MENU

Årsmøder: Tilmelding er åben

Skal din klub have indflydelse på, hvordan DBU Jyllands turneringer skal se ud i fremtiden? Så gælder det om at være til stede på de regionale årsmøder i november. Der er åbent for tilmelding nu og frem til den 10. november.

Årsmøder: Tilmelding er åben
Der er ikke længe til de regionale årsmøder. Husk at melde jer til, så I er med til at bestemme, hvordan fremtiden skal se ud for de jyske fodboldklubber. Foto: Leif Christensen

AF: Rasmus Grønholdt, DBU Jylland Kommunikation//

Så nærmer tiden sig, hvor man som jysk fodboldklub – lille som stor - kan gøre brug af sin demokratiske ret.

Tilmeldingen er nemlig nu åben til DBU Jyllands regionale årsmøder i Aalborg, Aulum, Brædstrup og Skærbæk (se tilmeldingslinks nederst i teksten), som alle afvikles i november.

Hvad sker der på møderne? 
De regionale årsmøder fungerer først og fremmest som forberedelse til DBU Jyllands delegeretmøde i januar. Det er nemlig på disse møder, at alle indkomne forslag til ændringer af bl.a. DBU Jyllands turneringer og regler drøftes for første gang.

Den endelige behandling sker på delegeretmødet i Herning lørdag 11. januar 2020.

Hvorfor er det vigtigt at deltage på årsmøderne?
Kun fodboldklubber der deltager på regionernes årsmøder i november, har stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted lørdag 11. januar 2020. Her vil eventuelle ændringer af fx DBU Jyllands turneringer enten blive endeligt vedtaget eller forkastet.

Dog kan en forening, som er forhindret i at deltage i regionsårsmødet, ansøge DBU Jylland om stemmeret på det kommende delegeretmøde. Ansøgningen skal indsendes inden afholdelse af det regionale årsmøde.

Derudover er de regionale årsmøder et godt sted at netværke med andre klubledere og opsamle forskellige informationer fra fodboldens verden.

Hvem kan repræsentere klubben på møderne?
De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år. 

Hver tilmeldt forening har op til to stemmer, men kan deltage i mødet med ubegrænset antal deltagere. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering.

Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun én stemme. 

Op til to personer fra hver af de tilmeldte klubber har taleret.


Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således: 

DBU Jylland Region 1 
Torsdag 21. november 
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg 
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45
Tilmelding til Region 1’s årsmøde 

DBU Jylland Region 2 
Tirsdag 26. november 
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45 
Tilmelding til Region 2’s årsmøde

DBU Jylland Region 3 
Onsdag 27. november 
Hotel Pejsegården
Søndergade 112, 8740 Brædstrup 
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45 
Tilmelding til Region 3’s årsmøde

DBU Jylland Region 4 
Onsdag 20. november 
Skærbækcentret
Storegade 46-48, 6780 Skærbæk
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45
Tilmelding til Region 4’s årsmøde

Forslag offentliggøres til november
Hvis klubberne har forslag, som ønskes behandlet på regionernes årsmøder, skal disse senest være DBU Jylland i hænde den 15. september. Alle indkomne forslag vil kunne ses og printes i sin endelige form fra DBU Jyllands hjemmeside den 1. november. 

Tilmelding til Region 1’s årsmøde
Tilmelding til Region 2’s årsmøde
Tilmelding til Region 3’s årsmøde
Tilmelding til Region 4’s årsmøde

Log ind