Kvinder

Turneringsåret 2019/2020

Se turneringsbestemmelser her.

GENERELT – Kvindeserie Vest, Jyllandsserien, Serie 1 og Serie 2
Såfremt der rykker flere end 2 jyske hold ned fra 1. division, skal der foretages ekstraordinær nedrykning(er) fra KSV, JS og Serie 1.
Såfremt færre end 2 jyske hold rykker ned fra 1. division, skal der suspenderes nedrykning(er) fra KSV, JS og Serie 1.
Såfremt der ikke rykker et fynsk hold ud af KSV, skal der foretages ekstraordinær nedrykning fra JS og Serie 1.


KVINDESERIE VEST (16 hold i 2 puljer á 8 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Holdtilmeldingsfrist: Kvalificeret række - hold er automatisk tilmeldt
Tilmeldingsbetingelser: Ingen tilmelding
Op/nedrykning:
1. turneringshalvdel:
Efter efterårets halvsæson rykker:
Nr. 1 - 6 bliver i Kvindeserie Vest.
De 3 bedst placerede hold i hver pulje tager hhv. 3, 2 og 1 point med over i forårets turnering.
Nr. 7 - 8 rykker ned i Jyllandsserien.

2. turneringshalvdel:
Efter forårets halvsæson rykker:
Nr. 1 rykker op i 1. division.
Nr. 2 - 6 bliver i Kvindeserie Vest.
Nr. 7 - 8 rykker i Jyllandsserien.
En klub kan kun have ét hold i Kvindeserie Vest. Hvis en klub, der har hold i Kvindeserie Vest, rykker ned fra 1. division, rykker holdet i Kvindeserie Vest ned i Jyllandsserien.

JYLLANDSSERIEN (24 hold fordelt i 3 puljer á 8 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Holdtilmeldingsfrist: Kvalificeret række - hold er automatisk tilmeldt
Tilmeldingsbetingelser: Ingen tilmelding
Op/nedrykning:
Nr. 1 rykker i Kvindeserie Vest.
Nr. 2 - 6 bliver i Jyllandsserien.
Nr. 7 - 8 rykker ned i Serie 1.
En klub kan kun have ét hold i Jyllandsserien. Hvis en klub, der har hold i Jyllandsserien, rykker ned fra Kvindeserie Vest, rykker holdet i Jyllandsserien ned i Serie 1.


SERIE 1 (36 hold i 6 puljer á 6 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Holdtilmeldingsfrist: Kvalificeret række - hold er automatisk tilmeldt
Tilmeldingsbetingelser: Ingen tilmelding
Op/nedrykning:
Nr. 1 rykker i Jyllandsserien.
Nr. 2 - 4 bliver i Serie 1.
Nr. 5 - 6 rykker i Serie 2.


SERIE 2 (de tilmeldte hold opdeles i puljer á op til 6 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Holdtilmeldingsfrist: 1. marts til forårsturneringen (for nye hold) og 10. juni til efterårsturneringen
Tilmeldingsbetingelser: Fri tilmelding
Op/nedrykning:
Holdene opdeles i puljer à op til 6 hold og afvikler en enkeltturnering (5 kampe).

Efter ombrydning for Serie 2,1:
De bedste 24 hold fra Serie 2 (alle nr. 1 og de 6 bedste nr. 2) spiller om oprykning i 6 x 4 holds puljer (dobbeltturnering = 6 kampe), hvor nr. 1 og 2 i hver pulje rykker op i Serie 1.

Efter ombrydning for Serie 2,2:
Udgangspunktet er 4 holds puljer (dobbeltturnering = 6 kampe), men anden puljestørrelse kan også komme på tale, da der skal tages særligt hensyn til kørselsafstandene. Det kan i nogle sammenhænge give mening at lave 3- eller 5-holds puljer i stedet, så kørselsafstandene minimeres så meget som muligt.

Øvrigt: I Serie 2 og i Serie 2.2 efter ombrydningen kan pr. kamp frit deltage op til 3 spillere fra klubbens nærmest højere rangerede seniorhold uafhængigt af alle regler om op- og nedrykning og spilledage.
Bemærk at et hold senest 2 timer før kampstart kan meddele modstanderen, at de ønsker kampen spillet som 9:9. Læs mere her.

Opdateret februar 2019