Delegeretweekend


På denne side kan du følge med løbende i delegeretmødeoptakt og -opfølgning.


Delegeretweekend finder i 2023 sted således:

Nytårskur

Fredag den 6. januar 2023
MCH Herning Kongrescenter
Østergade 37, 7400 Herning
Mødestart kl. 19.00
Spisning fra kl. 20.30

TILMELD HER SENEST 21/12

Delegeretmøde

Lørdag den 7. januar 2023
MCH Herning Kongrescenter
Østergade 37, 7400 Herning
Mødestart kl. 10.00
Forventet afslutning kl. 14.30

TILMELD HER SENEST 21/12

Delegeretweekend består dels af nytårskur fredag aften og som hovedpunktet af DBU Jyllands delegeretmøde lørdag.

Delegeretmødet er DBU Jyllands højeste myndighed over bestyrelsen og forretningsudvalget. Det afholdes hvert år i januar, hvor alle interesserede medlemsklubber samles til behandling af ændringsforslag og valg af nøgleposter i organisationen. Desuden aflægger formanden årsberetning og den økonomiansvarlige fremlægger regnskab og budget.

De delegerede vælger DBU Jyllands formand, næstformand, økonomiansvarlige og to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen. DBU Jyllands bestyrelse består af de på delegeretmødet valgte samt de fire regionsformænd. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og økonomiansvarlig.

Hvem kan repræsentere klubben på delegeretmødet?
Kun foreninger, der har deltaget på et af de regionale årsmøder i november, har stemmeret på det ordinære delegeretmøde i januar. Hvis man ikke har mulighed for at deltage på et årsmøde, kan man dog ansøge om stemmeret på delegeretmødet.

Det er yderligere et krav for at opnå stemmeret, at en forening har deltaget i og gennemført en turnering. Hver forening har op til to stemmer, men personlig tilstedeværelse er et krav for at være stemmeberettiget, og der er kun én stemme pr. delegeret.

Forslag fra foreninger kan kun behandles på delegeretmødet, hvis de i forvejen har været behandlet på de regionale årsmøder i november.

Læs mere om delegeretmødet i DBU Jyllands love og regler.