5 tips til at fastholde efterskolespillere

Her er en klubplan med 5 tips til at sikre, at de unge spillere fortsætter i fodboldklubben.

 

1. Få en efterskoleansvarlig
Der er større chance for at få spillerne tilbage i klubben efter endt efterskoleophold, hvis der er en efterskoleansvarlig i klubben, der sørger for at holde kontakten ved lige. Samtidig kan kontakt til forældre have en positiv indflydelse på at få spillerne tilbage i klubben.
Læs mere her

2. Søg dobbeltlicens
Med en dobbeltlicens til efterskolespilleren kan han eller hun spille for både moderklubben og efterskolen. Det er med til at give et fortsat tilhørsforhold til klubben. Samtidig er det en god idé at have et nedsat eller gratis efterskolekontingent for at fastholde spillerne, mens de er af sted.
Læs mere her

3. Hold kontakten
Spillere, der går på efterskole, vil stadig rigtig gerne have tilbud om sociale arrangementer og klubture. Brug Facebook og andre sociale medier til at holde kontakten til de spillere, der er på efterskole, og inddrag dem i klubben, når muligheden byder sig.
Læs mere her

4. Lav et samarbejde
Sørg for, at samarbejdet med efterskolen bliver positivt. Det gode samarbejde bygger på fleksibilitet i forhold til kampe, god kommunikation og tillid. Her er det en god idé at have en efterskolepolitik i klubberne, så der er grobund for godt samarbejde.
Læs mere her

5. Brug weekenderne
Alle efterskoler har faste weekender, hvor eleverne skal rejse hjem. Her er en god mulighed for at lave sociale arrangementer, som kan sørge for, at spillerne bliver ved med at føle sig som en del af klubben.
Læs mere her