Region 4's årsmøde 2020

Region 4's Årsmøde afvikles onsdag 25. november 2020 i Vojens Hallerne

Indtjekning fra 18,15

Mødestart 18,45

Der udleveres en sandwich i pose ved ankomst

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger - formandens skriftlige beretning
3. Behandling af indkomne forslag 
4. Valg af formand 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU's og FLU's repræsentantskaber
7. Eventuelt

Se tilmeldte klubber


Forslag til mødet skal være DBU Jylland Region 4 i hænde senest 15. september.
Tilmelding til mødet skal være DBU Jylland Region 4 i

seneste seneste 10. november 2019. Hver klub må deltage med og ubegrænset antal deltagere, herrer max. 2 personer fra samme klub kan opnå stemmeret.
Kun de klubber der har deltaget på årsmødet, har stemmeret på DBU Jyllands Delegeretmøde, der afvikles lørdag 11. januar 2020.

Vi belønner de frivillige i din klub
På årsmødet uddeles flere priser til frivillige. Læs mere om hendes og indstil en frivillig fra din klub.