Der var godt gang i debatten mellem medlemsklubberne i DBU Jylland, da unionen afholdt delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 7. januar. 

155 stemmeberettigede fra 88 klubber var mødt frem for at behandle de i alt 20 forslag, der var stillet forud for delegeretmødet. Her kan du læse, hvordan det gik. 

Ungdomsårgange og Serie 5-struktur skabte debat
Særligt to områder gav anledning til fyldige drøftelser imellem de fremmødte klubber.

Starup UIF havde stillet forslag om at indføre toårige ungdomsårgange (U14, U16 og U18) med undtagelse af Liga 1. Ib Overgaard fra klubben motiverede forslag 3 og fik opbakning fra Jesper Dahl, Spøttrup Motion & Sport, Holger Jørgensen, Høje Kolstrup IF og Mette Bach, Nibe B, mens blandt andre Lars Olesen fra DBU Jyllands ungdomsudvalg, Brian Holst, Herning Fremad og Lars Knudsen, Randers Freja argumenterede for at bevare etårige ungdomsårgange. Ved den skriftlige afstemning stemte 38 for forslaget og 108 imod. Til gengæld blev forslag 4 om nye årgange i pigeungdom vedtaget.

Strukturen i Serie 5 Herrer gav også anledning til god debat. På vegne af de otte klubber, der stod bag forslag 7A om afskaffelse af midtvejsombrydning, gik Søren Engelhard fra Skelund IF og Peter Vejlby fra Skals FF på talerstolen. Lene Bengtsson, formand for DBU Jyllands seniorudvalg, var blandt fortalerne for at bevare midtvejsombrydningen. 50 delegerede stemte for forslag 7A, mens 73 stemte imod. Derefter var forslag 7B til afstemning; 95 stemte for.

Herunder kan du se et sammendrag af vedtagne forslag og hvad det betyder for din klub. Nederst på siden kan du få det fulde overblik over vedtagne og forkastede forslag.

VEDTAGNE FORSLAG - OG KONSEKVENSERNE FOR DIG OG DIN KLUB

Forslag 1-2 - Automatisk indplacering fra U8 til U10 (5-mands) samt fra U11 til U12 (8-mands)+

Konsekvenser: Når klubben har tilmeldt holdet i U8, skal klubben ikke tænke på tilmelding vedr. holdet i 2 år. Holdet indplaceres automatisk fra U8 til U9 og også fra U9 til U10.
Når klubben har tilmeldt holdet i U11, skal klubben ikke tænke på tilmelding vedr. holdet i 1 år. Holdet indplaceres automatisk fra U11 til U12.

Gældende fra forårssæsonen 2023.

Forslag 4 - Ændring af årgange i pigeungdomsrækkerne+

Konsekvenser: U16 og U18 udgår, og pigeungdomsårgangene vil fremover være U13, U14, U15 og U17+.
U16 og U18 Piger DM fortsætter uændret.

Gældende fra efterårssæsonen 2023.

Forslag 5A - Afskaffelse af automatisk indplacering fra forår til efterår i U13, U14 og U15 Drenge+

Konsekvenser: U13:
Fri tilmelding ved efterårets start i Liga 2, 3, 4 og 5. Liga 1 består af de 12 øverst rangerede licensklubber. U13 Drenge ombrydes midtvejs i efteråret – dog ikke Liga 1. Fri tilmelding ved forårets start i U13 (overgang til 11-mands) – dog er der licensindplacering til Liga 1 og 2 til forårets turnering med mulighed for ansøgning om wildcards til disse to niveauer.

Konsekvenser: U14 og U15:
Licensindplacering i Liga 1 og 2 ved efterårets start samt mulighed for at søge om wildcards til disse to niveauer. Når licensklubberne er indplaceret, fyldes rækken op med udvalgte klubber (wildcards).
Fri tilmelding til Liga 3 og nedefter ved efterårets start. Puljevindere i efterårets Liga 3 vil som udgangspunkt rykke op i forårets Liga 2.

Gældende fra efterårssæsonen 2023.

Forslag 6 - Samme U16 Drengestruktur som U17 og U19+

Konsekvenser:
Liga 1: Ansøgningsrække med 16 hold
Liga 2: Fri tilmelding
Liga 3: Fri tilmelding
Liga 4: Fri tilmelding

Gældende fra efterårssæsonen 2023.

Forslag 7B - Ny struktur for Serie 5 Herrer+

Holdene opdeles i puljer med 6 hold og afvikler en enkeltturnering (5 kampe) - herefter ombrydes rækken i Serie 5,1 og Serie 5,2. 
Serie 5,1 består af de 192 bedste hold fra Serie 5 (alle nr. 1 og 2 og det nødvendige antal nr. 3). Holdene indplaceres i 48 puljer à 4 hold.
Serie 5, 2 består af de hold fra Serie 5, der ikke kvalificerede sig til Serie 5,1. Holdene indplaceres i nye puljer med varierende størrelse og med udgangspunkt i geografi.

Gældende fra forårssæsonen 2023.

Forslag 10 - Lovliggørelse af kvinder på herrehold+

Kvinder kan deltage på herreseniorhold samt hold i ældre-rækker

Gældende fra efterårssæsonen 2023.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de øvrige lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Forslag 13 - Ændring af kamptidspunkter i sidste spillerunde+

For at give mulighed for at flere dommere kan dømme to kampe på samme dag, ændres spilletidspunkt i sidste runde således:
Serie 2 Herrer: Lørdag kl. 13.30 ændres til Lørdag kl. 12.
Serie 3 Herrer: Lørdag kl. 13.30 ændres til Lørdag kl. 14.30
Serie 4 Herrer: Søndag kl. 13.00 ændres til Søndag kl. 12.00
Kvindeserie Vest og Jyllandsserie Kvinder (forår): Ændres fra lørdag kl. 13.30 til søndag kl. 14.30

Gældende fra forårssæsonen 2023.

Forslag 14 - Turneringssamarbejde med DBU Fyn+

Turneringssamarbejdet med DBU Fyn fortsætter.

Træder i kraft umiddelbart efter delegeretmødet.Sådan stemte klubberne

I alt blev 13 af de 20 forslag vedtaget, mens 2 blev forkastet og 5 bortfaldt.

Forslag Ja Nej Bemærkning
1 Automatisk indplacering fra U8 til U10 (5-mands)   1 vedtaget
2 Automatisk indplacering fra U11 til U12 (8-mands)   1 vedtaget
3 Ændring af årgange i ungdomsrækkerne 38 108 forkastet
4 Ændring af årgange i pigeungdomsrækkerne 115   vedtaget
5A Afskaffelse af automatisk indplacering fra forår til efterår i U13, U14 og U15 Drenge 63 34 vedtaget
5B Afskaffelse af automatisk indplacering fra forår til efterår i Liga 1 og 2 i U13, U14 og U15 Drenge     bortfaldet***
6 Samme U16 Drengestruktur som U17 og U19 115   vedtaget
7A Afskaffelse af midtvejsombrydning for Serie 5 Herrer 50 73 forkastet
7B Ny struktur for Serie 5 Herrer 95   vedtaget
8 Udvidelse af aldersdispensation for kvindesenior     bortfaldet**
9 Aldersdispensation for hele børne-/ungdomshold     bortfaldet**
10 Lovliggørelse af kvinder på herrehold 139   vedtaget
11 Udeholdet skal ikke kunne forlange kampe spillet på oprindelig spilledag     bortfaldet*
12 Økonomisk kompensation til værtsklub ved afbud fra udehold     bortfaldet*
13 Ændring af kamptidspunkter i sidste spillerunde     enstemmigt vedtaget
14 Turneringssamarbejde med DBU Fyn     enstemmigt vedtaget
15 DBU Jylland kan afvikle årsmøder/delegeretmøde elektronisk     enstemmigt vedtaget
16 Ændring i antal lovfæstede udvalg 130   vedtaget
17 Nedlæggelse af forretningsudvalg 133   vedtaget
18 Ændring i DBU Jyllands valgregulativ 134   vedtaget
*Bortfaldet: Forslagsstilleren var ikke til stede, og ingen af de tilstedeværende klubber ønskede at opretholde forslaget.
**Bortfaldet: Trukket af forslagsstilleren efter dialog med DBU Jyllands disciplinærudvalg.
*** Bortfaldet pga. vedtagelse af forslag 5A.