Få en efterskoleansvarlig

Der er større chance for at få spillerne tilbage i klubben efter endt efterskoleophold, hvis der er en efterskoleansvarlig i klubben, der sørger for at holde kontakten ved lige. Samtidig kan kontakt til forældre have en positiv indflydelse på at få spillerne tilbage i klubben.

 

Følgende er nogle forslag til, hvilke opgaver en efterskoleansvarlig kan varetage (klubben kan oprettet en person med hvervet "efterskoleansvarlig" i KlubOffice). Husk, at I som klub altid er velkomne til at tilføje opgaver, som I føler, er vigtige. Det er en rigtig god ide at finde ud af, hvor mange der skal på efterskole, i god tid inden de rejser.

 • Indkald til et kort orienteringsmøde for de spillere, der tager på efterskole. Her kan klubben fortælle om konkrete tiltag samt muligheder for at holde kontakt til holdet og klubben. Der er også mulighed for at fortælle om klubbens politik for inddragelse af disse spillere, mens de er væk.
 • Den efterskoleansvarlige skal sørge for, at der skabes en god kontakt til den/de pågældende efterskoler via positiv dialog.
 • Sørg for, at efterskoleårgangenes Facebooksider er aktive og bliver opdateret.
 • Få lavet aftale med træneren om muligheden for at bruge efterskoleeleverne, når de er hjemme, såfremt spillerne selv ønsker at spille.

 

Følgende er et lille eksempel på en arbejdsopgave til den efterskoleansvarlige, som måske kan gøre det nemmere at sælge denne frivillige position.

Arbejdsplan:

 1. Afklar 6 måneder forinden, hvor mange der skal på efterskole, typisk i U15-årgangen.
 2. Hvilke efterskoler skal de på?
 3. Hvad vil de unge gerne have af tilbud, mens de er på efterskole?
 4. Hvad har klubben af tanker om den kommende sæson, der omhandler den pågældende efterskoleårgang?
 5. Tag en snak med de unge mennesker om, hvilke ønsker de har til klubbe,n mens de er afsted, samt hvilke forventninger de har til klubben, når de vender hjem? 
 6. Følg op på de unge mennesker, lige inden de tager afsted på efterskole. Sørg for, at der er forventningsafstemt.
 7. Vedligehold sociale medier og andre kommunikationskanaler under efterskoleophold. 
 8. Lav en afklaring med efterskolespillerne om, hvordan og hvornår I kontakter dem efter endt ophold. Husk at respektere, at de unge mennesker kan ændre interesser og flytte fokus væk fra fodbolden.