Tættere på klubberne, børnefodboldens udvikling, fodboldens kampmiljø, dommerens tryghed og fodboldlivet i de små lokalsamfund.

Det var nogle af de emner, som formand for DBU Jylland Region 2, Johnny Krogh Hansen, satte fokus på i sin beretning på årsmødet i Aulum Fritidscenter onsdag aften, hvor ca. 140 repræsentanter fra 56 midt- og vestjyske fodboldklubber var samlet.

"I forhold til en modernisering af Region 2 og DBU Jylland ønsker vi at løse op for de lidt stive strukturer, som vi nogle gange har i fodboldens verden. Det indebærer, at vi vil komme til jer og låne jeres viden engang imellem, uden at det går over jeres virke hjemme i klubben. Og det betyder, at man vil ikke være låst til at sidde i et udvalg i et helt år. I er også meget velkommen til at komme til os, hvis I har noget på hjerte. Vi er også meget bevidste om, at vores adfærd skal ændres, hvis vi vil forandre noget. Derfor skal vi være mere proaktive i vores tankegang, mere dynamiske, og så vil vi gerne helt generelt tættere på jer medlemsklubber", sagde Johnny Krogh Hansen i sin beretning.

"Tak til alle klubbernes frivillige"

Regionsformanden reflekterede også over vigtigheden af frivilligheden og fodboldens lokale forankring:

"Fodbolden i de små lokalsamfund er noget, som betyder meget for mig og Region 2's bestyrelse, og noget som har været vigtigt at få på dagsordenen i DBU Jylland. Fakta er, at der er blevet færre fodboldklubber i Jylland, men det betyder bare så meget, at der en fodboldklub i ethvert lille samfund. Derfor er det noget, som har stor betydning for fodbolden, og som vi meget gerne vil i dialog med jer om", sagde Johnny Krogh Hansen, der i samme åndedrag rettede en stor tak til alle de fremmødte klubledere:

"Fakta er jo, at det er os som frivillige, der udgør den afgørende forskel i fodbolden. Det er os som frivillige, der har indflydelse på mængden af drenge og piger, der er aktive i en fodboldklub. Derfor vil jeg også gerne takke jer alle sammen for den forskel, som I gør rundt omkring i Region 2's klubber hver eneste dag", sagde Johnny Krogh Hansen.

Efter beretningen - som blev godkendt uden bemærkninger - var der et indlæg fra Katrine S. Pedersen (landskamprekordholder, medlem af Fodboldens "Hall of Fame", indehaver af UEFA Pro-trænerlicens m.v.) og Katrine V. Andreasen (pigefodbold-koordinator i DBU Jylland) om pige- og kvindefodboldens potentiale og udviklingsmuligheder.

Tæt duel om ombrydning

Under forslagsbehandlingen var det ligesom på de andre årsmøder tankerne om afskaffelse af midtvejsombrydningen i Serie 5 og forslaget om nye klubskifteregler for børn, der udløste flest bemærkninger. Men også forslaget om at ændre ved reglerne for genbrug af spillere fra højere rangerende seniorhold ved valg af 9:9 som spilleform gav anledning til fin debat. 

Skals FF argumenterede for at afskaffe midtvejsombrydningen i Serie 5:

"Sidste år stod jeg også her, og det så egentlig lovende ud, men forslaget faldt som bekendt på delegeretmødet. Men vi prøver igen, og mine argumenter er de samme. Vi synes, at det er en stor ulempe ved ombrydningen, at kampperioderne omkring ombrydningen er så ultrakorte. Det betyder, at det er svært at flytte kampe. Derudover synes vi, at det er forkert, at vi ikke spiller i de weekender, hvor banerne er allerbedst", sagde Peter Vejlby fra Skals FF bl.a. i sin argumentation, der også anførte, at der reelt ikke var noget at spille for i Serie 5,2, når ombrydningen var gennemført.

Kurt Elkjær, Borup IF, talte til gengæld for at beholde ombrydningen:

"Jeg har spurgt spillerne hjemme i min klub, og de vil bare gerne ud og spille, og vi synes bestemt, at der er noget at spille for i Serie 5,2 - nemlig at komme ud og spille fodbold", sagde Kurt Elkjær.

I sin replik påpegede Peter Vejlby, at han var enig i, at spillerne gerne vil ud og spille:

"Selvfølgelig vil de det, men jeg er også ret sikker på, at de helst vil spille, mens banerne er bedst, og ikke når de er dårligst"; sagde Peter Vejlby.

Afstemningen blev en tæt affære, idet 40 stemte for at afskaffe midtvejsombrydningen i Serie 5, mens 35 stemte for at bevare den.

Mange kommentarer til børne-forslag

Ligesom på de andre årsmøder gav forslaget om nye klubskifte-regler for børn også i Aulum anledning til mange spørgsmål og bemærkninger.

David Kiær Nielsen, DBU Jylland og DBU Børnefodbold, orienterede om baggrunden for forslaget og forklarede bl.a., at det i høj grad er fremsat for at beskytte både børn og klubber, bl.a. ved at skærpe reglerne for rekruttering. Der lægges op til, at det skal være forbudt at rekruttere til og med U9.

"Forslaget skal derfor ses som et værn mod for mange og for tidlige klubskifter", sagde David Kiær Nielsen.

Det var dog forslagets generelle element om at fjerne begrænsningerne ved klubskifte, der gav anledning til flest kommentarer:

"Det her kunne lige så godt være et forældre-forslag, og ikke et DBU-forslag. For jeg tror godt nok, at vi får mange klubskifter. Har man tænkt over det", sagde Mads Pedersen fra Sinding IF.

"Jeg synes, at man har de samme muligheder allerede i dag. Man kan jo bare komme og se, om det er noget at spille i den pågældende klub. Og så synes jeg, at forslaget i det hele taget lyder meget elitært. Desuden gives der jo allerede i dag dispensationer og supplerende spilletilladelser, så på den måde løser vi jo allerede disse situationer", sagde Brian Holst Pedersen, Herning Fremad.

"Det her vil give store problemer i klubberne, og jeg kan se virkelig mange udfordringer ved det her forslag", sagde Michael Staun, Viborg Søndermarken.

63 - eller ca. 80 procent af de stemmeberettigede - stemte for at forkaste forslaget, mens 13 stemte for at indføre de nye klubskifteregler.
 
I alt syv forslag blev behandlet på Region 2's årsmøde.

For at kunne træde i kraft skal de endeligt vedtages på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted i Herning lørdag den 6. januar 2024.