Vil du genoptage dommergerningen?

Vil du gerne i gang med at dømme igen efter en pause på mere end to år? Her kan du blive klogere på, hvordan du kommer i gang igen.

Her kan du læse om proceduren for dommere, der gerne vil i gang med at dømme fodbold igen efter to års fravær: 
  • Du skal gennemgå et opfriskningskursus på cirka 3 timer med en af DBU’s teoriinstruktører. DBU/DBUS afregner med instruktøren. Dommeren (-erne) afholder udgiften til instruktørens kørsel efter gældende takst. Opfriskningskurserne bliver afholdt to gange årligt. Det sker med et kursus i sommerpausen og kursus i vinterpausen.   
  • Efter endt opfriskningskursus vurderer instruktøren, om vedkommende dommer (-e) er klar til at genoptage metieren. I givet fald meddeler instruktøren dette til de respektive instanser, og vedkommende kan starte med det samme.
  • Vurderer instruktøren, at vedkommende dommer (-e) IKKE er klar til at ”komme på græs” (ikke ville kunne bestå en almindelig aspirantprøve) efter genopfriskningskurset, meddeles dette til dommeren (-e), samt øvrige respektive instanser. Pågældende dommer (-e) bliver således ikke blåstemplet, før det er godtgjort, at vedkommende atter er kommet på bestået aspirantniveau.
  • Udgifter til yderligere undervisning udover 3-timerskurset, som DBU/DBUS tilbyder, er for dommerens (-ernes) egen regning.
  • Pågældende dommer (-e) skal efterfølgende overfor en DBU Diplominstruktør i Teori aflægge en orienterende prøve med tilfredsstillende resultat (svarende til gældende aspirantprøve). Dommeren (-erne) udreder alle udgifter til Diplominstruktøren.
  • Består dommeren (-erne) denne orienterende prøve med tilfredsstillende resultat, meddeler instruktøren dette til de respektive instanser, og vedkommende kan starte med det samme.
  • Består dommeren (-erne) ikke denne test, henvises dommeren (-erne) til at skulle gennemgå et fuldt aspirantkursus (dog ikke eksamen). Udgifter til dette kursus afholdes af dommeren (-erne) selv.
  • Indrangering efter bestået opfriskningskursus/undervisning/prøve foretages af de respektive Dommerudvalg / -grupper efter deres gældende regler.