Medlemskab

Se her, hvordan I starter en fodboldklub under DBU Jylland

For at spille fodbold i DBU Jyllands turneringer og have adgang til de mange servicefunktioner, skal klubben være medlem af DBU Jylland.


Det anbefales, at klubben søger optagelse i god tid inden tilmeldingsfristen (fristen for tilmelding af hold til DBU Jyllands turnering er 1. marts til forårsturneringen og 10. juni til efterårsturneringen).

Det er naturligvis også muligt for spillere/hold blot at melde sig ind i en eksisterende klub i stedet for at etablere en ny klub.
Find klubber i området via "Find en klub nær dig".

I forbindelse med optagelsen er der følgende opgaver:

 • Udfyldelse af optagelsesskemaet.
 • Indsendelse af klubbens vedtægter via e-mail til info@dbujylland.dk.
 • Indsendelse af bekræftelse fra baneejende myndighed (oftest kommunen) på, at klubben har rådighed over en fodboldbane via e-mail til info@dbujylland.dk.
 • Indbetaling af optagelsesgebyr på kr. 500,00 og for klubber udelukkende med seniorhold betales desuden et depositum på kr. 2.000,00. Dette depositum tilbagebetales tre år efter indmeldelsen (via modregning i årskontingentet).

 

Særligt medlemsskab for høj- og efterskoler:
Høj- og efterskoler kan optages som skolemedlemsklubber.
Ved optagelsen gælder, at det ikke er foreningens/klubbens vedtægter, der skal indsendes – det er i stedet skolens love, der skal indsendes.
Til en skolemedlemsklub stilles der ikke krav om afvikling af generalforsamlinger og der skal heller ikke indsendes medlemstal til DIF.
Når skolen først er optaget som skolemedlemsklub, er der de samme rettigheder og pligter for skolen som for en traditionel fodboldklub.

 

Om vedtægterne:

 • Vedtægterne skal være vedtaget på klubbens generalforsamling.
 • Vedtægterne må ikke indeholde nogen form for medlemsbegrænsning - eksempelvis i forhold til alder, religion, nationalitet eller køn.
 • Du kan læse nærmere hos Danmarks Idræts-Forbunds om regler og rådgivning samt vedtægter her.
 • Læs reglerne om klubnavne her.
 • Hent evt. hjælp ved en af DBU Jyllands klubrådgivere.

 

Om baner:

 • Ved deltagelse i DBU Jyllands 11:11 turnering skal banen være 105 x 68 meter (dispensation til banestørrelse på minimum 102 x 65 meter gives til bestående anlæg).
 • Der skal være rådighed over banen på søndage, da reglementet giver mulighed for andre klubber at forlange kampe spillet på søndage.
 • Såfremt klubben udelukkende ønsker at deltage i enkeltstående stævner, eks. sommercups, streetsoccer, futsal, fodbold fitness eller lign. bortfalder kravet om, at klubben skal have en fodboldbane til rådighed.

 

Til DBU Jyllands centrale turnering (udendørs 11:11 for senior og ungdom samt liga-rækker) kan der tilmeldes hold i disse rækker:

 • Herrer: Laveste niveau er Serie 5 - øvrige rækker spiller man sig op i.
 • Kvinder: Laveste niveau er Serie 2 - øvrige rækker spiller man sig op i.
 • Ungdom: Forhør dig om de forskellige rækkers tilmelding, ombrydning og/eller automatisk indplacering.

Se holdgebyrer m.v. her.

Der opkræves endvidere solidarisk dommerafregning i alle centrale 11:11/8:8-rækker - læs nærmere her.

Der er også mulighed for at spille i DBU Jyllands regionsturneringer for børn, ungdom og senior (3:3, 5:5, 7:7 og 8:8), indefodbold/futsalturneringer samt oldboys- og veteranturneringer - se her.


Nærmere information fås ved Inge Lund-Nielsen på tlf. 8939 9957 eller mail ilun@dbujylland.dk.