Region 2

Hans Sørensen
Områdechef Vest Hans Sørensen
89399921 30338823
René Pedersen
Koordinator René Brun Pedersen
Lasse Læbel Graagaard Web
Barselsvikar Lasse Læbel Graagaard
Mie Brun Pedersen
Koordinator - på barsel Mie Brun Pedersen