fællesrækker mellem DBU Fyn og DBU Jylland: 
Fleksibilitetsreglen gælder ikke for halvårsspillere i de ungdomsrækker, der er omfattet af fælles turnering mellem DBU Fyn og DBU Jylland.
Hvis halvårsspillere ønskes benyttet i en fællesrække, skal de først spilles fri af det ældre hold efter de helt almindelige op- og nedrykningsregler. Se hvilke rækker der er omfattet af fællesturneringen her.

Skærpede regler for brug af spillere i de 2 sidste kampe:
For halvårsspillere samt for 1. års seniorer, der benyttes på U19 Drenge eller U18 Piger gælder, at det i de 2 sidste kampe ikke er nok at have været spilleberettiget på det yngre og lavere rangerede hold i det givne antal kampe inden de 2 sidste kampe – spillerne skal fysisk have spillet det krævede antal kampe på det yngre hold, inden holdets 2 sidste kampe.