I slutningen af 2023 vedtog DBU’s bestyrelse en række anbefalinger, som skal styrke forudsætningerne for, at alle kønsidentiteter er velkomne i dansk fodbold.

Som det næste skridt i processen vil DBU Jylland nu involvere de jyske fodboldklubber, så der kan ske en konkret og formel vedtagelse af tingene.

Anbefalingerne fra DBU bygger på en indstilling fra en særlig arbejdsgruppe for inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold.

DBU Jylland bakker grundlæggende op om intentionerne i anbefalingerne, men finder det samtidig helt afgørende, at det er de jyske klubber, som træffer den endelige afgørelse.

Klubbernes afgørelse

”Vi synes jo, at fodbold skal være for alle, og nu står vi med et gennemarbejdet materiale om et aktuelt emne, som vi kan lægge frem for vores klubber, og vi synes helt principielt, at det vigtigt, at klubbernes frivillige involveres via en proces, hvor de får indsigt i tankerne og får lov at ytre sig og komme med input, inden de i sidste ende træffer den endelige beslutning”, siger Jens Christian Hansen, der er formand for DBU Jylland Region 4, medlem af DBU Jyllands bestyrelse, og så har han også siddet med i den DBU-arbejdsgruppe, som har udarbejdet indstillingerne.

”Vi prøver hermed at være rummelige med en "ubøvlet" tilgang. Og det bør også ses som hjælp til de klubber, som konfronteres af en sådan situation. Det er her og nu en meget sjælden problemstilling, men vil fremover forekomme sporadisk rundt omkring i klubberne”, pointerer Jens Christian Hansen.

Ændring for breddefodbolden

I anbefalingerne fra DBU sondres der mellem elite- og breddefodbold.

På breddefodbold-området er indstillingen fra DBU, at det bliver muligt for f.eks. transkønnede at spille sammen med det køn, de identificerer sig som.

Metoden bygger på selvidentifikation, en fremgangsmåde der allerede er indført i tysk breddefodbold, og det har til formål at sikre, at alle føler sig inkluderede og velkomne, fordi man kan spille der, hvor man føler, man hører hjemme.

Vi prøver hermed at være rummelige med en "ubøvlet" tilgang. Og det bør også ses som hjælp til de klubber, som konfronteres af en sådan situation. Det er her og nu en meget sjælden problemstilling, men vil fremover forekomme sporadisk rundt omkring i klubberne. Jens Christian Hansen, DBU Jyllands bestyrelse og formand DBU Jylland Region 4

DBU har desuden besluttet at ansætte en diversitetsmedarbejder, som kan bistå klubber og lokalunioner på området, og som skal være med til at sikre, at eventuelt kommende nye regler benyttes efter hensigten og i den ånd, de er tænkt i.

Plan for det videre forløb

DBU Jylland påtænker som første skridt at indsamle data og input hos de jyske klubber om emnet i løbet af foråret 2024 via en spørgeundersøgelse.

Dette materiale vil blive bearbejdet i DBU Jyllands bestyrelse og herefter fremlagt til drøftelse på de fire regionale årsmøder i november 2024 samt på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning i januar 2025, hvor de eventuelle nødvendige ændringer af turneringsreglementet skal vedtages.

I den mellemliggende periode vil eventuelle henvendelser fra klubber eller enkeltpersoner blive håndteret og løst case by case – inden for det nuværende system.

Man kan læse mere om DBU’s anbefalinger til øget inklusion i dansk fodbold her.

Man kan også blive klogere på emnet hos Danmarks Idrætsforbund, hvor man bl.a. kan finde rapporten: ”Inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i idrætten”