Region 2's årsmøde

Region 2's årsmøde afvikles torsdag 25. november 2021 i Aulum Fritidscenter med mødestart kl. 18:45. 

Det er traditionen tro muligt at tilkøbe aftensmad kl. 17.45 (Flæskesteg + ris a la mande) til en pris på 180 kr. pr. person (inkl. 1 øl eller vand).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger 
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand (ulige år)
5. Valg af  bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU's og DBU Breddes repræsentantskaber
7. Eventuelt

Mødet forventes afsluttet senest kl. 22.00.
HUSK at medbringe gyldigt Corona-pas!

Se tilmeldte klubber her.


Forslag til mødet skal være DBU Jylland Region 2 i hænde senest 15. september 2021.

Tilmelding til mødet skal være DBU Jylland Region 2 i hænde senest torsdag 18. november 2021.

På årsmødet hædres modtagerne af disse priser:
 
Åge Eltons' Initiativpokal
tildeles en forenings- eller regionsleder, fortrinsvis en yngre, der ved særligt initiativ, gerne utraditionelt, efter regionsbestyrelsens vurdering i særlig grad har levet op til unionens formål "At fremme fodboldspillet i Jylland". Med prisen følger en vandrepokal og en check på kr. 5.000 til klubben.
 
Gør en forskel-prisen

Tildeles personer der har virket i klubben i mindst 10 år, og som i deres fodboldarbejde altid har været et eksempel til efterfølgelse.
Prisen gives kun til ulønnede, og især personer, der har virket på børne- og ungdomsområdet, er meget velegnede.
Modtageren af Gør en Forskel-prisen tildeles et diplom samt en check på kr. 4.000.

Årets Fodboldklub

Alle jyske klubber – uanset størrelse og medlemstal – har mulighed for at blive kåret som Årets Fodboldklub. Når vi udvælger vinderne, vægter vi blandt andet:

  • Den gode historie, der kan inspirere andre klubber
  • Om klubben har gjort sig bemærket ved særlige initiativer, der styrker lokalområdet
  • Om klubben er involveret i projekter sideløbende med de traditionelle trænings- og turneringsudbud. Det kan være fairplay-aktiviteter, fokus på rekruttering og fastholdelse, fokus på træningskultur eller lign.
  • Om klubben har gennemført ekstraordinære tiltag såsom integrationsprojekter, skolesamarbejde, erhvervssamarbejde, særlige tiltag for pigefodbolden, fri for mobning osv.
  • Om klubben udbyder uddannelsestilbud til trænere, ledere, spillere m.m.
  • Om klubben deltager i DBU Jyllands turneringstilbud
  • Om klubben er bevidst om og arbejder med børnefodboldkonceptet, Holdninger & Handlinger
  • Om klubben har en eller flere ledere, der kan associeres med ovenstående
Klubbernes indstillinger til ovenstående priser skal være regionskontoret i hænde senest 1. oktober.
20160804FB-K871.jpg
KONTORTID: Man-tors kl. 9-16 og fre kl. 9-14.30 DBU Jylland Region 2
Mozartsvej 9, 7500 Holstebro 8939 9920

KALENDER VESTJYLLAND