Profil på en kampfordeler

KAMPFORDELER

Jobbet som kampfordeler består i at planlægge (fordele) klubbens kampe under hensyntagen til ønsker fra egen klub, modstanderklubben, trænere og spillere.

En stor del af planlægningen foregår i ”redigeringsperioder” indenfor en given frist før turneringsstart samt i flere rækker også midt i et turneringsforløb ifm. ombrydning/matchning af holdene.

Når et nyt kampprogram offentliggøres, vil opgaven bestå i at påsætte spilledage og spilletidspunkter for klubbens hjemmekampe/-stævner (programmet omtales her som et foreløbigt kampprogram).

Vær OBS på de meget korte redigeringsperioder ifm. ombrydning/matchning i maj og september måned.

Som forberedelse til påsætningen bør kampfordeleren have afklaret evt. ønsker om spilledag/-tid for de enkelte hold i klubben, ligesom der bør være fokus på at tage hensyn til diverse aktiviteter i de enkelte årgange og evt. ønsker fra modstanderklubber (en god forberedelse giver færre kampflytninger efterfølgende).

Der skal endvidere være fokus på klubbens faciliteter (antal baner og omklædningsrum mm.) og særlige retningslinjer og hensyn omkring påsætningen.

Påsætningen foretages i administrationssystemet KlubOffice.

Når redigeringsperioden er afsluttet offentliggøres det endelige kampprogram.

Planlægning / frister

 • Turneringer: Udendørs, Indendørs, Vinterturneringer, Træningskampe, Stævner, Pokalturnering mm.
  Se frister og redigeringsperioder i ”kampfordeler-info” under de enkelte turneringer på www.dbujylland.dk.
 • Spilleformer: 11-mands, 8-mands, 7-mands, 5-mands, 3-mands.
 • Faciliteter: banedisponering i forhold til spilleformer, omklædningsrum, kiosk, opkridtning, lokale dommere mm.
 • Der kan indsendes ønsker, hvis klubben eks. holder sportsfest og ønsker mange hjemmekampe samme weekend

Hensyn til diverse aktiviteter

 • Andre ”fritidssysler” i bestemte årgange
 • Diverse skolearrangementer (herunder sidste skoledag)
 • Festivaler, karnevaler
 • Konfirmationer
 • Landskampe, Pokalkampe og private cups/stævner
 • Helligdage og ferier
 • Andet


Særlige retningslinjer og hensyn

 • Udeholdets transporttid før og efter kampene (herunder de yngstes sengetider)
 • Solnedgange i efteråret (en kamp skal være færdigspillet senest 15 minutter efter solnedgang)
 • Tidsfrister for sidste spillerunde – hvilke må flyttes og hvor sent må de spilles
 • Evt. henstillinger fra DBU Jylland-dommerpåsætter (i oktober måned bør klubbens hjemmekampe i weekends fordeles mellem lørdage og søndage)

Kampændringer i det endelige kampprogram i løbet af turneringen (efter redigeringsperioden)

 • Anmodninger på KlubOffice fra andre klubber (hurtig kontakt til holdets trænere og svar retur på KlubOffice inden 5 dage) – jo mere imødekommende man selv er ved andre klubbers ønsker om kampflytning, jo mere imødekommende vil andre klubber være ved din klubs ønske om kampflytning
 • Rettidig accept af kampændringer via KlubOffice sikrer automatisk tilretning af kampprogrammet på internettet og automatisk meddelelse til påsat autoriseret dommer/linjedommer
 • Kampændringer (inkl. svarfrist på max. 5 dage) kan kun gennemføres via KlubOffice senest 8 dage før kampen
 • Anmodninger fra egne trænere/hold (vurdér baggrunden for flytningen før oprettelse afændringen i KlubOffice)
  Det anbefales at anføre alternative spilledatoer i bemærkningsfeltet ved oprettelse af en ændringsanmodning
 • Evt. ønsker om ændringer af stævner udsendes til modstanderklubberne på mail og en efterfølgende godkendt ændring meddeles DBU Jylland, der herefter retter stævneprogrammet på internettet
 • Gennemførte kampændringer skal meddeles klubbens trænere, baneansvarlig, kioskpasser og evt. lokale dommere

Kampaflysninger

 • Modtager du en aflysning af en kamp på din klubs hjemmebane skal du/din klub sørge for at få afbestilt en evt. påsat dommer
 • En aflysning på spilledagen skal meddeles dommervagten, der træffes på tlf. 8939 9970
  Fra mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-14.30 passes dommervagten af DBU Jyllands administration

I weekenden/ved helligdage passes dommervagten af en af DBU Jyllands dommerpåsættere

 • En aflysning af en kamp der ligger 1-8 dage frem i tiden skal meddeles den lokale dommerpåsætter
 • En aflysning af en kamp der ligger 9 eller flere dage frem i tiden skal meddeles DBU Jylland mail (men i så god tid vil der heldigvis ofte være tale om en flytning af kampen og ikke en aflysning)

Dommere

 • Der påsættes automatisk autoriserede dommere til alle 11-mands turneringskampe og også til nogle 8-mands- og 7-mands kampe.

Dommerprofil 1 = 1 dommer, 2 = trio og 3 = lokal dommer

Øvrige opgaver for kampfordeleren (forskelligt fra klub til klub)

 • Holdtilmelding
 • Spillercertifikater
 • Dispensationsansøgninger
 • Indsendelse af evt. protester

 

Kampfordelerens berøringsflade

 • Kontakt til DBU Jylland
 • Kontakt til andre kampfordelere (evt. i DBU Jyllands Facebookgruppe for kampfordelere)
 • Kontakt til klubbens ledelse og til klubbens trænere

Gode råd til kampfordeleren

 • Deltag i de årlige kampfordelermøder i januar/februar måneder
 • Har du en facebookprofil, kan du melde dig ind i gruppen ”Kampfordeler i Jylland”
 • Deltag aktivt i interne møder i klubben – både træner/ledermøder og forældermøder
 • Giv hurtige tilbagemeldinger
 • Sørg for at forberede dig bedst muligt før sæsonstarten (dialog med trænere, skolen mm.)
 • Flyt kun kampe, når det er velbegrundet og nødvendigt – indfør evt. en politik
 • Fortæl dine trænere om, hvilke regler du arbejder under (skaber forståelse)
 • Forsøg at få faste spilletidspunkter til hvert hold
 • Videresend hurtigst muligt invitationer til møder, stævner, turneringer mm. til relevante personer
 • Informér trænere/holdledere i klubben om reglerne for udfyldelse af holdkort
 • Informér trænere/holdledere i klubben om reglerne for resultatindberetning ved hjemmekampe/-stævner
 • Informér trænere/holdledere i klubben om reglerne/praktikken ved hjemmestævner i indefodbold/futsal

Egenskaber

 • Håndterer IT på brugerniveau
 • Er struktureret og arbejder systematisk
 • Overholder deadlines
 • Er serviceminded og kvalitetsbevidst
 • Har en fleksibel og vedholdende tilgang til opgaverne
 • Er udadvendt og kommunikerer godt med andre mennesker