11:11 og 8:8 Kvinder og Piger

Pointstilling
I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point.
Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge.
Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) flest kamppoint i indbyrdes kampe
3) bedste målforskel i indbyrdes kampe
4) flest scorede mål i indbyrdes kampe
5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
6) bedste målforskel i samtlige kampe
7) flest scorede mål i samtlige kampe
8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
9) flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) bedste målforskel i samtlige kampe
3) flest scorede mål i samtlige kampe
4) flest kamppoint i indbyrdes kampe
5) bedste målforskel i indbyrdes kampe
6) flest scorede mål i indbyrdes kampe
7) flest vundne kampe. 

Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge
1) bedste placering i puljen
2) færrest udeblivelser
3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
5) flest scorede mål per registrerede kampe.

Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Jylland – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering

I tilfælde af, at der skal findes en ekstra oprykker - hvis et hold har placeret sig på en oprykningsplads, men ikke er oprykningsberettiget - findes denne oprykker ved at finde det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje.

I tilfælde af, at der skal ske en tvangsnedrykning af et hold, fordi ingen klub kan deltage med mere end et hold i JS, findes erstatningsholdet ved at suspendere nedrykning for det bedstplacerede nedrykkede hold i den pulje, hvor det tvangsnedrykkede hold har spillet.

GENERELT – KVINDESERIE VEST, JYLLANDSSERIEN, SERIE 1 og SERIE 2 
Såfremt der rykker flere end 2 jyske hold ned fra 1. division, skal der foretages ekstraordinær nedrykning(er) fra Kvindeserie Vest, Jyllandserien og Serie 1.
Såfremt færre end 2 jyske hold rykker ned fra 1. division, skal der suspenderes nedrykning(er) fra Kvindeserie Vest, Jyllandsserien og Serie 1.
Såfremt der ikke rykker et fynsk hold ud af Kvindeserie Vest, skal der foretages ekstraordinær nedrykning fra Jyllandserien og Serie 1.

KVINDESERIE VEST - fællesrække med DBU Fyn (16 hold i 2 puljer á 8 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Op/nedrykning:
Efter efterårets halvsæson:
Nr. 1 - 5 bliver i Kvindeserie Vest.
De 2 nr. 6 spiller en play off-kamp om at undgå nedrykning (play off-kamp spilles på neutral bane).
Nr. 7 - 8 rykker ned i Jyllandsserien.
De 3 bedst placerede hold i hver pulje tager hhv. 3, 2 og 1 point med over i forårets turnering.

2. turneringshalvdel:
Efter forårets halvsæson:
Nr. 1 rykker op i 1. division.
Nr. 2 - 5 bliver i Kvindeserie Vest.
De 2 nr. 6 spiller en play off-kamp om at undgå nedrykning (play off-kamp spilles på neutral bane).
Nr. 7 - 8 rykker i Jyllandsserien.
En klub kan kun have ét hold i Kvindeserie Vest. Hvis en klub, der har hold i Kvindeserie Vest, rykker ned fra 1. division, rykker holdet i Kvindeserie Vest ned i Jyllandsserien.

JYLLANDSSERIEN (32 hold fordelt i 4 puljer á 8 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Op/nedrykning:
Nr. 1 rykker i Kvindeserie Vest.
Nr. 2 - 6 bliver i Jyllandsserien.
Nr. 7-8 rykker ned i Serie 1.
En klub kan kun have ét hold i Jyllandsserien. Hvis en klub, der har hold i Jyllandsserien, rykker ned fra Kvindeserie Vest, rykker holdet i Jyllandsserien ned i Serie 1.


SERIE 1 (48 hold i 8 puljer á 6 hold - pt. er der 6 puljer á 6 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Op/nedrykning:
Nr. 1 rykker i Jyllandsserien.
Nr. 2-4 bliver i Serie 1.
Nr. 5-6 rykker ned i Serie 2.


SERIE 2 (de tilmeldte hold opdeles i puljer á op til 6 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Op/nedrykning:
Nr. 1 rykker i Serie 1.
Ved færre end 16 puljer i Serie 2, rykker den/de bedste 2'er(e) også i Serie 1.
Øvrige hold bliver i Serie 2.


Se rækkebeskrivelserne for piger her.

Se her, hvilke rækker der er omfattet af DBU Fyn/DBU Jylland-samarbejdet.