Regler for holdkort

Her kan du se alle de formelle regler omkring holdkortet. Er du i tvivl, så slå op lige her.


Holdkort udfyldes i alle rækker fra U13 og opefter. Dvs. både i 7-, 8- og 11-mands kampe. Bemærk også, at holdkort skal udfyldes i Jysk U12 række.

Praktisk information
14 dage før kampdato er kampen tilgængelig for udfyldelse af holdkort.
1 time før kampstart er holdkortet offentligt.

Turneringsreglement
§39 Holdkort
§ 39.1 I de turneringsrækker, hvor DBU Jylland har fastsat, at der skal udfyldes holdkort, sker dette elektronisk gennem klubbens spillerregistrering. Begge hold skal udfylde holdkortet elektronisk inden det angivne tidspunkt for kampens start. 
§ 39.2 Efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede reservespillere elektronisk fra holdkortet inden 7 timer efter det angivne tidspunkt for kampens start.

Disciplinære retningslinjer
DBU Jylland reagerer kun på protester og indberetning - DBU Jylland opsøger ikke selv sager om evt. ulovlige spillere.
Der vil dagligt (hverdage) blive udsendt påmindelser om manglende holdkortudfyldelse.
Hvis der er klubber, som over flere kampe ikke udfylder kampkort, vil DBU Jyllands administration reagere herpå og tage kontakt til klubberne.
Der udstedes bøder til klubber, der ikke udfylder holdkort rettidigt. Skulle det ske, at der er en klub, der permanent nægter at udfylde, vil DBU Jylland tage sagen op og så kan det i sidste ende udløse en bøde eller måske oven i købet spærring af holdet.
Hvis en klub opdager, at modparten ikke har udfyldt holdkortet inden kampstart, skal de gøre, som de altid har gjort – nemlig spille kampen alligevel. Allerbedst kan de opfordre modstanderene til at udfylde holdkortet – der er mulighed for at tilpasse holdkortet indtil 7 timer efter kampstart. De kan også indsende en mail til info@dbujylland.dk herom.
Klubberne er ifm. holdkortudfyldelse ligestillet. Tidligere havde hjemmeholdet en større forpligtelse (levere kampkortblok og få det tilbage).
Et eventuelt ønske om ændring i et holdkort vil ikke medføre en sanktion fra DBU Jyllands side.Tidligere skrev klub A til klub B, hvis de havde glemt at tilføje en spiller, uanset om det var 1 time eller 1 uge efter kampen. Nu skal klubben skrive til info@dbujylland.dk og DBU Jylland ændrer på holdkortet.

Bøder/gebyrer
Se taksterne her