Dommervagt

Dommervagten bedes benyttes af klubber og dommere i forbindelse med akutte aflysninger/afbud.

Kontakt dommervagten
på tlf. 8939 9970

Det er altså ikke ændringer/afbud til kampe i den efterfølgende uge, dommervagten skal kontaktes omkring.

Forår 2022:
Weekenddommervagten har åben
Fredag 15.30 - 19.00
Lørdag 8.30 - 19.00
Søndag 8.30 - 12.00

Hverdagsdommervagten åbner første gang mandag 4. april kl. 16.00 - 19.15, og har frem til torsdag 23. juni åbent mandag - torsdag kl. 16.00 -19.15.


Åbningstider helligdage:
Skærtorsdag 14. april 8.30 -19.00.
Langfredag 15 april 8.30 -19.00.
Påskedag 17. april 8.30 -16.00.
2. Påskedag 18. april 8.30 - 19.00.

St. Bededag 13. maj 8.30 -19.00.

Kr. Himmelfartsdag 26. maj 8.30 -19.00.
Fredag 27. maj 8.30 -19.00.

2. pinsedag 6. juni 8.30 -19.00.

En aflysning/et afbud fredag efter kl. 14.30 til en kamp fredag, lørdag eller søndag i den pågældende weekend bedes meddelt dommervagten.

VIGTIGT: Skriftlige henvendelser sendt fredag efter kl. 14.30 vedr. aflysning/afbud i weekenden kan IKKE forventes besvaret/håndteret af den lokale dommerpåsætter.
Lav gerne kamp- eller dommernr. klar, inden du ringer op, så går ekspeditionen lidt hurtigere.

Dommervagt i hverdagen - også på tlf. 8939 9970
En aflysning/et afbud på spilledagen skal til hverdag også meddeles dommervagten.
Fra mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-14.30 passes dommervagten af DBU Jyllands administration.
Den lokale dommerpåsætter skal kontaktes såfremt en aflysning/et afbud ligger indenfor 8 dages perioden (dog ikke på spilledagen) - find din lokale dommerpåsætter her. 


Hvilken klub skal kontakte dommervagten ved aflysning af en kamp?
Udgangspunktet er, at det er arrangør-/hjemmeklubben, men hvis klubberne aftaler, at den anden klub sørger for at få aflyst kampen, er det også ok - det vigtigste er, at dommervagten får besked.