Det bliver en stort set uændret bestyrelse for DBU Jylland, der fortsætter arbejdet i 2024.

På delegeretmødet lørdag den 6. januar i MCH Herning Kongrescenter blev Bent Clausen og Lars Olesen således begge genvalgt for en toårig periode. Førstnævnte fortsætter som formand for DBU Jyllands bestyrelse.

En enkelt udskiftning
Der bliver dog en enkelt ændring i bestyrelsen, idet Johnny Krogh Hansen har valgt at hellige sig formandsposten i Region 2, og derfor overlader sin plads i DBU Jyllands bestyrelse til Jørgen Rasmussen for hele 2024.

57-årige Jørgen Rasmussen er næstformand i Region 2 og derudover både medlem af DBU Jyllands ungdomsudvalg og teenageudviklingsgruppe. Han har været engageret i breddefodbold i over 40 år, og er desuden næstformand i Bjerringbro IF samt en del af sportsudvalget i klubben.

Bestyrelsen ser i 2024 dermed således ud:

Bent Clausen (formand) – genvalgt

Ole Ladefoged (næstformand) – ikke på valg i år

Lars Olesen – genvalgt

Hans Mogensen – ikke på valg i år

Peter Tornbo – ikke på valg i år

Kristian Nørgaard Thomsen (formand for Region 1)

Jørgen Rasmussen (næstformand for Region 2 – suppleant for Johnny Krogh Hansen i 2024)

Claus Warming (formand for Region 3)

Jens Christian Hansen (formand for Region 4)

 

De fire regionsformænd er valgt på de regionale årsmøder og får samtidig direkte sæde i DBU Jyllands bestyrelse.

 

Genvalg til appeludvalget og et nyt ansigt i disciplinærudvalget
Der var også valg til både DBU Jyllands appeludvalg og disciplinærudvalg.

Alle opstillede kandidater til appeludvalget blev genvalgt, hvilket betyder, at Tommy Olesen, Lars W. Knudsen og Eigil Pedersen fortsætter i 2024.

Disciplinærudvalget får et nyt ansigt i form af Brian Vang, der erstatter Christian Fynsk, som efter eget ønske ikke valgte at genopstille. De resterende medlemmer blev genvalgt, hvilket betyder, at Kristian Nørgaard Thomsen fortsætter som udvalgsformand, hvor han får følge af Jørgen Trankjær og altså Brian Vang.

Læs også:

Nyt ansigt i disciplinærudvalget