Nok havde vintervejret gjort det mere besværligt at nå frem til Herning til DBU Jyllands delegeretmøde lørdag den 6. januar 2024, men debatlysten havde de fremmødte bestemt ikke efterladt hjemme.

220 fodboldfolk - heraf 120 stemmeberettigede - fra 60 klubber var mødt frem for at behandle de i alt 7 forslag, der var stillet forud for delegeretmødet. 6 forslag blev vedtaget, mens et enkelt faldt. Her kan du læse, hvordan det gik. 

Midtvejsombrydning stemt ud af Serie 5
Gennem flere år har midtvejsombrydningen i Serie 5 været et tema på års- og delegeretmøder, og 2024 var ingen undtagelse.

Peter Vejlby fra Skals FF listede argumenterne for at afskaffe midtvejsombrydningen op:

  • Ekstra arbejde for klubberne
  • Sæsonpause i den bedste årstid udnytter ikke baneforholdene optimalt
  • Serie 5.2 har intet at spille for efter ombrydningen


Søren Engelhard fra Skelund IF betonede, at klubberne på alle fire årsmøder havde flertal for at afskaffe midtvejsombrydningen.

Lene Sveistrup Bengtsson fra DBU Jyllands seniorudvalg bidrog til debatten med information om, at det for mange klubber er vigtigt at kunne eftertilmelde hold, ligesom det kan resultere i mange udgåede kampe, fordi der ikke kan blive 'ryddet op' i de udtrukne hold midt i sæsonen.

Nordens Paris' Jonas Nørgaard berettede om, at det for hans klub med primært studerende medlemmer er vigtigt at kunne eftertilmelde hold efter studiestart. På nej-siden synes Paw Jensen fra Gjøl B ikke, at det ekstra arbejde er et reelt problem, da man på forhånd kan planlægge ud fra sæsonkalenderen.

Den digital afstemning i delegeretforsamlingen stemte midtvejsombrydningen i Serie 5 helt ud af turneringsreglementet. Dermed vil der allerede i foråret 2024 blive spillet en hel forårssæson i Serie 5 uden midtvejsombrydning.

Bedre forhold for klubber med flere Serie 4-hold
I dag kan det være kompliceret at skulle trække en spiller ned fra f.eks. et Serie 3-hold til et Serie 4-hold, hvis klubben har flere Serie 4-hold. Spilleren skal nemlig 'trappes ned' gennem Serie 4-holdene, som reglerne er pt.

DBU Jyllands seniorudvalg foreslår derfor at sidestille Serie 4-hold, ligesom det i dag fungerer i Serie 5, så en spiller kan rykkes 'rent' ned fra fx Serie 3 til Serie 4, uagtet at klubben måtte have flere Serie 4-hold.

Dette kunne de delegerede tilslutte sig og ændringen implementeres fra og med efterårssæsonen 2024.

Herunder kan du se et sammendrag af vedtagne forslag og hvad det betyder for din klub. Nederst på siden kan du få det fulde overblik over vedtagne og forkastede forslag.

VEDTAGNE FORSLAG - OG KONSEKVENSERNE FOR DIG OG DIN KLUB

Forslag 1 - Afskaffelse af midtvejsombrydning i Serie 5+

Konsekvenser: Midtvejsombrydning afskaffes for Serie 5 Herrer forår og efterår. Der spilles et helt forår og/eller et helt efterår uden pause, og uden arbejdet med nye turneringsprogrammer midtvejs. Der bliver ikke ryddet op for udtrukne hold, og nye hold kan ikke komme med efter ombrydningen.
DBU Jyllands seniorudvalg bemyndiges til at udarbejde nye turneringsbestemmelser for Serie 5 Herrer.

Gældende fra forårssæsonen 2024.

Forslag 3 - Hold i Serie 4 sideordnes+

Konsekvenser: Klubber med flere Serie 4-hold kan nemmere rykke spillere ned fra en højere serie til et Serie 4-hold, da spillere ikke skal nedtrappes over flere Serie 4-hold. Klubber med flere Serie 4-hold undgår at blive taberdømt for lavere rangerede Serie 4-hold, hvis klubben samme ugedag ikke kan stille et andet (tidl. højere rangeret) Serie 4-hold.

Gældende fra efterårssæsonen 2024.

Forslag 4 - Fællesturnering med DBU Fyn+

Turneringssamarbejdet med DBU Fyn fortsætter.

Træder i kraft umiddelbart efter delegeretmødet.

Forslag 5 - Forslagsafstemning genindføres på regionale årsmøder+

Der stemmes om alle forslag på regionernes årsmøder. Forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, men ikke vedtaget på mindst 1 årsmøde, kan behandles på delegeretmødet, hvis forslagsstilleren senest 1. december skriftligt fastholder forslaget over for DBU Jyllands direktør.

Gældende med virkning fra årsmøderne 2024.

Forslag 6 - DBU Jyllands jurisdiktion ved privat arrangerede kampe og stævner+

Videreførelse af praksis, der fungerer efter dette princip: Hvis en forseelse i en træningskamp er grov, kan straffen blive overført til turneringen. Disciplinærudvalget udarbejder retningslinjer for sanktioner i privat arrangerede kampe og stævner.

Gældende umiddelbart efter delegeretmødet 2024.

Forslag 7 - Redaktionelle ændringer i turneringsreglementet+

Formuleringen ”sportslige konsekvenser” og lignende tilrettes sprogligt i turneringsreglementet, så de ikke kan misforstås.

Gældende umiddelbart efter delegeretmødet 2024.Sådan stemte klubberne

I alt blev 6 af de 7 forslag vedtaget, mens 1 blev forkastet.

Forslag Ja Nej Bemærkning
1 Afskaffelse af midtvejsombrydning i Serie 5 75 32 vedtaget
2 Ingen genbrug af spillere fra højere rangerende seniorhold ved valg af 9:9-spilleform 36 76 forkastet
3 Hold i Serie 4 sideordnes 103 11 vedtaget
4 Fællesturnering med DBU Fyn 111 3 vedtaget
5 Forslagsafstemning genindføres på regionale årsmøder 113 1 vedtaget
6 DBU Jyllands jurisdiktion ved privat arrangerede kampe og stævner 108 4 vedtaget
7 Redaktionelle ændringer i turneringsreglementet 113 1 vedtaget