Der er både overordnede og mere jordnære temaer på dagsordenen, når DBU Jyllands fire regioner samler de jyske fodboldklubber til årsmøder senere i denne måned.

Hele 27 forslag til ændringer af DBU Jyllands reglementer og love skal der tages stilling til. 

Majoriteten af forslagene - nemlig fjorten - er direkte indsendt af de jyske klubber, mens tretten kommer fra DBU Jylland.

Midtvejsombrydninger og ulovlige spillere

Fra Dybbøl IU lyder forslaget, at man skal tillade at bruge tape til at dække mindre smykker og armbånd, mens Samsø Idræt & Kultur foreslår at udvide ordningen til økonomisk tilskud til færgerejser til at gælde alle årgange uden en minimumsegenbetaling.

FC Skanderborg og FFD Kralupy er gået sammen om et forslag om en ny struktur i kvinderækkerne. Sole IF fortsætter kvindedebatten med et forslag om, at der ikke skal kunne benyttes højere rangerende spillere i Serie 2 og 2.2 Kvinder.

I det sønderjyske har Dybbøl IU været flittig med forslagspennen, idet klubben foreslår, at det skal være muligt at få dispensation til at spille med ulovlige spillere på laveste 11-mands ungdomsniveau. Et lignende forslag foreligger i øvrigt i forhold til ikke-spilleberettigede spillere i Serie 2 og 2.2 Kvinder samt i Serie 5 og 6.

Støvring IF ønsker at afskaffe både playoffkampene i herrerækkerne og midtvejsombrydningen for ungdom og senior.

Et forslag om at afskaffe midtvejsombrydningen for U17 Drenge og i stedet lave puljer på 10-12 hold kommer fra Stidsholt IF. Vi bliver i ungdomsrækkerne med Støvring IF’s forslag om at fjerne U16 Drenge som årgang og genskabe U17 Drenge som en 2-årige årgang.

Et samlet forslag fra Nørresundby FB og Støvring IF går på at tilrette DBU Jyllands datoplaner, så der ikke planlægges kampe i skolesommerferien mod en forlængelse af turneringen med en uge i november.

Nørresundby FB er gået solo om at ville afskaffe det faste spilletidspunkt i sidste spillerunde for senior, mens Thorsø/Tungelund IF ønsker, at alle resultater for et udgået hold skal annulleres.

Klare retningslinjer i disciplinærsager er overskriften på en forslag fra Tjørring IF Fodbold, mens VSK Aarhus beder om et nyt karantænesystem for advarsler i DBU-Jyllands rækker, hvor der påsættes neutrale linjedommere (Serie 2-Jyllandsserie Herrer samt U19 Liga 1).

Ungdomsrækker igen under luppen

Igen i år har DBU Jyllands ungdomsudvalg holdt et skarpt øje på udviklingen og foreslår bl.a. ændringer i U19 Drengerækkerne. Derudover retter udvalget opmærksomheden mod U16 Piger, som foreslås indskrænket til kun at bestå af Liga 1 som en ansøgningsrække.

Herudover er der et bestyrelsesforslag om at indføre en solidarisk uddannelsespulje med det formål at sikre flere uddannede børne- og ungdomstrænere samt dommere.

En stor reform af lokalunionernes paraply, DBU Bredde, bliver ligeledes præsenteret for årsmødedeltagerne, som skal tage endelig stilling til deres holdning senest til delegeretmødet i Herning lørdag den 12. januar 2020.

Se alle forslag her

Du kan finde samtlige forslag i deres fulde ordlyd herunder.
Forslagene til årsmøderne  
1 Orientering om reformforslag for DBU Bredde
2 Forslagsstiller skal deltage i delegeretmøde
3 Forslagsstiller skal deltage i årsmøde
4 Økonomisk tilskud til færgerejser til øer
5 Tape må dække mindre smykker og armbånd
6 Ny struktur i kvinderækkerne
7 Playoff-kampene i herrerækker afskaffes
8 Midtvejsombrydning for ungdom og senior afskaffes
9 Ændret afvikling af U17 Drengerækken
10 U16 Drengerækken afskaffes
11 Ekstraordinær dispensation i 11-mands ungdom
12 Fleksibel spilleranvendelse i laveste serierækker
13 DBU Jyllands datoplaner
14 Afskaffelse af fast spilletidspunkt i sidste seriespillerunde
15 Ingen benyttelse af højere rangerende spillere på laveste serieniveau for kvinder
16 Pointgivning i forhold til udgåede hold
17 Klare retningslinjer i disciplinærsager
18 Nyt karantænesystem for advarsler
19 Færre hold i U19 Drenge Liga 1
20 Anvendelse af 1. års seniorer i U19 Drenge Liga 2
21 Kun Liga 1 i U16 Piger
22 Nedrykning af halvårsspillere og 1. års seniorer i de 2 sidste kampe
23 Udvidelse af fleksibilitetsreglen
24 Stedfortræder i disciplinær- eller appeludvalg
25 Procedureændring for solidarisk dommerafregning
26 Indførelse af solidarisk uddannelsespulje
27 eFodbold i DBU Jylland
Se forslagene i deres fulde ordlyd her.

Tilmelding til årsmøderne

Hvis du og din klub ønsker indflydelse på forslagenes skæbne, er det vigtigt at deltage i din regions årsmøde. 

Du tilmelder dig her. 

Samme sted finder du den foreløbige deltagerliste for hvert af årsmøderne. 

Sådan er den demokratiske proces

Samtlige forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, kommer helt automatisk til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning i januar 2020, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted. Årsmøderne skal først og fremmest bruges til at give klubberne indsigt i forslagene og deres konsekvenser.

Tidspunkt og sted for årsmøderne

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og FLU’s repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således: 

DBU Jylland Region 1 
Torsdag den 21. november 
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg 
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45 

DBU Jylland Region 2 
Tirsdag den 26. november 
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45 

DBU Jylland Region 3 
Onsdag den 27. november 
Hotel Pejsegården
Søndergade 112, 8740 Brædstrup 
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45 

DBU Jylland Region 4 
Onsdag den 20. november 
Skærbækcentret
Storegade 46-48, 6780 Skærbæk
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45

Læs også:

Regionale årsmøder 2019