Region 2's årsmøde

Region 2's årsmøde afvikles tirsdag 26. november 2019 i Aulum Fritidscenter med spisning kl. 17:45 (pris 180,00 kr. inkl. 1 øl/vand) og mødestart kl. 18:45.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand (Ulige år)
5. Valg af  bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU's og FLU's repræsentantskaber
7. Eventuelt

NB - der planlægges et kort indslag fra en ekstern person under mødet!

 


Se tilmeldte klubber i 2018 her


Forslag til mødet skal være DBU Jylland Region 2 i hænde senest 15. september 2019.

Tilmelding til mødet skal være DBU Jylland Region 2 i hænde senest søndag 17. november 2019.

På årsmødet uddeles følgende priser:
 
Åge Eltons' Initiativpokal
tildeles en forenings- eller regionsleder, fortrinsvis en yngre, der ved særligt initiativ, gerne utraditionelt, efter regionsbestyrelsens vurdering i særlig grad har levet op til unionens formål "At fremme fodboldspillet i Jylland".Modtagerne af Åge Eltons' Initiativpokal modtager en pokal samt en check på kr. 5.000.
 
Gør en forskel-prisen

Tildeles personer der har virket i klubben i mindst 10 år, og som i deres fodboldarbejde altid har været et eksempel til efterfølgelse.
Prisen gives kun til ulønnede, og især personer, der har virket på børne- og ungdomsområdet, er meget velegnede.
Modtagerne af Gør en Forskel-prisen tildeles et diplom samt en check på kr. 4.000.

Klubbernes indstillinger til ovenstående priser skal være regionskontoret i hænde senest 1. oktober.