Forslag til debat på årsmøderne 2022


Forslag 1:
Automatisk indplacering fra U8 til U10 (5-mands)

Forslag 2:
Automatisk indplacering fra U11 til U12 (8-mands)

Forslag 3:
Ændring af årgange i ungdomsrækkerne

Forslag 4:
Ændring af årgange i pigeungdomsrækkerne

Forslag 5:
Afskaffelse af automatisk indplacering fra forår til efterår i yngste drengeungdomsrækker

Forslag 6:
Samme U16 Drengestruktur som U17 og U19 Drenge

Forslag 7:
Afskaffelse af ombrydning i Serie 5

Forslag 8:
Udvidelse af aldersdispensation til kvindesenior

Forslag 9:
Aldersdispensation for hele børne-/ungdomshold

Forslag 10:
Lovliggørelse af kvinder på herrehold

Forslag 11:
Udeholdet skal ikke kunne forlange kamp spillet på oprindelig spilledag

Forslag 12:
Økonomisk kompensation til værtsklub ved afbud fra udehold

Forslag 13:
Ændring af kamptidspunkter i sidste spillerunde

Forslag 14:
Turneringssamarbejde med DBU Fyn

Forslag 15:
DBU Jylland kan afvikle årsmøder/delegeretmøde elektronisk

Forslag 16:
Ændring i antal lovfæstede udvalg

Forslag 17:
Nedlæggelse af forretningsudvalg

Forslag 18:
Ændring i DBU Jyllands valgregulativForslag 1 fra DBU Jyllands børneudvalg

AUTOMATISK INDPLACERING FRA U8 TIL U10 (5-MANDS)

 

Forslag

I børnerækkerne fra U8 til U10 indføres automatisk indplacering af holdene fra sæson til sæson efter et princip om bedre matchning.

Begrundelse

Automatisk indplacering af børnehold fra U8 til og med U10 giver markant bedre kamptilbud for børnespillerne i Danmark, viser statistikken, og ligeledes mindre arbejde for kampfordelerne.

DBU Jyllands Børneudvalg foreslår, at ved opstarten til U8 tilmeldes et givent hold i en given række af klubbens kampfordeler. Herefter går forslaget på, at DBU Jylland automatisk indplacerer alle holdene i rækkerne fra år til år til den passende række efter et princip om bedre matchning.

Helt praktisk skal det foregå ved, at klubben skal tilmelde et givent hold inden juli måned til den kommende U8. Det efterfølgende år skal holdet ikke gentilmeldes, da holdet i stedet automatisk bliver indplaceret til en passende række. Der vil fra U9 til U10 igen foregå en automatisk indplacering. Når man afslutter som U10, skal klubben igen tilmelde holdet til den ønskede U11-række.

Ombrydning har vist sig effektiv for markant flere jævnbyrdige kampe og bedre plads til begyndergruppen af børnespillere. Efter ombrydning viser den seneste statistik, at 8,8% færre kampe ender med en målforskel på 5 mål eller derover. I samme periode viser statistik, at 13,2% flere kampe ender med målforskel på 2 eller færre mål.

Samlet set vil en vedtagelse af forslaget betyde mindre arbejde til de jyske kampfordelere, som nu skal nøjes med at justere tilmeldingen ved større ændringer for et givent hold.

Ligeledes vil vedtagelsen af dette forslag give et styrket kamptilbud for børnefodboldspillerne, idet man undgår den vedblivende under- og overtilmelding af hold. En tendens som arbejder direkte imod vores fælles ønske om et givende og jævnbyrdigt kamptilbud for alle børnefodboldspillere i Danmark.

Konsekvenser

Når klubben har tilmeldt holdet i U8, skal klubben ikke tænke på tilmelding vedr. holdet i 2 år. Holdet indplaceres automatisk fra U8 til U9 og også fra U9 til U10.

Et kvalitetsløft af det jyske kamptilbud for børn. Ligeledes vil de jyske kampfordelere opleve at få mindre at lave i forhold til holdtilmelding i disse årgange.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2023.Forslag 2 fra DBU Jyllands børneudvalg

AUTOMATISK INDPLACERING FRA U11 TIL U12 (8-MANDS)

 

Forslag

I børnerækkerne fra U11 til U12 indføres automatisk indplacering af holdene fra sæson til sæson efter et princip om bedre matchning.

Begrundelse

Automatisk indplacering af børnehold fra U11 til og med U12 giver markant bedre kamptilbud for børnespillerne i Danmark, viser statistikken, og ligeledes mindre arbejde for kampfordelerne.

DBU Jyllands Børneudvalg foreslår, at ved opstarten til U11 tilmeldes et givent hold i en given række af klubbens kampfordeler. Herefter går forslaget på, at DBU Jylland automatisk indplacerer alle holdene i rækkerne til den passende række efter et princip om bedre matchning over sommeren mellem U11 til U12.

Helt praktisk skal det foregå ved at klubben skal tilmelde et givent hold inden juli måned til den kommende U11. Det efterfølgende år skal holdet ikke gentilmeldes, da holdet i stedet automatisk bliver indplaceret til en passende række i U12. Når man afslutter som U12, overgår holdet til ungdomsfodboldens tilmeldingsprocedure.

Ombrydning har vist sig effektiv for markant flere jævnbyrdige kampe og bedre plads til begyndergruppen af børnespillere. Efter ombrydning viser den seneste statistik, at 9,3% færre kampe ender med en målforskel på 5 mål eller derover. 

Samlet set vil en vedtagelse af forslaget betyde mindre arbejde til de jyske kampfordelere, som nu skal nøjes med at justere tilmeldingen ved større ændringer for et givent hold.

Ligeledes vil vedtagelsen af dette forslag give et styrket kamptilbud for børnefodboldspillerne, idet man undgår den vedblivende under- og overtilmelding af hold. En tendens som arbejder direkte imod vores fælles ønske om et givende og jævnbyrdigt kamptilbud for alle børnefodboldspillere i Danmark.

Konsekvenser

Når klubben har tilmeldt holdet i U11, skal klubben ikke tænke på tilmelding vedr. holdet i 1 år. Holdet indplaceres automatisk fra U11 til U12.

Der sker et kvalitetsløft af det jyske kamptilbud for børn. Ligeledes vil de jyske kampfordelere opleve at få mindre at lave i forhold til holdtilmelding i disse årgange.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2023.Forslag 3 fra Starup UIF

ÆNDRING AF ÅRGANGE I UNGDOMSRÆKKERNE

 

Forslag

Nuværende årgange:
Drenge: U13, U14, U15, U16, U17, U19
Piger: U13, U14, U15, U16, U18

Forslag til nye årgange:
Drenge Liga 1: U13, U14, U15, U16, U17, U18 og U19
Piger Liga 1: U13, U14, U15, U16, U18
Drenge og piger, andre rækker: U14, U16 og U18

Begrundelse

Lignende forslag har været fremsat tidligere år, da mange klubber har problemer med at stille ungdomshold i alle årgangene. Det lader til, at de store klubber med hold på højeste niveau har et ønske om at stille hold til hver årgang, hvorimod mange breddeklubber ønsker at samle ungdomsspillerne på færre årgange.

Dette forslag imødekommer begge ønsker, da der fortsat kan spilles årgangsinddelt på højeste niveau (Liga 1) i alle årgange, mens de resterende rækker spiller i 2-årige årgange.

Det giver mulighed for, at flere breddeklubber kan stille hold i alle rækker, og at klubben følger nogle faste rammer for årgangene, og ikke den enkelte klub der selv laver sin egen holdsammensætning. Dermed sikrer man et tilbud til alle årgange med mulighed for at spille på hold i nogle faste rammer.

Vi mener også, at det kan medvirke til at skabe sammenhold på tværs af årgangene, og at man vil modne spillere ved nogle gange at være de ældste på et hold og andre gange de yngste på holdet. Desuden vil det også medvirke til, at der bliver kortere afstand til kampene, som er en fordel tidsmæssigt og skaber flere lokale kampe.

Konsekvenser

Et-årige årgange bortfalder med undtagelse af øverste niveau (Liga 1).

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2023.Forslag 4 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

ÆNDRING AF ÅRGANGE I PIGEUNGDOMSRÆKKERNE

 

Forslag

Nuværende årgange:
Piger: U13, U14, U15, U16, U18

Forslag til nye årgange:
Piger: U13, U14, U15, U17+

Begrundelse

Vi oplever, at U18 Piger fravælges af klubberne, og antal hold er pt. nede på ca. 20. U16 Piger har mistet hold til U16 DM og består samlet set af ca. 65 hold.

I begge rækker er puljerne sårbare overfor udtrækninger, og kørselsafstandene kan være lange. Det er i disse år kendetegnende, at piger rykkes tidligt op i senior allerede efter U16, og mange tager på efterskole.

Vi ønsker at samle holdene i U16 og U18 i én attraktiv række benævnt U17+ (+ betyder mulighed for at anvende op til 5 U18-spillere pr. kamp).

Fordelene vil være en samling af flere hold og mulighed for at sikre en bedre matchning i såvel de øverste som i de lavere niveauer samt kortere kørselsafstande for klubberne. Desuden vil der blive en bedre overgang fra ungdom til senior og mulighed for at holde spillerne i ungdomsrækkerne længere tid.

Konsekvenser

U16 og U18 udgår, og pigeungdomsårgangene vil fremover være U13, U14, U15 og U17+.
Det er i DBU Jylland (og evt. i DBU Fyn), at de nye årgange vil være gældende.
U16 Piger DM fortsætter uændret.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2023.Forslag 5 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

AFSKAFFELSE AF AUTOMATISK INDPLACERING FRA FORÅR TIL EFTERÅR I YNGSTE DRENGEUNGDOMSRÆKKER

 

Forslag

Ophør af automatisk indplacering fra U13 Drenge forår til U14 Drenge efterår samt fra U14 Drenge forår til U15 Drenge efterår.

Indførelse af fri tilmelding i U13-U15 Drenge, herunder indplacering af licensklubber samt ansøgning om wildcards.

Begrundelse

Strukturen for de to øverste niveauer i U13-U15 drenge har været gældende siden 2019, hvor det nye drengelicenssystem blev indført. Vi har igennem disse år oplevet, at antallet af licensklubber har været stigende, og det har været nødvendigt at foretage små tilretninger for at skabe de bedste turneringsforhold for både licensklubber og ikke-licensklubber.

Vi er nu nået til et punkt, hvor vi vurderer, at der er behov for at få ryddet op i de mange småjusteringer, få skabt en mere ensartet struktur for de tre årgange og gøre det mere overskueligt for klubberne, da de nuværende ombrydningsmodeller er svære at gennemskue (specielt for ikke-licensklubberne).

Der er ingen tvivl om, at man som licensklub, og vel også som ikke-licensklub, skal kunne fokusere på udvikling og ikke kun resultater. Men for at kunne udvikle sig skal man også have den rette matchning.

Med udgangspunkt i ovenstående argumentation, og med afsæt i den oprindelige model, præsenteres forslag til den fremtidige model for U13-U15 Drenge på årsmøderne.

Modellen indeholder:

 • Fri tilmelding ved efterårets start og forårets start i U13 (overgang til 11-mands), efterårets start i U14 og efterårets start i U15 – dog er der licensindplacering i Liga 1 og 2 samt mulighed for at søge om wildcards i foråret.
 • Det vil også være muligt at søge om wildcards i efteråret. Når licensklubberne er indplaceret, fyldes rækken op med udvalgte klubber (wildcards).
 • Fri tilmelding til Liga 3 og nedefter.
 • U13 Drenge ombrydes midtvejs i efteråret – dog ikke Liga 1.

 

Konsekvenser

 • Lettere at gennemskue for klubberne.
 • Klubber, der spiller 2-årige årgange, vil have mulighed for at tilmelde sig, hvor de vil og ikke kun på laveste niveau.
 • Et forår uden fokus på resultater, da det ikke er afgørende for efterårets indplacering.
 • Spændingen omkring op- og nedrykning ved forårets afslutning forsvinder. Man spiller udelukkende frem imod jysk-/fynsk mesterskab.
 • Klubberne skal tilmelde hold flere gange, og dermed risiko for klubber der fejltilmelder med dårligere matchning.

 

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2023.Forslag 6 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

SAMME U16 DRENGESTRUKTUR SOM U17 OG U19

 

Forslag

U16 Drenge ændres til:
Liga 1: Ansøgningsrække med 16 hold
Liga 2: Fri tilmelding
Liga 3: Fri tilmelding
Liga 4: Fri tilmelding

Liga 1-holdene opdeles i 8-holdspuljer, der spiller en dobbeltturnering (14 kampe).
Liga 2, 3 og 4 afvikles med op til 5 kampe inden midtvejsombrydning.

Begrundelse

Vi har haft svært ved at få fyldt Liga 1 og Liga 2-niveauerne op, og det har haft betydning for alle niveauer ned igennem rækkerne, hvor vi er endt med færre hold i forhold til ombrydningsmodellen.

Nogle klubber prioriterer ikke U16-rækken, og springer den over. Andre klubber springer U15 over, og begge får nu mulighed for at tilmelde sig det niveau, de ønsker i U16 og kan potentielt komme med på øverste niveau.

Med denne model er der langt større fleksibilitet for klubberne.

Konsekvenser

 • Automatisk indplacering fra U15 Drenge til U16 Drenge udgår, og klubberne skal tilmelde/ansøge om U16 Drenge.
 • U16 Drenge vil blive afviklet som U17 og U19 Drenge afvikles nu.
 • Ungdomsudvalget sikrer bedst mulig afvikling og ombrydning under hensyntagen til antal tilmeldte hold og geografiske forhold – herunder hvorvidt der skal udvides med et niveau (Liga 5) i forbindelse med midtvejsombrydningen.

 

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2023.Forslag 7 fra Astrup IF Arden, Hadsund B, Skelund IF, Veddum IF, Visborg IF, Vive IF, Skals FF og Allingåbro IF

AFSKAFFELSE AF MIDTVEJSOMBRYDNING FOR SERIE 5 HERRER

 

Forslag

Midtvejsombrydning forår og efterår afskaffes for Serie 5 Herrer.

Begrundelse

Den nuværende turnerings sammensætning giver ekstra arbejde for klubberne. Det gælder både trænere, holdledere, kampfordelere og spillere, der skal bruge tid på nyt kamprogram to gange på en halvsæson.

Derudover giver det udfordringer med at få afviklet kampe, da turneringsperioderne er meget korte.
Det pressede kampprogram kan betyde aflyste kampe, fordi der ikke er tid nok inden ombrydning. Hvis der derudover også er en oversidder-runde i puljen inden ombrydning, får et hold måske kun 3 kampe inden ombrydning.

I forbindelse med ombrydningen er der kort tid til at fastlægge de nye hjemmekampstidspunkter, og det kan efterfølgende betyde flytning af kampe, hvilket igen betyder, at spillere m.fl. ikke kan planlægge.

Og så er der selvfølgelig en friweekend midt i det hele - fordi de nye puljer og kampe skal udarbejdes, og der skal være tid til påsætning af dommere – lige i den bedste tid i efteråret.

Opdelingen i Serie 5.1 og Serie 5.2 efter ombrydningen betyder, at der bliver længere kørselsafstande. Der er efter vores vurdering for langt at køre til kamp i Serie 5. Ved at have alle hold i samme række en hel forårs- eller efterårssæson vil der blive kortere kørselsafstande, og det er vores påstand, at der vil blive afviklet flere kampe, fordi holdene ikke skal køre så langt.

Hvorvidt man skal ændre Serie 5-puljerne til at indeholde flere hold, så holdene kun møder hinanden en gang eller færre hold i puljerne, så de møder hinanden to gange i en halvårsturnering, er mindre betydende for os.

Konsekvenser

Midtvejsombrydning forår og efterår afskaffes for Serie 5 Herrer.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2023.Forslag 8 fra Ørslevkloster IF

UDVIDELSE AF ALDERSDISPENSATION FOR KVINDESENIOR

 

Forslag

Ændring af turneringsreglementets § 7 vedr. aldersklasser:
Det skal være muligt at få tildelt dispensation til at spille senior for en pige, der ikke er fyldt 15 år

Begrundelse

Vi har stået i den situation, at vi inden efterårssæsonen 2022 fik tilgang af 4 piger, årgang 2007. De tre piger var fyldt 15 år, den sidste havde fødselsdag den 25. oktober. De kom alle 4 for at spille kvindesenior-fodbold. De tre første på 7-mands niveau.

Den sidste og yngste har fysik og niveau til at begå sig på Serie 1 kvinder. Hendes klubskifte bundede reelt set i, at hun ville spille Serie 1. En udførlig og godt argumenteret ansøgning til DBU Jylland om dispensation blev blankt afvist med den begrundelse, at man konsekvent ikke giver aldersdispensation til spillere, der er for unge.

Vi mener, at det er vigtigt at se på den individuelle spiller. Hvis niveau, fysik, forældres accept og spillerens ønsker ikke efterkommes, mister vi spillere, og det har vi ikke råd til i små breddeklubber. Ligeledes spiller det ind, at klassekammerater fra samme årgang, kan komme i kamp, men fordi man er født sidst på året, kan man ikke. Det er ikke fleksibelt nok.

Konsekvenser

Disciplinærudvalget kan tildele dispensation, så en klub kan benytte en spiller under 15 år på kvindeseniorhold.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2023.Forslag 9 fra Allingåbro IF

ALDERSDISPENSATION FOR HELE BØRNE-/UNGDOMSHOLD

 

Forslag

Tilføjelse til § 8.6:
Det skal i børne- og ungdomsrækkerne være muligt, hvis et hold i en given årgang er markant dårligere end de øvrige hold i laveste niveau, ved første ombrydning at søge om og opnå dispensation til, at hele holdet kan spille i årgangen under.

Begrundelse

Niveau er ikke altid afhængig af alder. I takt med at børn bliver ældre, bliver det sværere og sværere at starte til fodbold, fordi det kan være svært at følge med de andre børn og unge, der har spillet i længere tid. Det gør det rigtigt svært for nyopstartede hold at begå sig i turneringen.

Mindre foreninger vil være nødt til at slå årgange sammen for at kunne stille hold, og holdet vil oftest blive meldt til i den ældste årgang, hvis de har flere end 3-4 spillere i den ældste årgang, men det er ikke altid, at de ældste spillere er de bedste fodboldspillere.

En mulighed for at søge dispensation til hele holdet vil gøre det mere smidigt i forhold til at matche holdene rigtigt, så alle får en god fodboldoplevelse. Vi ved alle, at det ikke er sjovt at tabe med 10 mål hver gang, og hvis vi kan undgå det, vil vi have nemmere ved at fastholde spillerne.

Denne regelændring vil ikke have nogen indflydelse på de bedste hold, men vil udelukkende give de dårligste og nyopstartede hold en chance for at få en god fodboldoplevelse.

Et eksempel:
U14 pigerne i NV Djurs består af 8 piger fra 2010 og 10 piger fra 2009. Pigerne fra 2010 og 3 fra 2009 har spillet sammen i nogle år i C-rækken for årgang 2010, og har vundet lidt og tabt en del. De resterende piger fra 2009 er helt nye, måske på U12 niveau, men på grund af dispensationsreglerne er vi nødsaget til at melde dem til i U14, selvom de i bedste fald ville klare sig okay i en U13 C-række. Det har resulteret i en målscore på -39 i fem kampe. Efter ombrydning er vi endt i pulje med de bedste hold i Liga 3 og nedrykkere fra Liga 2 på grund af geografi.

Vi står nu med et hold i opløsning, hvor en del af spillerne overvejer at flytte eller måske helt stoppe. Ved henvendelse til DBU Jylland får vi at vide, at de ikke har mulighed for at hjælpe, sådan som reglerne er i dag.

Konsekvenser

DBU Jylland kan tildele et hold dispensation til at spille i en et år yngre årgang, hvis holdets resultater taler herfor.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2023.Forslag 10 DBU Jyllands seniorudvalg

LOVLIGGØRELSE AF KVINDER PÅ HERREHOLD

 

Forslag

Nuværende tekst i § 7.1:
Herre Senior er alene for herrer og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.

Forslag til ny tekst i § 7.1:
Herre Senior er for herrer og kvinder, og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.

Begrundelse

Vi oplever et stigende antal klubhenvendelser omkring denne mulighed. Vi synes, at det er en helt naturlig udvikling af fodboldspillet at give kvinder mulighed for at spille sammen med herrer.

Konsekvenser

Større fleksibilitet for spillerne og for klubberne.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2023.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de øvrige lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.Forslag 11 fra Mørke IF

UDEHOLDET SKAL IKKE KUNNE FORLANGE KAMP SPILLET PÅ OPRINDELIG SPILLEDAG

 

Forslag

Udeholdets ret til at kræve en kamp spillet den oprindelige spilledag bortfalder.

Følgende tekst slettes i § 25:
Udeholdet kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag) ved meddelelse via KlubOffice til modparten. En anmodning fra udeholdet senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet om at få en kamp flyttet, anses som rettidig i forhold til at fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag), uanset første anmodning om kampflytning angår et andet spilletidspunkt.
For 1. spilledag i en turneringshalvdel er fristen dog 21 dage.

Begrundelse

I dag har hjemme- og udeklub de samme rettigheder for at fastsætte spilledag – f.eks. retten til at kræve en kamp spillet søndag (og visse helligdage). Det finder vi principielt forkert, da vi mener, at hjemmeklubben bør have større indflydelse end udeklubben på at fastlægge spilledagen.

Ændringer i kampprogrammet for ét hold kan have konsekvenser for andre hold. Rent konkret har vi som klub mærket konsekvensen af reglerne ved, at vi har måttet aflyse kampe for et af vores øvrige hold, fordi vores førstehold blev "tvunget" til at spille søndag efter krav fra udeholdet.

Hvis hjemmeholdet i øvrigt har valgt en rimelig* spilledag, bør det være hjemmeholdets ret – sammen med de øvrige forpligtelser, der følger med at være hjemmehold – at kunne holde fast i den.
*"Rimelig" kan defineres i Turneringsreglementet, f.eks. "lørdag eller søndag med kampstart i tidsrummet kl. 11-16".

Der skal fastlægges tilsvarende ”rimelige tidspunkter” for kampe placeret på hverdage og helligdage.

Konsekvenser

Hjemmeklubben fastsætter spilledag- og tid for hjemmekampe – udeklubben kan ikke forlange en kamp spillet den oprindelige spilledag.

Teksten i turneringsreglementets § 25 skal konsekvensrettes.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2023.Forslag 12 fra Sdr. Rind/Vinkel IF

ØKONOMISK KOMPENSATION TIL VÆRTSKLUB VED AFBUD FRA UDEHOLD

 

Forslag

Tilføjelse til § 10:
En arrangørklub kan søge om økonomisk kompensation for tabte indtægter hos udeklubben ved afbud fra denne. Regningen skal være et fast beløb.

Vi foreslår 1500 kr., da priserne er steget, og beløbet passer for gennemsnit af salg ved vores hjemmekampe. For at dette skulle kunne lade sig gøre nemmest for arrangørklub, skal vedtagelsen noteres i turneringsreglementet eller turneringsbestemmelserne. Dermed vil arrangørklubben slippe for en masse bøvl ved at opkræve beløbet.

Begrundelse

Mange klubber forsøger at lave fede setups for seriefodbolden, og der bruges mange timer og penge på dette. Når en modstander melder afbud, står arrangørklubben tilbage med mistede indtægter på salg, mv. Vi tror, vi kan komme flere af de “nemme” afbud til livs, og at der kommer øget fokus i klubberne på planlægning, mv.

Konsekvenser

En arrangørklub kan sende en regning til udeklub, der har meldt afbud til kamp.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2023.Forslag 13 fra DBU Jyllands seniorudvalg

ÆNDRING AF KAMPTIDSPUNKTER I SIDSTE SPILLERUNDE

 

Forslag

Ændring af § 22.6:
Fast spilletidspunkt i sidste runde foreslås ændret – både forår og efterår:

 • Serie 2 Herrer: Lørdag kl. 13.30 ændres til Lørdag kl. 12.00
 • Serie 3 Herrer: Lørdag kl. 13.30 ændres til Lørdag kl. 14.30
 • Serie 4 Herrer: Søndag kl. 13.00 ændres til Søndag kl. 12.00

 • Kvindeserie Vest og Jyllandsserie Kvinder (forår):
  Ændres fra lørdag kl. 13.30 til Søndag kl. 14.30

Uændret:

 • Herre Jyllandsserien: Søndag kl. 14.30
 • Serie 1 Herrer: Søndag kl. 14.30
 • Kvindeserie Vest og Jyllandsserie Kvinder (efterår): Søndag kl. 14.30

 

Begrundelse

Vi har en stigende udfordring med at kunne påsætte dommere til alle kampe, og med de nuværende spilletidspunkter er det vanskeligt at genbruge dommere til 2 kampe.

Klubberne kan ”spare” baner og omklædningsfaciliteter, der kan bruges to gange. Særligt i efterårssæsonen har nogle klubber udfordringer med banekapacitet.

Konsekvenser

Forventeligt større mulighed for at påsætte dommere til alle kampe.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2023.Forslag 14 fra DBU Jyllands bestyrelse

TURNERINGSSAMARBEJDE MED DBU FYN

 

Forslag

Fælles turnering i to eller flere lokalunioner forlænges med 1 år.

Begrundelse

Det ønskes at fortsætte turneringssamarbejdet med DBU Fyn.

Samarbejdet har fungeret siden 2014, og det ønskes at forlænge samarbejdet.

Konsekvenser

DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering for det kommende år.

Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8-mands-) turneringer, pokalturneringer eller indefodbold/futsal.

Tidsperspektiv

Bemyndigelsen vil ved forslagets vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet.Forslag 15 fra DBU Jyllands bestyrelse

DBU JYLLAND KAN AFVIKLE ÅRSMØDER/DELEGERETMØDE ELEKTRONISK

 

Forslag

DBU Jyllands årsmøder og/eller delegeretmøde kan i ekstraordinære tilfælde afholdes virtuelt.

Tilføjelse til § 8.6:
DBU Jyllands bestyrelse kan i ekstraordinære tilfælde beslutte, at delegeretmødet kan afholdes virtuelt uden adgang til fysisk fremmøde. Beslutning herom skal ske inden indkaldelsen og skal begrundes i denne. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om proceduren for stemmeafgivning m.v. på virtuelle møder.

Tilføjelse til § 17.7:
DBU Jyllands bestyrelse kan i ekstraordinære tilfælde beslutte, at årsmøder kan afholdes virtuelt uden adgang til fysisk fremmøde. Beslutning herom skal ske inden indkaldelsen og skal begrundes i denne. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om proceduren for stemmeafgivning m.v. på virtuelle møder.

Begrundelse

Den lovmæssige afvikling af DBU Jyllands delegeretmøde blev under Covid-19 udfordret på grund af den nødvendige nedlukning af al idræts- og mødeaktivitet i Danmark. DBU Jylland var i flere omgange tvunget til at udsætte årsmøder og delegeretmødet, da de nugældende love ikke giver tilladelse til, at møderne kan afholdes virtuelt.

Bestyrelsen ønsker med dette forslag at forberede DBU Jylland på lignende situationer i fremtiden, så det i ekstraordinære tilfælde bliver muligt at sikre en lovlig afvikling af årsmøder og delegeretmøde virtuelt. Et virtuelt møde vil naturligvis efterleve samtlige krav, der også er gældende i forbindelse med afvikling af helt ordinære fysiske møder.

Konsekvenser

I tilfælde af at et delegeretmøde ekstraordinært skal afvikles virtuelt, betyder det som en naturlig konsekvens, at de delegerede skal benytte sig af en elektronisk afstemningsmetode for gennemførelse af forslagsafstemning og valg.

DBU Jylland råder allerede i dag over et godkendt og anerkendt valgmodul-system (Assembly Voting), der er let at tilgå og brugervenligt for alle stemmeberettigede, og som bl.a. med succes er blevet anvendt til virtuelt valgmøde i DBU Breddes Repræsentantskab.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet.Forslag 16 fra DBU Jyllands bestyrelse

ÆNDRING I ANTAL LOVFÆSTEDE UDVALG

 

Forslag

DBU Jyllands loves § 6 og § 20 om antal organer og lovfæstede udvalg.

Forslag til ændring:
§ 6.1 stk. 9-15 samt § 20.4 til og med § 20.11 skrives ud af DBU Jyllands love, så det fremover kun er appeludvalget og disciplinærudvalget, der er lovbestemte fagudvalg.
§ 6.2 konsekvensrettes som følge heraf.

Begrundelse

DBU Jyllands bestyrelse har i 2022 iværksat en moderniseringsproces med det formål bl.a. at skabe en mere moderne udvalgsstruktur, som i højere grad lever op til nutidens behov for fleksible løsninger, afgrænsede arbejdsperioder og kortere behandlingstider.

Den nugældende struktur med et stort antal lovbestemte udvalg og relativt lange proceduregange vurderes at have en begrænsende effekt på udviklingen af jysk fodbold.

Derfor foreslår bestyrelsen, at de fastlåste lovbestemte fagudvalg skrives ud af DBU Jyllands love.
Appel- og disciplinærudvalgene er dog undtaget herfra og fastholdes jf. lovenes § 6.1 stk. 7-8 samt § 20.2 og § 20.3.

Konsekvenser

En mere moderne, dynamisk og fleksibel fagstruktur, der kan tilpasses løbende af bestyrelsen.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet.Forslag 17 fra DBU Jyllands bestyrelse

NEDLÆGGELSE AF FORRETNINGSUDVALG

 

Forslag

DBU Jyllands forretningsudvalg nedlægges.

Forslag til ændring:
Bestemmelserne om forretningsudvalget skal udgå af DBU Jyllands love § 6 og § 13.
Lovene konsekvensrettes som følge heraf.

Begrundelse

Baggrunden for forslaget er, at den nugældende konstruktion med bestyrelse og forretningsudvalg ikke længere vurderes at være tidssvarende. Med en bestyrelse på ni medlemmer er der ikke behov for, at der også eksisterer et trepersoners forretningsudvalg uden særlig vedtægtsmæssig kompetence.

Derfor foreslår bestyrelsen, at forretningsudvalget nedlægges, og at ansvarsforholdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse efterfølgende beskrives.

Bestyrelsen kan alt efter behov vælge at nedsætte en økonomigruppe bestående af personer med regnskabskompetence og med fastlagt kommissorium til at understøtte arbejdet med budgetter og regnskaber.

Konsekvenser

Bestyrelsen vil fremover varetage de opgaver, der var uddelegeret til forretningsudvalget.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet.Forslag 18 fra DBU Jyllands bestyrelse

ÆNDRING I DBU JYLLANDS VALGREGULATIV

 

Forslag

Bestyrelsen udpeger selv økonomiansvarlig(e) person(er).

Forslag til ændring:
DBU Jyllands bestyrelse foreslår, at det fremover er bestyrelsen, der udpeger unionens økonomiansvarlige person(er).
DBU Jyllands love § 9, § 13 og § 16 konsekvensrettes som følge heraf.

Begrundelse

Bestyrelsesrollen som økonomiansvarlig er gennem årene blevet en ressourcekrævende og specialiseret funktion.

Da økonomifunktionen til stadighed bliver pålagt yderligere arbejdsbyrder, og opgaverne bliver mere og mere komplekse, foreslås det, at bestyrelsen fremover tildeles beslutningskompetence til f.eks. at nedsætte, blandt sin midte og evt. eksternt, en økonomigruppe på tre-fem personer (inkl. direktøren og regnskabschefen, der er fødte medlemmer).

Gruppen har ansvaret for indstillingerne til bestyrelsen vedr. unionens økonomi, herunder regnskab og budgetter.

Konsekvenser

Delegeretmødet vælger fremover formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse have omgående virkning.