Hvordan lærer vi pigerne at pakke frygten for at fejle væk, når de spiller fodbold? Og hvordan klæder vi trænerne på, så de bliver endnu bedre til at observere mulige faresignaler hos spillerne og dermed kan handle på dem?

Det er nogle af de ting som Britta Olsen, tidligere elitefodboldspiller og efterskolelærer, og nu mentaltræner for sportsudøvere, sætter fokus på, når hun holder to oplæg om pigers mentale sundhed og trivsel d. 22. maj og 1. juni.

Set fra pigernes perspektiv

Britta Olsen er selv tidligere elitefodboldspiller i den bedste danske række, og har blandt andet optrådt på ungdomslandsholdet ved flere slutrunder. Hun ved om nogen, hvilket pres og forventninger, der kan være med til at påvirke pigespillernes mentale sundhed og trivsel.

- Jeg tror, at problematikken har eksisteret længe, men at det først er i de senere år, hvor der er blevet sat ekstra fokus på det. Trivsel og ambitioner starter tidligt hos pigerne. Jeg har oplevet piger helt ned til 10-års alderen, der lægger et stort pres på sig selv og bliver kede af det, hvis de taber og ikke føler, at de har levet op til deres egne forventninger, siger Britta Olsen.

Tanken med seminarerne er, at det skal ses ud fra pigernes perspektiv Britta Olsen, mentaltræner

Fakta: Britta Olsen

  • Tidligere elitefodboldspiller i den bedste danske række i mere end 10 år. Var stamspiller på ungdomslandshold og har deltaget i såvel EM og VM. Nomineret til Årets Talent i 2008.
  • Mentaltræner for sportsudøvere.
  • Kandidat i idræt og sundhed med speciale i sportspsykologi, talentudviklingsmiljøer og talentudvikling.
  • Tidligere efterskolelærer, bl.a. som pigefodboldtræner.

Skal være en hjælp til trænerne

Når det første seminar finder sted om en lille uges tid i Kolding, er det med håbet om, at deltagerne går derfra med nogle nye redskaber i rygsækken.

- Tanken med seminarerne er, at det skal ses ud fra pigernes perspektiv, men med henblik på at give trænerne nogle helt konkrete redskaber, så de kan være med til at afhjælpe nogle af de udfordringer, der opstår i kølvandet på de tankemønstre, som pigerne lever med, siger Britta Olsen og tilføjer:

- Det bliver praksisnært, så trænerne kan bruge det hjemme i klubberne efterfølgende. Derudover giver det forhåbentlig noget inspiration og kan være med til at øge bevidstheden hos trænerne, så de bedre kan sætte ind, hvis de oplever en given adfærd hos pigerne, der bør tages hånd om. Det skal hjælpe den enkelte spiller og holdet som helhed, siger Britta Olsen.

Frygten skal pakkes væk

Der tales ofte om en præstations- og nulfejlskultur, når snakken går på unges mentale sundhed og trivsel. Og ikke mindst blandt teenagepiger, kan det være svært at navigere i denne kultur, hvilket også afspejler sig på fodboldbanen.

- Der er mange mekanismer på et pigehold, og det interne hierarki er en væsentlig faktor. "Hvordan opfatter de andre mig, hvis jeg tackler igennem her, eller hvis jeg afslutter i stedet for at spille bolden videre til min holdkammerat?" Alle de her ting fylder meget i pigernes bevidsthed, og derfor skal træneren italesætte hierarkiet på holdet for at imødekomme begrænsninger. For det er ikke nødvendigvis den bedste spiller, der er øverst i hierarkiet på holdet. Hvis nogen har en mærkelig adfærd over for en anden på holdet, så er det trænerens opgave at gribe ind, siger Britta Olsen og tilføjer:

- Der kan være mange ting, som trigger pigerne til at blive kede af det, og det er vigtigt, at vi husker at tale ind i problemerne. Vi kan ikke fjerne problemerne, men vi kan arbejde med dem og på den måde give pigerne værktøjer til at håndtere dem, når de opstår. Hvis de frygter at lave fejl, så kommer der en masse konsekvenstanker. Vi skal give dem værktøjerne til at legitimere, at de godt må lave fejl. På den måde kan de bedre udfolde sig, og vi undgår, at de føler sig begrænset, siger Britta Olsen.

Vi skal give dem værktøjerne til at legitimere, at de godt må lave fejl Britta Olsen, mentaltræner

Seminarerne afholdes af DBU Jylland Region 3’s pigegruppe, men alle klubber er velkomne. Målgruppen for seminarerne er trænere og ledere for pigeungdom. Ved deltagelse optjenes der 2 refreshmentpoint til trænere med C-, B- og GK B-licens.