DBU Jyllands økonomiberetning for 2022/23 kan nu findes her på hjemmesiden.

Og det er positiv læsning, for det afsluttede regnskab dokumenterer, at fodboldaktiviteterne i den jyske breddefodbold er i stor fremgang.

Derfor er der også hos DBU Jylland tilfredshed med årets resultat:

”Tallene i regnskabet betyder populært sagt, at der i det seneste år er blevet spillet mere fodbold på de jyske fodboldbaner, end vi havde turdet tro og håbe på, og det er jo i sidste ende, hvad det hele handler om for os, nemlig at skabe mest muligt fodbold for flest muligt. Derfor kan har vi god grund til at være tilfredse med regnskabet 2022/2023”, konkluderer Hans Mogensen, medlem af DBU Jyllands Bestyrelse og formand for DBU Jyllands Økonomigruppe i beretningen.

Fremgang både ude og inde

I alt realiserer DBU Jylland turnerings-gebyrer for 15,1 mio. kr., hvilket er 831.000 kr. højere end forventet.

Tallet dækker bl.a. over en fremgang på børne- og ungdomsområdet, hvor der har været flere hold i regionernes aktiviteter, både i 3:3, 5:5 og 8:8. men også en fremgang 11:11 turneringen og i vinteraktiviteterne.

"Regnskabet er således også en stærk indikator på, at fodboldklubberne i høj grad efterspørger vores vinteraktiviteter. Dermed er der, som jeg også fremhævede sidste år, fortsat gang i strukturel udvikling med afsæt i udbud og efterspørgsel imellem de forskellige turneringstilbud, og hvor den samlede aktivitet i vinterfodbolden er stigende”, skriver Hans Mogensen i beretningen.

Trods det stigende aktivitetsniveau på stævne- og turneringsområdet er det værd at glæde sig over, at der er opkrævet 250.000 kr. færre i bøder og gebyrer end budgetteret. Det skyldes bl.a. færre udtrækninger end forventet.

Styr på omkostningerne

Hans Mogensen fremhæver også, at der i DBU Jylland handles med den nødvendige ansvarlighed i såvel udvalg, arbejdsgrupper og blandt det administrative personale i forhold til omkostningsniveauet:

”Der er generelt godt styr på omkostningerne trods diverse afvigelser, men det er naturligt, når vi henser til, at vi opererer med en omsætning i størrelsen 80 mio. kr. Vi er meget bevidste om, at vi primært er finansieret af indtægter fra vores medlemsklubber, og vi arbejder på at forvalte disse midler bedst muligt og bruge dem, hvor de giver mest mening for klubberne”, skriver Hans Mogensen.

Sammenlagt realiseres et overskud på 1.055.000 kr. kr. set i forhold til en omsætning på ca. 81,3 mio. kr.

Hele økonomiberetningen kan læses her i sin fulde udstrækning (PDF-dokument).

Hans Mogensen vil vanen tro fremlægge og gennemgå regnskab og budget for de jyske fodboldklubber på delegeretmødet lørdag den 6. januar 2024 i MCH Herning Kongrescenter.

Her kan man finde årsregnskabet 2022-2023 og budgettet for 2023-2024.

Læs også:
Alt om DBU Jyllands delegeretmøde 2024