Ombrydning ungdom

Der spilles om JM efter forårets turnering - læs mere om JM-afviklingen her.

De ordinære turneringskampe skal afvikles h.h.v. senest 11/6 og 18/6 (se datoplanen) for at kunne tælle med i forhold til JM-kampene.

Se rækkebeskrivelserne for regler for anvendelse af for gamle spillere og meget mere:
Drenge
Piger

Der er ingen af forårets ungdomsrækker, der automatisk overføres til efterårets et år ældre rækker.
Til efteråret 2023 skal der tilmeldes eller ansøges - se rækkeoversigt her.

Det er muligt at ansøge om indplacering i en anden række end ombrydningen tilsiger. F. eks. hvis man har afgivet spillere eller fået tilgang af nye spillere.
Ansøgning sendes pr. mail til info@dbujylland.dk.

Licensklub
Ved start på turneringen i efteråret 2023, skal man som licensklub være opmærksom på, hvilket niveau licensrangeringen giver berettigelse til.
Hvis man ønsker indplacering på et højere niveau, end hvad licensrangeringen berettiger til, kan man undersøge muligheden for at ansøge om et wildcard.
Hvis man som licensklub ikke mener at have det sportslige niveau til sin berettigede indplacering, kan man blive flyttet et niveau ned. Dette gøres ved at sende en mail til info@dbujylland.dk senest mandag 29. maj.
Som licensklub skal man også være opmærksom på, at hvis man ønsker deltagelse på øverste niveau i U16, U17 og U19 under DBU Jylland, kræver det en ansøgning.
Hvis man som licensklub har spørgsmål til ovenstående, er man altid velkommen til at kontakte DBU Jylland.

Bemærk venligst at et hold med "D" (dispensation) eller "J" ombrydes nøjagtigt som alle andre.
Et hold med "D" eller "J" kan ikke spille med i JM-kampene.

Hvordan beregnes pointstillingen?
I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point.

Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge.
Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) flest kamppoint i indbyrdes kampe
3) bedste målforskel i indbyrdes kampe
4) flest scorede mål i indbyrdes kampe
5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
6) bedste målforskel i samtlige kampe
7) flest scorede mål i samtlige kampe
8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
9) flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) bedste målforskel i samtlige kampe
3) flest scorede mål i samtlige kampe
4) flest kamppoint i indbyrdes kampe
5) bedste målforskel i indbyrdes kampe
6) flest scorede mål i indbyrdes kampe
7) flest vundne kampe. 


I tilfælde af en ekstra oprykker
I tilfælde af, at der skal findes en ekstra oprykker - f.eks. hvis et hold har placeret sig på en oprykningsplads, men ikke er oprykningsberettiget - findes denne oprykker ved at finde det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje.

Særligt for overbygningsaftaler
Et hold fra moderklubben kan ikke spille på samme niveau som overbygningsholdet. I tilfælde af at der skal findes en ekstra oprykker - eks. hvis en moderklub rykker op i samme række som overbygningsholdet - findes denne oprykker ved at finde det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje.
Læs mere her.

I tilfælde hvor hold skal sammenlignes på tværs af puljer, benyttes følgende rangeringer:
§ 11.8 Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

§ 11.9 Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Jylland – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering.